Beroepsbevolking; naar bedrijf en persoonskenmerken 2008 -2012

Beroepsbevolking; naar bedrijf en persoonskenmerken 2008 -2012

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Persoonskenmerken Perioden Gem. arbeidsduur werkzame beroepsbev. (uur) Arbeidsduur 12 tot 20 uur per week (x 1 000) Arbeidsduur 20 tot 35 uur per week (x 1 000) Arbeidsduur 35 uur of meer per week (x 1 000) Arbeidsduur Arbeidsduur onbekend (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten Totaal persoonskenmerken 2012 34,2 698 2.364 4.325 .
A-U Alle economische activiteiten Mannen 2012 39,0 137 566 3.366 .
A-U Alle economische activiteiten Vrouwen 2012 28,4 561 1.798 959 .
A-U Alle economische activiteiten 15 tot 25 jaar 2012 29,5 176 261 316 .
A-U Alle economische activiteiten 25 tot 35 jaar 2012 35,3 91 491 1.057 .
A-U Alle economische activiteiten 35 tot 45 jaar 2012 34,7 150 610 1.119 .
A-U Alle economische activiteiten 45 tot 55 jaar 2012 34,8 162 628 1.178 .
A-U Alle economische activiteiten 55 tot 65 jaar 2012 34,1 120 374 655 .
A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: lager onderwijs 2012 33,6 214 464 911 .
A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2012 33,7 340 1.043 1.753 .
A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: hoger onderwijs 2012 35,2 140 836 1.611 .
A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: onbekend 2012 35,9 4 21 50 .
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal persoonskenmerken 2012 43,3 9 37 119 .
A Landbouw, bosbouw en visserij Mannen 2012 48,7 3 11 105 .
A Landbouw, bosbouw en visserij Vrouwen 2012 29,6 6 26 14 .
A Landbouw, bosbouw en visserij 15 tot 25 jaar 2012 35,3 3 4 11 .
A Landbouw, bosbouw en visserij 25 tot 35 jaar 2012 43,4 . 3 21 .
A Landbouw, bosbouw en visserij 35 tot 45 jaar 2012 45,5 . 8 27 .
A Landbouw, bosbouw en visserij 45 tot 55 jaar 2012 44,3 2 12 38 .
A Landbouw, bosbouw en visserij 55 tot 65 jaar 2012 43,7 . 9 22 .
A Landbouw, bosbouw en visserij Onderwijsniveau: lager onderwijs 2012 41,6 4 14 41 .
A Landbouw, bosbouw en visserij Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2012 44,6 5 19 62 .
A Landbouw, bosbouw en visserij Onderwijsniveau: hoger onderwijs 2012 43,2 . 4 15 .
A Landbouw, bosbouw en visserij Onderwijsniveau: onbekend 2012 . . . . .
B Delfstoffenwinning Totaal persoonskenmerken 2012 . . . . .
B Delfstoffenwinning Mannen 2012 . . . . .
B Delfstoffenwinning Vrouwen 2012 . . . . .
B Delfstoffenwinning 15 tot 25 jaar 2012 . . . . .
B Delfstoffenwinning 25 tot 35 jaar 2012 . . . . .
B Delfstoffenwinning 35 tot 45 jaar 2012 . . . . .
B Delfstoffenwinning 45 tot 55 jaar 2012 . . . . .
B Delfstoffenwinning 55 tot 65 jaar 2012 . . . . .
B Delfstoffenwinning Onderwijsniveau: lager onderwijs 2012 . . . . .
B Delfstoffenwinning Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2012 . . . . .
B Delfstoffenwinning Onderwijsniveau: hoger onderwijs 2012 . . . . .
B Delfstoffenwinning Onderwijsniveau: onbekend 2012 . . . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal persoonskenmerken 2012 37,0 28 182 705 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Mannen 2012 38,8 8 81 629 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Vrouwen 2012 30,5 20 101 75 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 15 tot 25 jaar 2012 34,8 4 16 38 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 25 tot 35 jaar 2012 37,3 4 32 140 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 35 tot 45 jaar 2012 37,2 6 50 194 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 45 tot 55 jaar 2012 37,2 8 54 220 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 55 tot 65 jaar 2012 36,7 5 29 113 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Onderwijsniveau: lager onderwijs 2012 36,1 12 62 208 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2012 36,9 13 84 306 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Onderwijsniveau: hoger onderwijs 2012 38,3 2 34 182 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Onderwijsniveau: onbekend 2012 . . . . .
B-F Nijverheid en energie Totaal persoonskenmerken 2012 38,0 37 230 1.116 .
B-F Nijverheid en energie Mannen 2012 39,5 12 110 1.028 .
B-F Nijverheid en energie Vrouwen 2012 30,2 25 121 87 .
B-F Nijverheid en energie 15 tot 25 jaar 2012 36,2 5 24 75 .
B-F Nijverheid en energie 25 tot 35 jaar 2012 38,4 5 41 241 .
B-F Nijverheid en energie 35 tot 45 jaar 2012 38,2 10 62 302 .
B-F Nijverheid en energie 45 tot 55 jaar 2012 38,2 10 65 329 .
B-F Nijverheid en energie 55 tot 65 jaar 2012 37,3 7 39 169 .
B-F Nijverheid en energie Onderwijsniveau: lager onderwijs 2012 37,4 15 80 357 .
B-F Nijverheid en energie Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2012 38,1 18 105 508 .
B-F Nijverheid en energie Onderwijsniveau: hoger onderwijs 2012 38,6 4 43 237 .
B-F Nijverheid en energie Onderwijsniveau: onbekend 2012 38,8 . 2 14 .
C Industrie Totaal persoonskenmerken 2012 36,9 26 166 634 .
C Industrie Mannen 2012 38,7 7 75 565 .
C Industrie Vrouwen 2012 30,4 19 91 69 .
C Industrie 15 tot 25 jaar 2012 34,8 4 15 35 .
C Industrie 25 tot 35 jaar 2012 37,3 4 28 124 .
C Industrie 35 tot 45 jaar 2012 37,2 6 46 176 .
C Industrie 45 tot 55 jaar 2012 37,1 7 50 200 .
C Industrie 55 tot 65 jaar 2012 36,6 5 27 99 .
C Industrie Onderwijsniveau: lager onderwijs 2012 36,0 12 58 191 .
C Industrie Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2012 36,9 12 77 279 .
C Industrie Onderwijsniveau: hoger onderwijs 2012 38,4 2 29 157 .
C Industrie Onderwijsniveau: onbekend 2012 . . . . .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Totaal persoonskenmerken 2012 35,8 9 28 97 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Mannen 2012 38,6 2 10 80 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Vrouwen 2012 29,7 6 19 17 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 15 tot 25 jaar 2012 . . . . .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 25 tot 35 jaar 2012 36,8 . 6 23 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 35 tot 45 jaar 2012 36,1 2 7 26 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 45 tot 55 jaar 2012 36,3 2 7 28 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 55 tot 65 jaar 2012 36,0 . 3 14 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Onderwijsniveau: lager onderwijs 2012 35,1 4 11 36 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2012 35,8 4 12 41 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Onderwijsniveau: hoger onderwijs 2012 37,3 . 5 19 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Onderwijsniveau: onbekend 2012 . . . . .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Totaal persoonskenmerken 2012 35,9 . 5 11 .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Mannen 2012 . . . . .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Vrouwen 2012 . . . . .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 15 tot 25 jaar 2012 . . . . .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 25 tot 35 jaar 2012 . . . . .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 35 tot 45 jaar 2012 . . . . .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 45 tot 55 jaar 2012 . . . . .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 55 tot 65 jaar 2012 . . . . .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Onderwijsniveau: lager onderwijs 2012 . . . . .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2012 . . . . .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Onderwijsniveau: hoger onderwijs 2012 . . . . .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Onderwijsniveau: onbekend 2012 . . . . .
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. Totaal persoonskenmerken 2012 36,7 2 13 48 .
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. Mannen 2012 38,8 . 6 43 .
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. Vrouwen 2012 . . . . .
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 15 tot 25 jaar 2012 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over personen in de werkzame beroepsbevolking en de bedrijfstak waar ze werkzaam zijn. De cijfers zijn verbijzonderd naar persoonskenmerken en kenmerken van de werkkring. De gegevens over de bedrijfstak zijn samengesteld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). In deze tabel is gekozen voor een aantal internationaal gedefinieerde samentellingen die gebaseerd zijn op tussenniveaus die passen binnen de hiërarchie van de SBI.
De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB).
Gegevens over bedrijfstak op basis van de EBB zijn alleen bedoeld als achtergrondkenmerk en niet om het volume van een specifieke bedrijfstak weer te geven.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 februari 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 15 mei 2014:
De gegevens over 2012 zijn toegevoegd aan deze tabel. Gegevens over beroep zijn nog niet beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen in september.

Toelichting onderwerpen

Gem. arbeidsduur werkzame beroepsbev.
Gemiddeld aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde
werkweek werkt.
Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek
werkt.
12 tot 20 uur per week
20 tot 35 uur per week
35 uur of meer per week
Arbeidsduur onbekend