Pensioenaanspraken personen; leeftijd, herkomst, burg. staat, 2005-2012

Pensioenaanspraken personen; leeftijd, herkomst, burg. staat, 2005-2012

Geslacht Leeftijd Herkomst Generatie Burgerlijke staat Perioden Aantal personen (aantal) AOW (1e pijler) Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) AOW (1e pijler) Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) AOW (1e pijler) Vervangingspercentage (%) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Vervangingspercentage (%) Vermogen (%) Optelling 1e en 2e pijler Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) Optelling 1e en 2e pijler Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) Optelling 1e en 2e pijler Vervangingspercentage (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Eerste generatie allochtonen Totaal burgerlijke staat 2012 1.512.300 3.400 9.100 44 700 1.800 9 18 4.100 10.900 53
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Eerste generatie allochtonen Gehuwd 2012 695.500 3.700 7.800 33 900 1.900 8 26 4.600 9.700 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Eerste generatie allochtonen Ongehuwd 2012 614.700 2.300 10.400 64 400 1.400 9 9 2.700 11.800 73
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Eerste generatie allochtonen Gescheiden 2012 181.850 5.800 9.900 42 1.300 2.500 11 16 7.100 12.400 53
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Eerste generatie allochtonen Verweduwd 2012 20.350 6.700 9.500 50 1.300 1.800 10 29 8.000 11.300 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Eerste generatie allochtonen Niet gehuwd 2012 816.850 3.200 10.300 57 600 1.700 9 11 3.800 12.000 66
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Tweede generatie allochtonen Totaal burgerlijke staat 2012 985.400 4.100 11.600 50 2.000 6.000 26 22 6.100 17.600 76
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Tweede generatie allochtonen Gehuwd 2012 304.000 5.600 9.600 27 4.100 9.900 28 46 9.700 19.500 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Tweede generatie allochtonen Ongehuwd 2012 605.750 2.800 12.600 80 700 3.800 24 9 3.500 16.400 104
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Tweede generatie allochtonen Gescheiden 2012 68.850 7.800 12.000 38 3.600 7.800 24 30 11.400 19.800 62
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Tweede generatie allochtonen Verweduwd 2012 6.850 10.500 12.700 38 5.000 7.200 22 59 15.500 19.900 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Tweede generatie allochtonen Niet gehuwd 2012 681.450 3.400 12.500 72 1.100 4.200 24 12 4.500 16.700 96
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Allochtonen Eerste generatie allochtonen Totaal burgerlijke staat 2012 1.439.900 3.400 9.100 44 700 1.600 8 18 4.100 10.700 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Allochtonen Eerste generatie allochtonen Gehuwd 2012 679.650 3.700 7.800 33 800 1.800 8 26 4.500 9.600 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Allochtonen Eerste generatie allochtonen Ongehuwd 2012 566.950 2.300 10.400 63 400 1.200 7 9 2.700 11.600 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Allochtonen Eerste generatie allochtonen Gescheiden 2012 173.450 5.800 9.900 42 1.200 2.300 10 17 7.000 12.200 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Allochtonen Eerste generatie allochtonen Verweduwd 2012 19.850 6.700 9.500 50 1.300 1.700 9 29 8.000 11.200 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Allochtonen Eerste generatie allochtonen Niet gehuwd 2012 760.250 3.200 10.300 57 600 1.500 8 11 3.800 11.800 65
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Allochtonen Tweede generatie allochtonen Totaal burgerlijke staat 2012 952.100 4.100 11.600 50 2.000 5.900 26 23 6.100 17.500 76
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Allochtonen Tweede generatie allochtonen Gehuwd 2012 298.850 5.600 9.600 27 4.100 9.800 28 46 9.700 19.400 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Allochtonen Tweede generatie allochtonen Ongehuwd 2012 578.700 2.800 12.600 80 800 3.700 24 9 3.600 16.300 104
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Allochtonen Tweede generatie allochtonen Gescheiden 2012 67.700 7.800 12.000 38 3.600 7.700 24 31 11.400 19.700 62
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Allochtonen Tweede generatie allochtonen Verweduwd 2012 6.800 10.500 12.700 38 5.000 7.200 22 59 15.500 19.900 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Allochtonen Tweede generatie allochtonen Niet gehuwd 2012 653.250 3.400 12.500 71 1.100 4.200 24 12 4.500 16.700 95
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Totaal burgerlijke staat 2012 548.250 2.900 8.700 38 700 1.400 6 24 3.600 10.100 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Gehuwd 2012 223.400 3.600 7.300 25 1.200 2.000 7 38 4.800 9.300 32
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Ongehuwd 2012 266.450 1.700 9.800 57 . . . 11 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Gescheiden 2012 50.800 5.800 9.400 35 1.400 2.200 8 27 7.200 11.600 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Verweduwd 2012 7.550 7.000 9.300 38 1.800 2.200 9 42 8.800 11.500 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Niet gehuwd 2012 324.800 2.500 9.700 51 500 900 5 14 3.000 10.600 56
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Totaal burgerlijke staat 2012 552.650 5.400 11.100 37 3.300 8.600 29 35 8.700 19.700 66
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Gehuwd 2012 227.300 6.300 9.500 25 5.100 11.600 31 54 11.400 21.100 56
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Ongehuwd 2012 264.050 3.900 12.200 56 1.400 6.000 27 17 5.300 18.200 83
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Gescheiden 2012 54.800 8.400 12.000 36 4.200 8.700 26 35 12.600 20.700 62
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Verweduwd 2012 6.550 10.600 12.700 38 5.100 7.200 22 59 15.700 19.900 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Niet gehuwd 2012 325.400 4.800 12.100 51 2.000 6.500 27 21 6.800 18.600 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Niet westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Totaal burgerlijke staat 2012 891.650 3.700 9.300 48 600 1.800 9 15 4.300 11.100 57
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Niet westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Gehuwd 2012 456.250 3.800 8.000 38 600 1.700 8 20 4.400 9.700 46
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Niet westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Ongehuwd 2012 300.500 2.700 10.900 70 500 1.800 11 7 3.200 12.700 81
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Niet westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Gescheiden 2012 122.650 5.800 10.100 46 1.100 2.400 11 13 6.900 12.500 57
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Niet westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Verweduwd 2012 12.300 6.400 9.600 62 900 1.400 9 21 7.300 11.000 71
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Niet westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Niet gehuwd 2012 435.450 3.700 10.700 61 700 1.900 11 9 4.400 12.600 72
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Niet westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Totaal burgerlijke staat 2012 399.400 2.300 12.400 87 300 2.300 16 6 2.600 14.700 103
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Niet westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Gehuwd 2012 71.550 3.400 9.800 35 900 4.000 14 19 4.300 13.800 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Niet westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Ongehuwd 2012 314.700 2.000 12.900 122 200 1.800 17 3 2.200 14.700 139
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Niet westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Gescheiden 2012 12.900 5.100 12.400 47 1.100 3.600 14 13 6.200 16.000 61
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Niet westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Verweduwd 2012 300 7.700 12.600 40 3.300 6.200 20 45 11.000 18.800 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Niet westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Niet gehuwd 2012 327.900 2.100 12.900 115 200 1.900 17 4 2.300 14.800 132
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Overige niet-westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Totaal burgerlijke staat 2012 413.350 2.700 9.000 54 300 1.100 6 14 3.000 10.100 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Overige niet-westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Gehuwd 2012 173.250 2.900 7.300 36 400 1.300 7 23 3.300 8.600 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Overige niet-westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Ongehuwd 2012 193.550 1.900 10.600 81 100 700 6 6 2.000 11.300 87
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Overige niet-westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Gescheiden 2012 41.650 4.800 9.100 44 500 1.400 7 13 5.300 10.500 51
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Overige niet-westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Verweduwd 2012 4.900 4.900 8.400 53 600 900 6 23 5.500 9.300 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Overige niet-westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Niet gehuwd 2012 240.100 2.500 10.300 71 200 800 6 8 2.700 11.100 77
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Overige niet-westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Totaal burgerlijke staat 2012 91.400 2.200 12.500 88 500 3.200 22 9 2.700 15.700 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Overige niet-westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Gehuwd 2012 10.450 4.200 9.700 26 2.100 9.200 25 37 6.300 18.900 51
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Overige niet-westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Ongehuwd 2012 79.300 1.900 12.800 119 200 2.300 21 4 2.100 15.100 140
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Overige niet-westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Gescheiden 2012 1.600 6.500 12.000 38 2.200 6.800 21 29 8.700 18.800 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Overige niet-westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Verweduwd 2012 100 9.000 12.300 33 3.900 7.100 19 52 12.900 19.400 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Overige niet-westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Niet gehuwd 2012 80.950 2.000 12.800 115 300 2.400 21 5 2.300 15.200 136
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Eerste generatie allochtonen Totaal burgerlijke staat 2012 57.200 500 13.100 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Eerste generatie allochtonen Gehuwd 2012 150 500 10.400 . . . 4 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Eerste generatie allochtonen Ongehuwd 2012 57.050 500 13.100 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Eerste generatie allochtonen Gescheiden 2012 0 . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Eerste generatie allochtonen Verweduwd 2012 0 . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Eerste generatie allochtonen Niet gehuwd 2012 57.050 500 13.100 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Tweede generatie allochtonen Totaal burgerlijke staat 2012 171.600 500 13.300 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Tweede generatie allochtonen Gehuwd 2012 250 800 11.000 . . . 3 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Tweede generatie allochtonen Ongehuwd 2012 171.400 500 13.400 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Tweede generatie allochtonen Gescheiden 2012 0 . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Tweede generatie allochtonen Verweduwd 2012 0 0 0 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Tweede generatie allochtonen Niet gehuwd 2012 171.400 500 13.400 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtonen Eerste generatie allochtonen Totaal burgerlijke staat 2012 52.200 500 13.100 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtonen Eerste generatie allochtonen Gehuwd 2012 150 500 10.400 . . . 4 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtonen Eerste generatie allochtonen Ongehuwd 2012 52.050 500 13.100 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtonen Eerste generatie allochtonen Gescheiden 2012 0 . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtonen Eerste generatie allochtonen Verweduwd 2012 0 . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtonen Eerste generatie allochtonen Niet gehuwd 2012 52.050 500 13.100 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtonen Tweede generatie allochtonen Totaal burgerlijke staat 2012 163.900 500 13.400 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtonen Tweede generatie allochtonen Gehuwd 2012 200 800 11.000 . . . 3 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtonen Tweede generatie allochtonen Ongehuwd 2012 163.650 500 13.400 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtonen Tweede generatie allochtonen Gescheiden 2012 0 . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtonen Tweede generatie allochtonen Verweduwd 2012 0 0 0 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtonen Tweede generatie allochtonen Niet gehuwd 2012 163.650 500 13.400 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Totaal burgerlijke staat 2012 21.650 400 13.000 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Gehuwd 2012 50 400 9.900 . . . 7 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Ongehuwd 2012 21.600 400 13.000 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Gescheiden 2012 0 0 0 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Verweduwd 2012 0 0 0 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Niet gehuwd 2012 21.600 400 13.000 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Totaal burgerlijke staat 2012 47.700 500 13.300 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Gehuwd 2012 0 . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Ongehuwd 2012 47.650 500 13.300 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Gescheiden 2012 0 0 0 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Verweduwd 2012 0 0 0 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtonen Tweede generatie allochtonen Niet gehuwd 2012 47.650 500 13.300 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Niet westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Totaal burgerlijke staat 2012 30.550 500 13.200 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Niet westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Gehuwd 2012 100 500 10.700 . . . 2 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Niet westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Ongehuwd 2012 30.450 500 13.200 . . . 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Niet westerse allochtonen Eerste generatie allochtonen Gescheiden 2012 0 . . . . . . . . .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken van personen van 15 tot 65 jaar die woonachtig zijn in Nederland. De pensioenaanspraken zijn weergegeven naar leeftijd, herkomst, generatie en burgerlijke staat.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, deze worden pijlers genoemd. De eerste pijler is het collectieve ouderdomspensioen dat voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De tweede pijler is de collectieve arbeidsgerelateerde pensioenopbouw. Onder de derde pijler vallen individuele producten van verzekeraars. Deze kunnen worden afgesloten om (tekorten in) de eerste en tweede pijler aan te vullen. Gegevens over de derde pijler zijn (nog) niet opgenomen in de pensioenaansprakenstatistiek.

Naast de genoemde pijlers kan het vermogen van personen zoals spaartegoed en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening.

Alle vermelde bedragen zijn bruto per jaar en afgerond op 100 Euro en betreffen gemiddelden per persoon. De pensioenaanspraken geven de stand op 31 december weer. De selecties hebben als peildatum de laatste vrijdag voor Kerst.

Gegevens beschikbaar vanaf 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2005 tot en met 2012 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 oktober 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Bij het aanvullen van de gegevens over 2013 en 2014 is de methodiek van het samenstellen van de pensioenaansprakenstatistiek nader bekeken. Daarbij bleek dat de publicatie van gedetailleerde gegevens voor deze statistiek niet meer verantwoord is. De reeks is daarom stopgezet.
De reeks met kerncijfers is wel voorzien van nieuwe cijfers, zie tabel Pensioenaanspraken van personen; kerncijfers (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Aantal personen
Aantal personen woonachtig in Nederland, afgerond op vijftigtallen.
Peildatum laatste vrijdag voor Kerst.
AOW (1e pijler)
De eerste pijler van het Nederlandse pensioenstelsel is de AOW. Ieder jaar dat een persoon vanaf 15 jaar in Nederland woonachtig is geweest, wordt 2% AOW opgebouwd. De omvang van de AOW-uitkering is afhankelijk van het huishouden. Een alleenstaande krijgt een uitkering van 70% , een samenwonende heeft recht op maximaal 50%.
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering dat voortkomt uit de AOW. Er is geen rekening gehouden met het effect van persoonlijke omstandigheden zoals scheiding.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
De op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken AOW uitkering.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken uit AOW als percentage van het huidige inkomen, voor zover dat valt onder de inkomstenbelasting. Het inkomen bestaat uit: loon, winst, een uitkering of een combinatie daarvan.
Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler)
De tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel is het arbeidsgerelateerd pensioen. Dit pensioen wordt opgebouwd door de werknemer samen met de werkgever. Er is geen rekening gehouden met het effect van persoonlijke omstandigheden zoals scheiding of uitruil tussen pensioensoorten.
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering dat voortkomt uit een arbeidsrelatie. Er is geen rekening gehouden met het effect van persoonlijke omstandigheden zoals scheiding of uitruil tussen pensioensoorten. Als er sprake is van reeds ingegaan nabestaandenpensioen dan is dat erbij opgeteld.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
Het op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken ouderdomspensioen uit arbeid. Als er sprake is van reeds ingegaan nabestaandenpensioen dan is dat erbij opgeteld.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken uit arbeidsgerelateerd pensioen als percentage van het huidige inkomen, voor zover dat valt onder de inkomstenbelasting. Het inkomen bestaat uit: loon, winst, een uitkering of een combinatie daarvan.
Vermogen
Percentage personen die individueel opgebouwd vermogen hebben dat voor de oudedagsvoorziening gebruikt kan worden. Vermogen van huishoudens is evenredig verdeeld over meerderjarige personen (exclusief kinderen) binnen het huishouden. Alleen vermogen boven 20.000 euro is meegeteld.
Optelling 1e en 2e pijler
Optellingen van de AOW en het arbeidsgerelateerd pensioen. De afgeronde bedragen zoals weergegeven in de tabel worden opgeteld.
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering dat voortkomt uit AOW en arbeidsgerelateerd pensioen.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
Het op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken ouderdomspensioen uit AOW en arbeidsgerelateerd pensioen.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken, uit AOW en arbeidsgerelateerd pensioen, als percentage van het huidige inkomen, voor zover dat valt onder de inkomstenbelasting. Het inkomen bestaat uit: loon, winst, een uitkering of een combinatie daarvan.