Research en development (R&D); kerncijfers, 2002-2010

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van research en development (R&D) van bedrijven, instellingen en Hoger onderwijsinstellingen, met 10 en meer werkzame personen, uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is hierin niet meegenomen.
Het gaat daarbij om:
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het eigen R&D-personeel, weergegeven in aantallen arbeidsjaren.
De gegevens hebben betrekking op:
- bedrijven;
- instellingen, bestaande uit:
* onderzoeksinstellingen;
* rijksdiensten;
* instellingen zorg en welzijn;
* overige instellingen.
- Hoger onderwijsinstellingen, bestaande uit:
* de publiek gefinancierde universiteiten;
* de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit
van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
* het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002.

Status van de cijfers:
Cijfers voor bedrijven, instellingen en Hoger onderwijsinstellingen over 2010 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 3-5-2013 en voortgezet als "Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering". Zie ook paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel
Uitgaven voor met eigen personeel verrichte research en development (R&D)
bij bedrijven, instellingen en hoger onderwijsinstellingen.
Hoger onderwijsinstellingen
Hoger onderwijsinstellingen met 10 en meer werkzame personen.
Hoger onderwijsinstellingen, bestaande uit:
- de publiek gefinancierde universiteiten;
- de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit
van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
- het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).
Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel
Aantal werkzame personen (gedeeltelijk) betrokken bij de R&D-activiteiten
van het betreffende bedrijf of instelling omgerekend naar arbeidsjaren,
ook wel fulltime-equivalents (fte's) of voltijdequivalenten (vte's)
genoemd. Iemand met een volledige baan die twee dagen per week met R&D
bezig is, telt voor 0,4 (2/5) arbeidsjaar.
Hoger onderwijsinstellingen
Hoger onderwijsinstellingen met 10 en meer werkzame personen.
Hoger onderwijsinstellingen, bestaande uit:
- de publiek gefinancierde universiteiten;
- de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit
van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
- het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).