Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, laadvermogen, grondgebied

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, laadvermogen, grondgebied

Vrachtauto's trekkers; laadvermogen (LV) Leeftijd voertuig Perioden Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Totaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Kilometers door Nederlandse voertuigen (x mln km) Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Kilometers door buitenlandse voertuigen (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Totaal kilometers (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Kilometers in het buitenland (x mln km) Gemiddeld jaarkilometrage Totaal gemiddeld jaarkilometrage (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland (aantal km) Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik (aantal)
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal leeftijd voertuig 2020* 7.436,7 6.490,7 946,0 9.142,0 6.490,7 2.651,3 54.505 38.698 15.807 167.729
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Voertuig 0 jaar oud 2020* 395,8 345,7 50,1 486,2 345,7 140,5 48.959 34.814 14.145 9.930
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Voertuig 1 jaar oud 2020* 960,5 827,3 133,2 1.200,6 827,3 373,3 87.348 60.192 27.156 13.745
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Voertuig 2 jaar oud 2020* 947,3 804,8 142,5 1.204,1 804,8 399,3 86.448 57.782 28.666 13.929
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Voertuig 3 jaar oud 2020* 890,2 759,6 130,6 1.125,7 759,6 366,1 84.391 56.948 27.443 13.339
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Voertuig 4 jaar oud 2020* 906,3 769,6 136,8 1.152,9 769,6 383,3 79.979 53.386 26.593 14.415
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Voertuig 5 jaar oud 2020* 761,5 655,8 105,7 951,9 655,8 296,1 75.873 52.272 23.602 12.546
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Voertuig 6 jaar oud 2020* 521,9 455,0 66,9 642,5 455,0 187,5 68.849 48.756 20.094 9.332
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Voertuig 7 jaar oud 2020* 508,5 444,3 64,1 624,1 444,3 179,7 63.666 45.331 18.336 9.802
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Voertuig 8 jaar oud 2020* 355,0 322,3 32,7 413,9 322,3 91,6 50.337 39.196 11.141 8.222
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Voertuig 9 jaar of ouder 2020* 1.189,7 1.106,3 83,5 1.340,2 1.106,3 234,0 21.454 17.709 3.745 62.469
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van vrachtauto's en trekkers verdeeld naar leeftijd van het voertuig en laadvermogen. Voertuigkilometers en gemiddeld jaarkilometrages van Nederlandse vrachtauto's en trekkers zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door het smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt en dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis. Informatie over het smoothing effect is te vinden in de korte onderzoeksbeschrijving.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief en de cijfers van 2019 en 2020 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 10 november 2021:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.

Vanaf 2001 doet het CBS jaarlijks een uitgebreid onderzoek op basis van kilometerstanden (zie paragraaf 4 in de tabeltoelichting, deze bevat een link naar de onderzoeksbeschrijving). Daarom zijn de gegevens vanaf 2001 afgerond op 100.000 kilometers en dus gedetailleerder dan de jaren ervoor.
Totaal kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Kilometers door Nederlandse voertuigen
Kilometers door buitenlandse voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) door buitenlandse voertuigen in Nederland.
Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.

Vanaf 2001 doet het CBS jaarlijks een uitgebreid onderzoek op basis van kilometerstanden (zie paragraaf 4 in de tabeltoelichting, deze bevat een link naar de onderzoeksbeschrijving). Daarom zijn de gegevens vanaf 2001 afgerond op 100.000 kilometers en dus gedetailleerder dan de jaren ervoor.
Totaal kilometers
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Kilometers in Nederland
Kilometers in het buitenland
De totaal afgelegde afstand (in km) door Nederlandse voertuigen in het buitenland.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in Nederland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in het buitenland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik
Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik
 
Alle vrachtauto's en trekkers met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Vrachtauto's en trekkers die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Vrachtauto's en trekkers die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde vrachtauto's en trekkers op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Vrachtvoertuigen in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.