Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, laadvermogen, grondgebied

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, laadvermogen, grondgebied

Vrachtauto's trekkers; laadvermogen (LV) Leeftijd voertuig Perioden Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Totaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Kilometers door Nederlandse voertuigen (x mln km) Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Kilometers door buitenlandse voertuigen (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Totaal kilometers (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Kilometers in het buitenland (x mln km) Gemiddeld jaarkilometrage Totaal gemiddeld jaarkilometrage (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland (aantal km) Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik (aantal)
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal leeftijd voertuig 2016 7.330,9 6.499,2 831,8 9.362,6 6.499,2 2.863,4 58.847 40.850 17.998 159.099
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal leeftijd voertuig 2017* 7.436,1 6.553,6 882,5 9.419,0 6.553,6 2.865,4 58.222 40.510 17.712 161.777
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal leeftijd voertuig 2018* 7.393,8 6.495,3 898,5 9.416,7 6.495,3 2.921,4 56.656 39.079 17.577 166.209
Trekker voor oplegger Totaal leeftijd voertuig 2016 5.106,8 4.423,9 682,9 6.774,9 4.423,9 2.351,0 76.800 50.150 26.651 88.214
Trekker voor oplegger Totaal leeftijd voertuig 2017* 5.183,4 4.439,1 744,2 6.855,7 4.439,1 2.416,6 75.597 48.950 26.648 90.687
Trekker voor oplegger Totaal leeftijd voertuig 2018* 5.217,7 4.467,3 750,4 6.907,1 4.467,3 2.439,8 73.101 47.280 25.822 94.487
Trekker (LV) tot 40 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2016 755,5 654,7 100,8 1.001,8 654,7 347,2 48.307 31.566 16.740 20.739
Trekker (LV) tot 40 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2017* 809,4 692,9 116,5 1.071,2 692,9 378,2 48.023 31.066 16.957 22.305
Trekker (LV) tot 40 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2018* 840,4 720,4 119,9 1.110,4 720,4 390,0 47.659 30.920 16.739 23.299
Trekker (LV) 40 000 kg of meer Totaal leeftijd voertuig 2016 4.351,3 3.769,2 582,1 5.773,0 3.769,2 2.003,8 85.558 55.861 29.697 67.475
Trekker (LV) 40 000 kg of meer Totaal leeftijd voertuig 2017* 4.374,0 3.746,2 627,8 5.784,6 3.746,2 2.038,4 84.592 54.783 29.809 68.382
Trekker (LV) 40 000 kg of meer Totaal leeftijd voertuig 2018* 4.377,3 3.746,9 630,4 5.796,7 3.746,9 2.049,8 81.428 52.634 28.794 71.188
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal leeftijd voertuig 2016 2.224,1 2.075,3 148,9 2.587,7 2.075,3 512,4 36.506 29.276 7.229 70.885
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal leeftijd voertuig 2017* 2.252,7 2.114,5 138,2 2.563,3 2.114,5 448,8 36.057 29.744 6.313 71.090
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal leeftijd voertuig 2018* 2.176,1 2.028,0 148,1 2.509,6 2.028,0 481,6 34.990 28.276 6.714 71.722
Vrachtauto (LV) tot 7 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2016 553,9 532,0 21,8 607,2 532,0 75,2 21.884 19.173 2.711 27.748
Vrachtauto (LV) tot 7 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2017* 549,0 530,3 18,7 591,1 530,3 60,8 21.588 19.368 2.220 27.380
Vrachtauto (LV) tot 7 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2018* 528,6 507,0 21,7 577,4 507,0 70,5 21.210 18.622 2.588 27.224
Vrachtauto (LV) 7 000 tot 12 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2016 666,7 633,8 32,8 746,9 633,8 113,0 37.540 31.858 5.682 19.895
Vrachtauto (LV) 7 000 tot 12 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2017* 664,9 634,6 30,3 733,0 634,6 98,4 36.833 31.890 4.943 19.901
Vrachtauto (LV) 7 000 tot 12 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2018* 634,2 597,0 37,2 717,9 597,0 120,9 35.754 29.734 6.020 20.079
Vrachtauto (LV) 12 000 tot 18 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2016 759,2 687,6 71,7 934,3 687,6 246,7 58.120 42.772 15.348 16.075
Vrachtauto (LV) 12 000 tot 18 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2017* 774,9 707,7 67,2 925,9 707,7 218,3 56.632 43.283 13.349 16.350
Vrachtauto (LV) 12 000 tot 18 000 kg Totaal leeftijd voertuig 2018* 749,0 682,2 66,7 899,3 682,2 217,0 53.875 40.872 13.003 16.692
Vrachtauto (LV) 18 000 kg of meer Totaal leeftijd voertuig 2016 244,4 221,9 22,5 299,3 221,9 77,4 41.763 30.957 10.806 7.167
Vrachtauto (LV) 18 000 kg of meer Totaal leeftijd voertuig 2017* 263,9 241,9 22,0 313,2 241,9 71,4 41.995 32.427 9.568 7.459
Vrachtauto (LV) 18 000 kg of meer Totaal leeftijd voertuig 2018* 264,3 241,8 22,5 315,0 241,8 73,2 40.760 31.287 9.473 7.727
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van vrachtauto's en trekkers verdeeld naar leeftijd van het voertuig en laadvermogen. Voertuigkilometers en gemiddeld jaarkilometrages van Nederlandse vrachtauto's en trekkers zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2016 zijn definitief en de cijfers van 2017 en 2018 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 6 november 2019
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over 2018.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties vrachtauto's trekkers; laadvermogen (LV) en leeftijd voertuig zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.

Vanaf 2001 doet het CBS jaarlijks een uitgebreid onderzoek op basis van kilometerstanden (zie paragraaf 4 in de tabeltoelichting, deze bevat een link naar de onderzoeksbeschrijving). Daarom zijn de gegevens vanaf 2001 afgerond op 100.000 kilometers en dus gedetailleerder dan de jaren ervoor.
Totaal kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Kilometers door Nederlandse voertuigen
Kilometers door buitenlandse voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) door buitenlandse voertuigen in Nederland.
Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.

Vanaf 2001 doet het CBS jaarlijks een uitgebreid onderzoek op basis van kilometerstanden (zie paragraaf 4 in de tabeltoelichting, deze bevat een link naar de onderzoeksbeschrijving). Daarom zijn de gegevens vanaf 2001 afgerond op 100.000 kilometers en dus gedetailleerder dan de jaren ervoor.
Totaal kilometers
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Kilometers in Nederland
Kilometers in het buitenland
De totaal afgelegde afstand (in km) door Nederlandse voertuigen in het buitenland.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in Nederland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in het buitenland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik
Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik
 
Alle vrachtauto's en trekkers met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Vrachtauto's en trekkers die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Vrachtauto's en trekkers die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde vrachtauto's en trekkers op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Vrachtvoertuigen in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.