Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de gediplomeerden en afgestudeerden in het door de overheid bekostigde onderwijs naar onderwijssoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900.

Status van de cijfers:
De cijfers over de school-/studiejaren tot en met 2019/'20 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 juli 2022:
De definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2019/'20 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2023 komen de definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Hoger beroepsonderwijs vanaf 1950
Reeks vanaf 1950/'51.
Vóór 1950 zijn de gediplomeerden van dit niveau opgenomen in het nijverheidsonderwijs.

In 1993 is de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) in werking getreden. Deze wet bracht het hoger beroepsonderwijs (hbo), het wetenschappelijk onderwijs (wo) en de Open Universiteit onder in één wet.

De term 'hoger beroepsonderwijs' is voor het eerst officieel gebruikt in 1968 (Mammoetwet). In dat jaar kregen alle instellingen voor hbo de status van hogeschool. Vóór 1968 bestond het hbo uit verschillende onderwijssoorten zoals de kweekschool, de hogere technische school en de hogere land- en tuinbouwschool.

In deze historische reeks zijn de gegevens over het aantal gediplomeerden vanaf 1990/'91 gebaseerd op uitkomsten van het Project ééncijfer Hoger Onderwijs.
Vervolgopleiding/master
Reeks vanaf 1990/'91.

Vervolgopleiding van het hoger beroepsonderwijs 'oude stijl' of een masteropleiding.

In deze historische reeks zijn de gegevens over het aantal gediplomeerden vanaf 1990/'91 gebaseerd op uitkomsten van het Project ééncijfer Hoger Onderwijs.
Hbo-voltijd totaal vanaf 1995
Reeks vanaf 1995/'96.

Voltijd (inclusief duaal onderwijs) vervolgopleiding van het hoger beroepsonderwijs 'oude stijl' of een masteropleiding.
Hbo-deeltijd totaal vanaf 1990
Reeks vanaf 1990/'91.

Deeltijd vervolgopleiding van het hoger beroepsonderwijs 'oude stijl' of een masteropleiding.
Wetenschappelijk onderwijs
Reeks vanaf 1900/'01.

In 1993 is de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) in werking getreden. Deze wet bracht het hoger beroepsonderwijs, het wetenschappelijk onderwijs (wo) en de Open Universiteit onder in één wet.

In deze historische reeks zijn de gegevens over het aantal gediplomeerden vanaf 1990 gebaseerd op uitkomsten van het Project ééncijfer Hoger Onderwijs.
Master
Reeks vanaf 2002/'/03.

Voltooide tweede fase van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs na de invoering van het bachelor-masterstelsel in het hoger onderwijs. Een masteropleiding duurt meestal 1 à 2 jaar. Om toegang te krijgen tot een masteropleiding is een succesvolle afronding van een bacheloropleiding vereist.

Om een trendbreuk bij de diplomasoorten te voorkomen, tellen in deze tabel de masterdiploma's voor de beroepsopleidingen geneeskunde, diergeneeskunde, tandheelkunde, farmacie of accountancy en alle universitaire lerarenopleidingen niet mee bij de wo-masters, maar bij het beroepsdiploma.
Master totaal vanaf 2002
Reeks vanaf 2002/'03.

Master, wetenschappelijk onderwijs, totaal.

Inclusief de studenten waarvan de studierichting onbekend is.
Master 2002 - 2014 naar ISCED
Reeks vanaf 2002/'03 tot 2015/'16.

Master, wetenschappelijk onderwijs, naar Isced (International Standard Classification of Education).
1. Onderwijs
Reeks vanaf 2002/'03.

Master, wetenschappelijk onderwijs, Iscedgebied 1: Onderwijs (lerarenopleidingen).
2. Taalwetenschappen,geschiedenis, kunst
Reeks vanaf 2002/'03.

Master, wetenschappelijk onderwijs, Iscedgebied 2: Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst.
3. Sociale wetenschappen, bedrijfskunde
Reeks vanaf 2002/'03.

Master, wetenschappelijk onderwijs, Iscedgebied 3: Sociale wetenschappen, bedrijfskunde, rechten.
4. Natuurwetenschappen, informatica
Reeks vanaf 2002/'03.

Master, wetenschappelijk onderwijs, Iscedgebied 4: Natuurwetenschappen, wiskunde, informatica.
5. Techniek, industrie, bouwkunde
Reeks vanaf 2002/'03.

Master, wetenschappelijk onderwijs, Iscedgebied 5: Techniek, industrie, bouwkunde.
6. Landbouw, diergeneeskunde
Reeks vanaf 2002/'03.

Master, wetenschappelijk onderwijs, Iscedgebied 6: Landbouw, diergeneeskunde.
7. Gezondheidszorg, welzijn
Reeks vanaf 2002/'03.

Master, wetenschappelijk onderwijs, Iscedgebied 7: Gezondheidszorg, welzijn.
8. Persoonlijke dienstverlening, vervoer
Reeks vanaf 2002/'03.

Master, wetenschappelijk onderwijs, Iscedgebied 8: Persoonlijke dienstverlening, vervoer, milieu, veiligheid.