Motorvoertuigen; sloop van voertuigen, voertuigtype, brandstofsoort


In deze tabel zijn Nederlandse personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor oplegger, speciale voertuigen en bussen) opgenomen die zijn uitgevallen gedurende het verslagjaar omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop. De tot de sloop behorende voertuigen zijn onderverdeeld naar brandstofsoort van het voertuig. Voertuigen die op 1 januari van een bepaald jaar tot de sloop behoren (bijvoorbeeld op 1 januari 2009), zijn in het voorgaande jaar gesloopt/gedemonteerd. Deze voertuigen, kunnen een deel van dat voorgaande jaar (bijvoorbeeld in 2008) hebben deelgenomen aan het verkeer. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van RDW.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 21 februari 2020
Toegevoegd zijn de cijfers over de uitval in 2019

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over de uitval op 1 januari verschijnen telkens in februari na afsluiting van het betreffende verslag jaar.

Motorvoertuigen; sloop van voertuigen, voertuigtype, brandstofsoort

Voertuigtype Perioden BrandstofsoortBenzine (aantal) BrandstofsoortDiesel (aantal) BrandstofsoortLPG (aantal) BrandstofsoortOverige (aantal)
Totaal motorvoertuigen 2019 189.324 35.066 4.943 401
Personenauto 2019 189.029 19.334 4.807 360
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen 2019 295 15.732 136 41
Bestelauto 2019 281 14.844 130 22
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2019 5 256 1 3
Trekker voor oplegger 2019 0 339 0 9
Speciaal voertuig 2019 9 187 5 3
Bus 2019 0 106 0 4
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens