Levensverwachting; geslacht, geboortegeneratie

Levensverwachting; geslacht, geboortegeneratie

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Geboortegeneratie Waarnemingen Sterftekans (kans) Waarnemingen aangevuld met prognose Sterftekans (kans)
Mannen 0 jaar 1850 0,13567 0,13567
Mannen 0 jaar 1851 0,14400 0,14400
Mannen 0 jaar 1852 0,16041 0,16041
Mannen 0 jaar 1853 0,14853 0,14853
Mannen 0 jaar 1854 0,14600 0,14600
Mannen 0 jaar 1855 0,16003 0,16003
Mannen 0 jaar 1856 0,14328 0,14328
Mannen 0 jaar 1857 0,16969 0,16969
Mannen 0 jaar 1858 0,16984 0,16984
Mannen 0 jaar 1859 0,18014 0,18014
Mannen 0 jaar 1860 0,15285 0,15285
Mannen 0 jaar 1861 0,15596 0,15596
Mannen 0 jaar 1862 0,15290 0,15290
Mannen 0 jaar 1863 0,14843 0,14843
Mannen 0 jaar 1864 0,15394 0,15394
Mannen 0 jaar 1865 0,17366 0,17366
Mannen 0 jaar 1866 0,15168 0,15168
Mannen 0 jaar 1867 0,15602 0,15602
Mannen 0 jaar 1868 0,17350 0,17350
Mannen 0 jaar 1869 0,14756 0,14756
Mannen 0 jaar 1870 0,17510 0,17510
Mannen 0 jaar 1871 0,18463 0,18463
Mannen 0 jaar 1872 0,17575 0,17575
Mannen 0 jaar 1873 0,17248 0,17248
Mannen 0 jaar 1874 0,16294 0,16294
Mannen 0 jaar 1875 0,18097 0,18097
Mannen 0 jaar 1876 0,16623 0,16623
Mannen 0 jaar 1877 0,15470 0,15470
Mannen 0 jaar 1878 0,16076 0,16076
Mannen 0 jaar 1879 0,15507 0,15507
Mannen 0 jaar 1880 0,17630 0,17630
Mannen 0 jaar 1881 0,15033 0,15033
Mannen 0 jaar 1882 0,14328 0,14328
Mannen 0 jaar 1883 0,15316 0,15316
Mannen 0 jaar 1884 0,15844 0,15844
Mannen 0 jaar 1885 0,13742 0,13742
Mannen 0 jaar 1886 0,16024 0,16024
Mannen 0 jaar 1887 0,13436 0,13436
Mannen 0 jaar 1888 0,14217 0,14217
Mannen 0 jaar 1889 0,14509 0,14509
Mannen 0 jaar 1890 0,14081 0,14081
Mannen 0 jaar 1891 0,13863 0,13863
Mannen 0 jaar 1892 0,14075 0,14075
Mannen 0 jaar 1893 0,13844 0,13844
Mannen 0 jaar 1894 0,12145 0,12145
Mannen 0 jaar 1895 0,13981 0,13981
Mannen 0 jaar 1896 0,12139 0,12139
Mannen 0 jaar 1897 0,12405 0,12405
Mannen 0 jaar 1898 0,13275 0,13275
Mannen 0 jaar 1899 0,12757 0,12757
Mannen 0 jaar 1900 0,12977 0,12977
Mannen 0 jaar 1901 0,12518 0,12518
Mannen 0 jaar 1902 0,10681 0,10681
Mannen 0 jaar 1903 0,11561 0,11561
Mannen 0 jaar 1904 0,11274 0,11274
Mannen 0 jaar 1905 0,11044 0,11044
Mannen 0 jaar 1906 0,10828 0,10828
Mannen 0 jaar 1907 0,09601 0,09601
Mannen 0 jaar 1908 0,10489 0,10489
Mannen 0 jaar 1909 0,08506 0,08506
Mannen 0 jaar 1910 0,09306 0,09306
Mannen 0 jaar 1911 0,11655 0,11655
Mannen 0 jaar 1912 0,07587 0,07587
Mannen 0 jaar 1913 0,08162 0,08162
Mannen 0 jaar 1914 0,08464 0,08464
Mannen 0 jaar 1915 0,07419 0,07419
Mannen 0 jaar 1916 0,07572 0,07572
Mannen 0 jaar 1917 0,07632 0,07632
Mannen 0 jaar 1918 0,08224 0,08224
Mannen 0 jaar 1919 0,06645 0,06645
Mannen 0 jaar 1920 0,06700 0,06700
Mannen 0 jaar 1921 0,07046 0,07046
Mannen 0 jaar 1922 0,05424 0,05424
Mannen 0 jaar 1923 0,05219 0,05219
Mannen 0 jaar 1924 0,04893 0,04893
Mannen 0 jaar 1925 0,04694 0,04694
Mannen 0 jaar 1926 0,04811 0,04811
Mannen 0 jaar 1927 0,04621 0,04621
Mannen 0 jaar 1928 0,04280 0,04280
Mannen 0 jaar 1929 0,04481 0,04481
Mannen 0 jaar 1930 0,04086 0,04086
Mannen 0 jaar 1931 0,03995 0,03995
Mannen 0 jaar 1932 0,03878 0,03878
Mannen 0 jaar 1933 0,03672 0,03672
Mannen 0 jaar 1934 0,03594 0,03594
Mannen 0 jaar 1935 0,03467 0,03467
Mannen 0 jaar 1936 0,03324 0,03324
Mannen 0 jaar 1937 0,03235 0,03235
Mannen 0 jaar 1938 0,03202 0,03202
Mannen 0 jaar 1939 0,03031 0,03031
Mannen 0 jaar 1940 0,03271 0,03271
Mannen 0 jaar 1941 0,03680 0,03680
Mannen 0 jaar 1942 0,03491 0,03491
Mannen 0 jaar 1943 0,03483 0,03483
Mannen 0 jaar 1944 0,04126 0,04126
Mannen 0 jaar 1945 0,06404 0,06404
Mannen 0 jaar 1946 0,03454 0,03454
Mannen 0 jaar 1947 0,02965 0,02965
Mannen 0 jaar 1948 0,02660 0,02660
Mannen 0 jaar 1949 0,02481 0,02481
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de cohort-overlevingstafels (per geboortecohort van 1 jaar) naar geslacht en leeftijd voor de bevolking van Nederland. Uit de tabel kan worden afgelezen hoeveel jongens of meisjes uit een groep van 100 duizend pasgeborenen het jaar waarin ze 1, 2, 3 enz. jaar oud worden hebben bereikt. Tevens kan worden afgelezen hoe oud deze kinderen gemiddeld zullen worden.

De tabel kan worden uitgesplitst naar de sterftekans, het aantal levenden (tafelbevolking), het aantal overledenen (tafelbevolking) en de (cohort-)levensverwachting per generatie naar geslacht en leeftijd.

De (cohort-)levensverwachting, berekend uit een cohort-overlevingstafel, geeft aan wat de werkelijke levensduur is (of naar verwachting wordt, wanneer de waargenomen sterftekansen aangevuld zijn met sterftekansen uit de prognoseperiode). Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

Er kan gekozen worden uit cijfers waarin alleen met waargenomen aantallen is gerekend of een reeks waarin de waargenomen aantallen zijn aangevuld met toekomstige verwachtingen van aantallen overledenen voor de geboortegeneraties die nog in leven zijn.

Gegevens beschikbaar: vanaf geboortegeneratie 1850

Status van de cijfers:
De cijfers gebaseerd op de tot en met het jaar 2019 waargenomen aantallen overledenen zijn definitief. Cijfers die zijn aangevuld met toekomstige verwachtingen van aantallen overledenen zijn afkomstig uit de CBS Bevolkingsprognose 2020-2070. Deze prognose wordt eenmaal per jaar herzien.

Wijzigingen per 16 december 2020:
- De cijfers met betrekking tot sterftewaarnemingen over 2019 zijn in de tabel verwerkt;
- De cijfers met betrekking tot de prognoses zijn vervangen door die uit de Bevolkingsprognose 2020-2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2021 worden de sterftewaarnemingen over 2020 verwerkt in deze tabel en worden de toekomstige verwachtingen vervangen door die uit de Kernprognose 2021-2070.

Toelichting onderwerpen

Waarnemingen
Cijfers op basis van waargenomen aantallen overledenen.
Niet voor alle geboortegeneraties zijn de waarnemingen compleet, van veel generaties zijn personen namelijk nog in leven.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd in de fictieve tafelbevolking van 100 000 mannen / vrouwen.

Tafelbevolking:
Fictief cohort van doorgaans 100 000 mannen of vrouwen dat op iedere leeftijd is blootgesteld aan de geslachts- en leeftijdsspecifieke
sterftekansen zoals waargenomen in een bepaalde periode of voor een bepaald geboortegeneratie.
Waarnemingen aangevuld met prognose
Cijfers berekend op basis van waargenomen aantallen overledenen.
Voor de geboortegeneraties die nog jonger dan 99 jaar zijn, is de reeks aangevuld met cijfers afkomstig uit de CBS bevolkingsprognose. Voor generaties die recenter geboren zijn, zijn voor de leeftijden die ze nog niet bereikt hebben de sterftekansen uit de nationale Bevolkingsprognose 2014-2060 van het CBS gebruikt.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd in de fictieve tafelbevolking van 100 000 mannen / vrouwen.

Tafelbevolking:
Fictief cohort van doorgaans 100 000 mannen of vrouwen dat op iedere leeftijd is blootgesteld aan de geslachts- en leeftijdsspecifieke
sterftekansen zoals waargenomen in een bepaalde periode of voor een bepaald geboortegeneratie.