Levensverwachting; geslacht, geboortegeneratie

Levensverwachting; geslacht, geboortegeneratie

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Geboortegeneratie Waarnemingen Levensverwachting (jaar) Waarnemingen aangevuld met prognose Levensverwachting (jaar)
Mannen 0 jaar 1850 40,76 40,76
Mannen 0 jaar 1851 39,61 39,61
Mannen 0 jaar 1852 39,14 39,14
Mannen 0 jaar 1853 39,17 39,17
Mannen 0 jaar 1854 39,07 39,07
Mannen 0 jaar 1855 39,28 39,28
Mannen 0 jaar 1856 39,47 39,47
Mannen 0 jaar 1857 38,49 38,49
Mannen 0 jaar 1858 37,52 37,52
Mannen 0 jaar 1859 39,36 39,36
Mannen 0 jaar 1860 39,52 39,52
Mannen 0 jaar 1861 40,91 40,91
Mannen 0 jaar 1862 40,60 40,60
Mannen 0 jaar 1863 41,64 41,64
Mannen 0 jaar 1864 40,67 40,67
Mannen 0 jaar 1865 40,74 40,74
Mannen 0 jaar 1866 42,04 42,04
Mannen 0 jaar 1867 41,85 41,85
Mannen 0 jaar 1868 41,66 41,66
Mannen 0 jaar 1869 42,70 42,70
Mannen 0 jaar 1870 41,56 41,56
Mannen 0 jaar 1871 42,00 42,00
Mannen 0 jaar 1872 43,64 43,64
Mannen 0 jaar 1873 44,54 44,54
Mannen 0 jaar 1874 44,18 44,18
Mannen 0 jaar 1875 43,72 43,72
Mannen 0 jaar 1876 45,26 45,26
Mannen 0 jaar 1877 45,33 45,33
Mannen 0 jaar 1878 45,30 45,30
Mannen 0 jaar 1879 45,26 45,26
Mannen 0 jaar 1880 45,05 45,05
Mannen 0 jaar 1881 46,35 46,35
Mannen 0 jaar 1882 46,78 46,78
Mannen 0 jaar 1883 46,43 46,43
Mannen 0 jaar 1884 46,88 46,88
Mannen 0 jaar 1885 48,30 48,30
Mannen 0 jaar 1886 47,96 47,96
Mannen 0 jaar 1887 49,30 49,30
Mannen 0 jaar 1888 49,41 49,41
Mannen 0 jaar 1889 48,88 48,88
Mannen 0 jaar 1890 49,34 49,34
Mannen 0 jaar 1891 50,18 50,18
Mannen 0 jaar 1892 50,68 50,68
Mannen 0 jaar 1893 50,87 50,87
Mannen 0 jaar 1894 51,89 51,89
Mannen 0 jaar 1895 51,33 51,33
Mannen 0 jaar 1896 52,92 52,92
Mannen 0 jaar 1897 52,33 52,33
Mannen 0 jaar 1898 52,39 52,39
Mannen 0 jaar 1899 52,29 52,29
Mannen 0 jaar 1900 52,23 52,23
Mannen 0 jaar 1901 53,32 53,32
Mannen 0 jaar 1902 54,73 54,73
Mannen 0 jaar 1903 54,41 54,41
Mannen 0 jaar 1904 55,25 55,25
Mannen 0 jaar 1905 55,57 55,57
Mannen 0 jaar 1906 55,96 55,96
Mannen 0 jaar 1907 56,65 56,65
Mannen 0 jaar 1908 56,89 56,89
Mannen 0 jaar 1909 58,20 58,20
Mannen 0 jaar 1910 57,57 57,57
Mannen 0 jaar 1911 57,20 57,20
Mannen 0 jaar 1912 59,75 59,75
Mannen 0 jaar 1913 59,39 59,39
Mannen 0 jaar 1914 59,14 59,14
Mannen 0 jaar 1915 59,55 59,55
Mannen 0 jaar 1916 59,45 59,45
Mannen 0 jaar 1917 59,27 59,27
Mannen 0 jaar 1918 59,77 59,77
Mannen 0 jaar 1919 62,06 62,06
Mannen 0 jaar 1920 62,58 62,58
Mannen 0 jaar 1921 62,43 62,43
Mannen 0 jaar 1922 64,39
Mannen 0 jaar 1923 64,81
Mannen 0 jaar 1924 65,04
Mannen 0 jaar 1925 65,47
Mannen 0 jaar 1926 66,17
Mannen 0 jaar 1927 66,94
Mannen 0 jaar 1928 67,53
Mannen 0 jaar 1929 68,25
Mannen 0 jaar 1930 69,04
Mannen 0 jaar 1931 69,60
Mannen 0 jaar 1932 70,27
Mannen 0 jaar 1933 70,71
Mannen 0 jaar 1934 71,20
Mannen 0 jaar 1935 71,47
Mannen 0 jaar 1936 71,81
Mannen 0 jaar 1937 72,31
Mannen 0 jaar 1938 72,83
Mannen 0 jaar 1939 72,38
Mannen 0 jaar 1940 72,81
Mannen 0 jaar 1941 72,74
Mannen 0 jaar 1942 72,66
Mannen 0 jaar 1943 73,28
Mannen 0 jaar 1944 72,27
Mannen 0 jaar 1945 72,02
Mannen 0 jaar 1946 75,21
Mannen 0 jaar 1947 75,91
Mannen 0 jaar 1948 76,42
Mannen 0 jaar 1949 76,81
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de cohort-overlevingstafels (per geboortecohort van 1 jaar) naar geslacht en leeftijd voor de bevolking van Nederland. Uit de tabel kan worden afgelezen hoeveel jongens of meisjes uit een groep van 100 duizend pasgeborenen het jaar waarin ze 1, 2, 3 enz. jaar oud worden hebben bereikt. Tevens kan worden afgelezen hoe oud deze kinderen gemiddeld zullen worden.

De tabel kan worden uitgesplitst naar de sterftekans, het aantal levenden (tafelbevolking), het aantal overledenen (tafelbevolking) en de (cohort-)levensverwachting per generatie naar geslacht en leeftijd.

De (cohort-)levensverwachting, berekend uit een cohort-overlevingstafel, geeft aan wat de werkelijke levensduur is (of naar verwachting wordt, wanneer de waargenomen sterftekansen aangevuld zijn met sterftekansen uit de prognoseperiode). Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

Er kan gekozen worden uit cijfers waarin alleen met waargenomen aantallen is gerekend of een reeks waarin de waargenomen aantallen zijn aangevuld met toekomstige verwachtingen van aantallen overledenen voor de geboortegeneraties die nog in leven zijn.

Gegevens beschikbaar: vanaf geboortegeneratie 1850

Status van de cijfers:
De cijfers gebaseerd op de tot en met het jaar 2020 waargenomen aantallen overledenen zijn definitief. Cijfers die zijn aangevuld met toekomstige verwachtingen van aantallen overledenen zijn afkomstig uit de CBS Kernprognose 2021-2070. Deze prognose wordt eenmaal per jaar herzien.

Wijzigingen per 16 december 2021:
- De cijfers met betrekking tot sterftewaarnemingen over 2020 zijn in de tabel verwerkt;
- De cijfers met betrekking tot de prognoses zijn vervangen door die uit de Kernprognose 2021-2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2022 worden de sterftewaarnemingen over 2021 verwerkt in deze tabel en worden de toekomstige verwachtingen vervangen door die uit de Kernprognose 2022-2070.

Toelichting onderwerpen

Waarnemingen
Cijfers op basis van waargenomen aantallen overledenen.
Niet voor alle geboortegeneraties zijn de waarnemingen compleet, van veel generaties zijn personen namelijk nog in leven.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Levensverwachting
Het aantal jaren dat personen van een bepaalde leeftijd en geboortejaar gemiddeld hebben geleefd. Als het geboortejaar honderd jaar of langer geleden is, is de levensverwachting voor die generatie berekend uit de in het verleden waargenomen sterftekansen per leeftijd. Voor latere generaties zijn puntjes opgenomen omdat van een geboortegeneratie nog niet alle personen hoeven te zijn overleden zijn. De levensverwachting voor een generatie wordt ook cohort-levensverwachting genoemd.
Waarnemingen aangevuld met prognose
Cijfers berekend op basis van waargenomen aantallen overledenen.
Voor de geboortegeneraties die nog jonger dan 99 jaar zijn, is de reeks aangevuld met cijfers afkomstig uit de CBS bevolkingsprognose. Voor generaties die recenter geboren zijn, zijn voor de leeftijden die ze nog niet bereikt hebben de sterftekansen uit de meest recente nationale prognose van het CBS gebruikt (zie tabeltoelichting).

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Levensverwachting
Het aantal jaren dat personen van een bepaald geboortejaar na een gegeven leeftijd nog mogen / mochten (verwachten) te leven.
Als het geboortejaar honderd jaar of langer geleden is, is de levensverwachting voor die generatie berekend uit de in het verleden waargenomen sterftekansen per leeftijd. De levensverwachting voor een generatie wordt ook cohort-levensverwachting genoemd.