Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Regio's Perioden Groenvoorzieningen Afstand tot recreatief binnenwater (km)
Nederland 2021 .
Noord-Nederland (LD) 2021 .
Oost-Nederland (LD) 2021 .
West-Nederland (LD) 2021 .
Zuid-Nederland (LD) 2021 .
Groningen (PV) 2021 .
Fryslân (PV) 2021 .
Drenthe (PV) 2021 .
Overijssel (PV) 2021 .
Flevoland (PV) 2021 .
Gelderland (PV) 2021 .
Utrecht (PV) 2021 .
Noord-Holland (PV) 2021 .
Zuid-Holland (PV) 2021 .
Zeeland (PV) 2021 .
Noord-Brabant (PV) 2021 .
Limburg (PV) 2021 .
Oost-Groningen (CR) 2021 .
Delfzijl en omgeving (CR) 2021 .
Overig Groningen (CR) 2021 .
Noord-Friesland (CR) 2021 .
Zuidwest-Friesland (CR) 2021 .
Zuidoost-Friesland (CR) 2021 .
Noord-Drenthe (CR) 2021 .
Zuidoost-Drenthe (CR) 2021 .
Zuidwest-Drenthe (CR) 2021 .
Noord-Overijssel (CR) 2021 .
Zuidwest-Overijssel (CR) 2021 .
Twente (CR) 2021 .
Veluwe (CR) 2021 .
Achterhoek (CR) 2021 .
Arnhem/Nijmegen (CR) 2021 .
Zuidwest-Gelderland (CR) 2021 .
Utrecht (CR) 2021 .
Kop van Noord-Holland (CR) 2021 .
Alkmaar en omgeving (CR) 2021 .
IJmond (CR) 2021 .
Agglomeratie Haarlem (CR) 2021 .
Zaanstreek (CR) 2021 .
Groot-Amsterdam (CR) 2021 .
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021 .
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021 .
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021 .
Delft en Westland (CR) 2021 .
Oost-Zuid-Holland (CR) 2021 .
Groot-Rijnmond (CR) 2021 .
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2021 .
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021 .
Overig Zeeland (CR) 2021 .
West-Noord-Brabant (CR) 2021 .
Midden-Noord-Brabant (CR) 2021 .
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2021 .
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2021 .
Noord-Limburg (CR) 2021 .
Midden-Limburg (CR) 2021 .
Zuid-Limburg (CR) 2021 .
Flevoland (CR) 2021 .
Aa en Hunze 2021 .
Aalburg 2021
Aalsmeer 2021 .
Aalten 2021 .
Ter Aar 2021
Abcoude 2021
Achtkarspelen 2021 .
Alblasserdam 2021 .
Albrandswaard 2021 .
Alkemade 2021
Alkmaar 2021 .
Almelo 2021 .
Almere 2021 .
Alphen aan den Rijn 2021 .
Alphen-Chaam 2021 .
Altena 2021 .
Ambt Montfort 2021
Ameland 2021 .
Amersfoort 2021 .
Amstelveen 2021 .
Amsterdam 2021 .
Andijk 2021
Anna Paulowna 2021
Apeldoorn 2021 .
Appingedam 2021
Arcen en Velden 2021
Arnhem 2021 .
Assen 2021 .
Asten 2021 .
Baarle-Nassau 2021 .
Baarn 2021 .
Barendrecht 2021 .
Barneveld 2021 .
Bedum 2021
Beek (L.) 2021 .
Beekdaelen 2021 .
Beemster 2021 .
Beesel 2021 .
Bellingwedde 2021
Bennebroek 2021
Berg en Dal 2021 .
Bergambacht 2021
Bergeijk 2021 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de gemiddelde afstanden voor de inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek). Daarnaast is in de tabel ook informatie opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied.

De gegevens zijn beschikbaar op verschillende regionale niveaus. Het laagste niveau is de gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2022
Over de volgende onderwerpen zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2021:

Gezondheid en welzijn
- Apotheken
- Huisartsenpraktijken

Detailhandel
- Grote supermarkten
- Overige dagelijkse levensmiddelen
- Warenhuizen

Horeca
- Cafés en dergelijke
- Cafetaria's en dergelijke
- Hotels en dergelijke
- Restaurants

Kinderopvang
- Kinderdagverblijven
- Buitenschoolse opvang

Onderwijs
- Basisonderwijs
- Voortgezet onderwijs
* Totaal
* Vmbo
* Havo/vwo

Vrije tijd en cultuur
- Attracties
- Bibliotheken
- Bioscopen
- Kunstijsbanen
- Sauna’s
- Zonnebanken
- Zwembaden

Overige
- Brandweerkazernes


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor deze tabel worden in het najaar van 2022 nieuwe cijfers verwacht.

Toelichting onderwerpen

Groenvoorzieningen
De ingangen van de groenvoorzieningen zijn vastgesteld op de snijpunten tussen de wegen en paden van de Top10NL (topografische kaart, zowel het lijnenbestand als het wegvakkenbestand) in de groenvoorziening en de buitengrens van de groenvoorziening. Voor groenvoorzieningen zonder paden of wegen (doorgaans de kleinere groenstroken en plantsoenen) is het zwaartepunt van de groenvoorziening genomen.

In 2008 en eerder is van de topografische kaart enkel het lijnenbestand gebruikt en groenvoorzieningen zonder paden of wegen zijn niet opgenomen. Dit geeft vooral een trendbreuk bij open natuurlijk terrein.
Afstand tot recreatief binnenwater
Binnenwater in gebruik voor recreatie, zoals recreatieplassen, water in park en plantsoen, golfterrein, jachthavens en roeibanen. Het terrein heeft een omvang van minimaal 1 hectare. Alleen voor jachthavens geldt een ondergrens van 0,5 hectare voor het watergedeelte.

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde recreatief binnenwater, berekend over de weg.