Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Regio's Perioden Gezondheid en welzijn Huisartsenpraktijk Afstand tot huisartsenpraktijk (km) Gezondheid en welzijn Huisartsenpraktijk Aantal huisartsenpraktijken Binnen 1 km (aantal) Gezondheid en welzijn Huisartsenpraktijk Aantal huisartsenpraktijken Binnen 3 km (aantal) Gezondheid en welzijn Huisartsenpraktijk Aantal huisartsenpraktijken Binnen 5 km (aantal) Gezondheid en welzijn Huisartsenpraktijk Afstand tot huisartsenpost (km) Gezondheid en welzijn Afstand tot apotheek (km) Gezondheid en welzijn Ziekenhuis (incl. buitenpolikliniek) Afstand tot ziekenhuis (km) Gezondheid en welzijn Ziekenhuis (incl. buitenpolikliniek) Aantal ziekenhuizen Binnen 5 km (aantal) Gezondheid en welzijn Ziekenhuis (incl. buitenpolikliniek) Aantal ziekenhuizen Binnen 10 km (aantal) Gezondheid en welzijn Ziekenhuis (incl. buitenpolikliniek) Aantal ziekenhuizen Binnen 20 km (aantal)
Nederland 2020 . . . . . . . . . .
Noord-Nederland (LD) 2020 . . . . . . . . . .
Oost-Nederland (LD) 2020 . . . . . . . . . .
West-Nederland (LD) 2020 . . . . . . . . . .
Zuid-Nederland (LD) 2020 . . . . . . . . . .
Groningen (PV) 2020 . . . . . . . . . .
Fryslân (PV) 2020 . . . . . . . . . .
Drenthe (PV) 2020 . . . . . . . . . .
Overijssel (PV) 2020 . . . . . . . . . .
Flevoland (PV) 2020 . . . . . . . . . .
Gelderland (PV) 2020 . . . . . . . . . .
Utrecht (PV) 2020 . . . . . . . . . .
Noord-Holland (PV) 2020 . . . . . . . . . .
Zuid-Holland (PV) 2020 . . . . . . . . . .
Zeeland (PV) 2020 . . . . . . . . . .
Noord-Brabant (PV) 2020 . . . . . . . . . .
Limburg (PV) 2020 . . . . . . . . . .
Oost-Groningen (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Delfzijl en omgeving (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Overig Groningen (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Noord-Friesland (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Zuidwest-Friesland (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Zuidoost-Friesland (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Noord-Drenthe (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Zuidoost-Drenthe (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Zuidwest-Drenthe (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Noord-Overijssel (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Zuidwest-Overijssel (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Twente (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Veluwe (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Achterhoek (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Arnhem/Nijmegen (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Zuidwest-Gelderland (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Utrecht (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Kop van Noord-Holland (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Alkmaar en omgeving (CR) 2020 . . . . . . . . . .
IJmond (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Agglomeratie Haarlem (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Zaanstreek (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Groot-Amsterdam (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Delft en Westland (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Oost-Zuid-Holland (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Groot-Rijnmond (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Overig Zeeland (CR) 2020 . . . . . . . . . .
West-Noord-Brabant (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Midden-Noord-Brabant (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Noord-Limburg (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Midden-Limburg (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Zuid-Limburg (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Flevoland (CR) 2020 . . . . . . . . . .
Aa en Hunze 2020 . . . . . . . . . .
Aalburg 2020
Aalsmeer 2020 . . . . . . . . . .
Aalten 2020 . . . . . . . . . .
Ter Aar 2020
Abcoude 2020
Achtkarspelen 2020 . . . . . . . . . .
Alblasserdam 2020 . . . . . . . . . .
Albrandswaard 2020 . . . . . . . . . .
Alkemade 2020
Alkmaar 2020 . . . . . . . . . .
Almelo 2020 . . . . . . . . . .
Almere 2020 . . . . . . . . . .
Alphen aan den Rijn 2020 . . . . . . . . . .
Alphen-Chaam 2020 . . . . . . . . . .
Altena 2020 . . . . . . . . . .
Ambt Montfort 2020
Ameland 2020 . . . . . . . . . .
Amersfoort 2020 . . . . . . . . . .
Amstelveen 2020 . . . . . . . . . .
Amsterdam 2020 . . . . . . . . . .
Andijk 2020
Anna Paulowna 2020
Apeldoorn 2020 . . . . . . . . . .
Appingedam 2020 . . . . . . . . . .
Arcen en Velden 2020
Arnhem 2020 . . . . . . . . . .
Assen 2020 . . . . . . . . . .
Asten 2020 . . . . . . . . . .
Baarle-Nassau 2020 . . . . . . . . . .
Baarn 2020 . . . . . . . . . .
Barendrecht 2020 . . . . . . . . . .
Barneveld 2020 . . . . . . . . . .
Bedum 2020
Beek (L.) 2020 . . . . . . . . . .
Beekdaelen 2020 . . . . . . . . . .
Beemster 2020 . . . . . . . . . .
Beesel 2020 . . . . . . . . . .
Bellingwedde 2020
Bennebroek 2020
Berg en Dal 2020 . . . . . . . . . .
Bergambacht 2020
Bergeijk 2020 . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de gemiddelde afstanden voor de inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek). Daarnaast is in de tabel ook informatie opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied.

De gegevens zijn beschikbaar op verschillende regionale niveaus. Het laagste niveau is de gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2021

In de huidige versie van deze tabel zijn de cijfers voor de treinstations en overstapstations voor verslagjaar 2019 herzien als gevolg van een opschoon- en correctieactie van de bronbestanden. Het CBS heeft recentelijk beschikking gekregen over de ruimtelijke bestanden van ProRail, waardoor de locaties van stations nauwkeuriger kunnen worden bepaald dan voorheen. Hierdoor zijn de uitkomsten voor verslagjaar 2019 niet meer vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren. Op landelijk niveau is de gemiddelde afstand tot treinstations niet veranderd ten opzichte van de vorige versie. De afstand tot overstapstations is gemiddeld met 3 kilometer toegenomen. Op lager regionaal niveau kunnen de verschillen groter zijn.

Over de volgende onderwerpen zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2012:
Groenvoorzieningen
- open natuurlijk terrein totaal
- open droog natuurlijk terrein
- open nat natuurlijk terrein
- recreatief binnenwater

Over het volgende onderwerp zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2016:
Vrije tijd en cultuur
- Poppodia

Over de volgende onderwerpen zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2017:

Werkgelegenheid: aantal banen
- A-U alle economische activiteiten
- A Landbouw, bosbouw en visserij
- B-F Nijverheid en energie
- G-N Commerciële dienstverlening
- O-U Niet-commerciële dienstverlening.

Over de volgende onderwerpen zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2019:
Vrije tijd en cultuur
- Musea
- Podiumkunsten
- Poppodia

Over de volgende thema’s en onderwerpen zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2020:

Detailhandel
- Grote supermarkten
- Overige dagelijkse levensmiddelen

Horeca
- Cafetaria’s

Kinderopvang
- Buitenschoolse opvang
- Kinderdagverblijven

Verkeer en vervoer
- Opritten

Vrije tijd en cultuur
- Bibliotheken
- Bioscopen

Wijzigingen per juni 2020

In een eerdere versie van deze tabel zijn voor verslagjaar 2017 abusievelijk de cijfers voor de vmbo-scholen verwisseld met die voor de havo/vwo-scholen. In de huidige versie is dit gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In juli 2021 worden nieuwe cijfers toegevoegd aan deze tabel.

Toelichting onderwerpen

Gezondheid en welzijn
Huisartsenpraktijk
Pand of ruimte waarin een of meer huisartsen (samen) werken.
Afstand tot huisartsenpraktijk
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk, berekend over de weg.
Aantal huisartsenpraktijken
Het gemiddeld aantal huisartsenpraktijken binnen een vaste afstand over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Binnen 1 km
Binnen 3 km
Binnen 5 km
Afstand tot huisartsenpost
Huisartsenpost
Plaats waar huisartsen uit de regio de avond-, nacht- en weekenddiensten verzorgen. Voor een aantal huisartsenposten geldt een wisseldienst.

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde huisartsenpost, berekend over de weg.

Tot en met 2012 werd de afstand van een woonadres tot een van de huisartsenposten in een cluster van wisseldiensten bepaald als het gemiddelde van de afstanden tot alle huisartsenposten binnen dat cluster.
Vanaf 2013 is geen informatie meer beschikbaar over wisseldiensten. De afstand is dan bepaald van het woonadres tot de dichtstbijzijnde huisartsenpost, ongeacht eventuele wisseldiensten.
Afstand tot apotheek
Apotheek, inclusief apotheekhoudende huisarts.

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde apotheek, berekend over de weg.
Ziekenhuis (incl. buitenpolikliniek)
Ziekenhuis (inclusief buitenpolikliniek).

Ziekenhuis
Instelling voor onderzoek, behandeling en verpleging van zieken.
In een ziekenhuis kunnen patiënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operaties worden uitgevoerd.

Buitenpolikliniek
Locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd.
Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd.
Afstand tot ziekenhuis
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis, berekend over de weg.
Aantal ziekenhuizen
Het gemiddeld aantal ziekenhuizen binnen een vaste afstand over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Binnen 5 km
Binnen 10 km
Binnen 20 km