VO; studievoortgang brugklas, woonregio 2003/'04 - 2007/'08

VO; studievoortgang brugklas, woonregio 2003/'04 - 2007/'08

Peilmoment Onderwijspositie op peilmoment Diploma Doorstroom Vertraging Persoonskenmerken Regiokenmerken Startjaar 2007/'08 Totaal leerlingen brugklas (aantal) Startjaar 2007/'08 Brugklas beroepsgericht vmbo Totaal (aantal) Startjaar 2007/'08 Brugklas avo (vmbo- gt/havo/vwo) Totaal (aantal) Startjaar 2007/'08 Brugklas avo/vmbo (aantal)
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Nederland 39.840 9.260 22.200 8.380
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Vier grootste gemeenten (G4) 11.310 2.870 6.000 2.440
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Amsterdam 4.040 1.210 2.060 760
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Rotterdam 3.590 810 2.040 750
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen 's-Gravenhage 2.630 750 1.370 510
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Utrecht (gemeente) 1.050 100 540 420
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 8.500 1.880 5.000 1.610
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Gemeenten < 100 000 inwoners 19.820 4.450 11.110 4.250
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Gemeente onbekend 220 50 80 80
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Groningen (PV) 820 140 420 260
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Friesland (PV) 740 140 290 320
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Drenthe (PV) 540 90 280 180
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Overijssel (PV) 1.870 670 1.000 200
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Flevoland (PV) 1.470 430 790 250
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Gelderland (PV) 3.450 900 1.930 620
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Utrecht (PV) 3.050 300 1.800 960
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Noord-Holland (PV) 8.310 1.890 4.680 1.740
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Zuid-Holland (PV) 11.890 2.840 6.680 2.370
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Zeeland (PV) 680 180 360 140
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Noord-Brabant (PV) 4.740 1.230 2.900 610
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Limburg (PV) 2.060 410 980 660
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Nederland 11.780 1.850 7.870 2.070
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Vier grootste gemeenten (G4) 1.510 160 1.100 250
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Amsterdam 530 60 390 70
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Rotterdam 420 50 300 70
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen 's-Gravenhage 400 40 290 70
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Utrecht (gemeente) 170 x 120 40
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2.350 370 1.650 330
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Gemeenten < 100 000 inwoners 7.830 1.300 5.070 1.460
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Gemeente onbekend 100 20 50 30
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Groningen (PV) 350 50 210 100
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Friesland (PV) 320 50 150 120
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Drenthe (PV) 250 30 150 80
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Overijssel (PV) 620 170 390 70
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Flevoland (PV) 360 80 210 70
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Gelderland (PV) 1.230 240 790 210
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Utrecht (PV) 850 60 640 160
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Noord-Holland (PV) 2.060 250 1.500 310
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Zuid-Holland (PV) 2.540 340 1.820 380
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Zeeland (PV) 370 100 210 70
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Noord-Brabant (PV) 1.670 320 1.160 180
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Limburg (PV) 1.070 170 590 310
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Nederland 28.060 7.410 14.330 6.320
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Vier grootste gemeenten (G4) 9.800 2.710 4.900 2.190
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Amsterdam 3.510 1.140 1.670 700
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Rotterdam 3.180 770 1.730 680
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen 's-Gravenhage 2.230 710 1.080 440
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Utrecht (gemeente) 890 90 420 380
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 6.150 1.510 3.360 1.280
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Gemeenten < 100 000 inwoners 11.990 3.150 6.040 2.790
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Gemeente onbekend 120 40 30 50
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Groningen (PV) 470 90 220 160
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Friesland (PV) 420 90 130 200
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Drenthe (PV) 290 60 130 100
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Overijssel (PV) 1.250 500 610 130
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Flevoland (PV) 1.110 350 580 180
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Gelderland (PV) 2.220 660 1.140 420
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Utrecht (PV) 2.200 240 1.160 800
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Noord-Holland (PV) 6.260 1.640 3.180 1.440
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Zuid-Holland (PV) 9.350 2.510 4.850 1.990
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Zeeland (PV) 310 80 160 70
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Noord-Brabant (PV) 3.070 910 1.740 430
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Limburg (PV) 990 240 400 350
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Nederland 37.570 8.670 21.530 7.380
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Vier grootste gemeenten (G4) 10.620 2.710 5.770 2.140
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Amsterdam 3.830 1.150 2.000 680
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Rotterdam 3.390 790 1.960 650
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen 's-Gravenhage 2.410 680 1.290 440
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Utrecht (gemeente) 990 90 520 370
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 8.020 1.750 4.870 1.390
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Gemeenten < 100 000 inwoners 18.800 4.170 10.810 3.820
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Gemeente onbekend 130 40 70 30
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Groningen (PV) 770 130 410 220
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Friesland (PV) 690 130 280 290
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Drenthe (PV) 520 80 270 170
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Overijssel (PV) 1.780 620 980 190
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Flevoland (PV) 1.420 410 780 240
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Gelderland (PV) 3.290 840 1.890 560
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Utrecht (PV) 2.830 280 1.750 800
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Noord-Holland (PV) 7.880 1.810 4.540 1.530
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Zuid-Holland (PV) 11.230 2.680 6.450 2.100
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Zeeland (PV) 650 160 360 130
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Noord-Brabant (PV) 4.440 1.110 2.800 530
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Allochtonen Limburg (PV) 1.940 380 950 600
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Westerse allochtonen Nederland 11.130 1.700 7.660 1.770
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Westerse allochtonen Vier grootste gemeenten (G4) 1.380 150 1.060 180
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Westerse allochtonen Amsterdam 500 60 380 50
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Westerse allochtonen Rotterdam 380 50 290 40
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Westerse allochtonen 's-Gravenhage 350 30 270 50
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Westerse allochtonen Utrecht (gemeente) 160 x 120 40
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Westerse allochtonen Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2.220 340 1.610 270
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Westerse allochtonen Gemeenten < 100 000 inwoners 7.460 1.210 4.940 1.310
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Westerse allochtonen Gemeente onbekend 70 10 40 10
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Westerse allochtonen Groningen (PV) 330 50 210 80
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Westerse allochtonen Friesland (PV) 310 40 150 120
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Westerse allochtonen Drenthe (PV) 250 30 150 70
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Westerse allochtonen Overijssel (PV) 590 150 380 60
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Westerse allochtonen Flevoland (PV) 350 80 210 60
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Westerse allochtonen Gelderland (PV) 1.170 220 780 180
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Zonder vertraging Westerse allochtonen Utrecht (PV) 800 60 620 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de studievoortgang van leerlingen in het voortgezet onderwijs naar brugklastype per startjaar en bevat specifieke gegevens over de woonregiokenmerken. Verder worden gegevens verstrekt over onderwijssoort en leerweg in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs per peilmoment en zowel behaalde diploma's als doorstroom en vertraging tot en met het peilmoment, herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 4 april 2017:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Startjaar 2007/'08
Het startjaar 2007/'08 omvat alle leerlingen die in het schooljaar 2007/'08 voor het eerst in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten (exclusief het praktijkonderwijs).
Totaal leerlingen brugklas
De totale groep leerlingen die in het betreffende startjaar voor het eerst in de brugklas zat.
Brugklas beroepsgericht vmbo
De groep leerlingen die in het betreffende startjaar in een brugklas voor de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo zat.

Inclusief de leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Totaal
Brugklas avo (vmbo- gt/havo/vwo)
De groep leerlingen die in het betreffende startjaar in een brugklas voor de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo, havo of vwo zat.

Inclusief de leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Totaal
Brugklas avo/vmbo
De groep leerlingen die in het betreffende startjaar in een brede brugklas voor vmbo, havo of vwo zat. Dit kan zijn:
- een brugklas vmbo-(b)k/vmbo-gt
- een brugklas vmbo-(b)k/vmbo-gt/havo
- een brugklas vmbo-(b)k/vmbo-gt/havo/vwo.

Inclusief de leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).