Vestiging; economische activiteit hoofdbedrijf, SBI 2008, regio, 2006-2010

Vestiging; economische activiteit hoofdbedrijf, SBI 2008, regio, 2006-2010

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (aantal)
92 Loterijen en kansspelen Nederland 2010 545
92 Loterijen en kansspelen Noord-Nederland (LD) 2010 45
92 Loterijen en kansspelen Oost-Nederland (LD) 2010 80
92 Loterijen en kansspelen West-Nederland (LD) 2010 305
92 Loterijen en kansspelen Zuid-Nederland (LD) 2010 115
92 Loterijen en kansspelen Groningen (PV) 2010 15
92 Loterijen en kansspelen Friesland (PV) 2010 20
92 Loterijen en kansspelen Drenthe (PV) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen Overijssel (PV) 2010 30
92 Loterijen en kansspelen Flevoland (PV) 2010 15
92 Loterijen en kansspelen Gelderland (PV) 2010 35
92 Loterijen en kansspelen Utrecht (PV) 2010 30
92 Loterijen en kansspelen Noord-Holland (PV) 2010 125
92 Loterijen en kansspelen Zuid-Holland (PV) 2010 130
92 Loterijen en kansspelen Zeeland (PV) 2010 20
92 Loterijen en kansspelen Noord-Brabant (PV) 2010 65
92 Loterijen en kansspelen Limburg (PV) 2010 50
92 Loterijen en kansspelen Oost-Groningen (CR) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Delfzijl en omgeving (CR) 2010 0
92 Loterijen en kansspelen Overig Groningen (CR) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen Noord-Friesland (CR) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen Zuidwest-Friesland (CR) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Zuidoost-Friesland (CR) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen Noord-Drenthe (CR) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Zuidoost-Drenthe (CR) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Zuidwest-Drenthe (CR) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Noord-Overijssel (CR) 2010 15
92 Loterijen en kansspelen Zuidwest-Overijssel (CR) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Twente (CR) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen Veluwe (CR) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen Achterhoek (CR) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Arnhem / Nijmegen (CR) 2010 20
92 Loterijen en kansspelen Zuidwest-Gelderland (CR) 2010 0
92 Loterijen en kansspelen Utrecht (CR) 2010 30
92 Loterijen en kansspelen Kop van Noord-Holland (CR) 2010 15
92 Loterijen en kansspelen Alkmaar en omgeving (CR) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen IJmond (CR) 2010 15
92 Loterijen en kansspelen Agglomeratie Haarlem (CR) 2010 15
92 Loterijen en kansspelen Zaanstreek (CR) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Groot-Amsterdam (CR) 2010 60
92 Loterijen en kansspelen Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2010 15
92 Loterijen en kansspelen Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2010 40
92 Loterijen en kansspelen Delft en Westland (CR) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Oost-Zuid-Holland (CR) 2010 0
92 Loterijen en kansspelen Groot-Rijnmond (CR) 2010 60
92 Loterijen en kansspelen Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Overig Zeeland (CR) 2010 15
92 Loterijen en kansspelen West-Noord-Brabant (CR) 2010 15
92 Loterijen en kansspelen Midden-Noord-Brabant (CR) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2010 20
92 Loterijen en kansspelen Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2010 20
92 Loterijen en kansspelen Noord-Limburg (CR) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen Midden-Limburg (CR) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Zuid-Limburg (CR) 2010 35
92 Loterijen en kansspelen Flevoland (CR) 2010 15
92 Loterijen en kansspelen Groningen (GA) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen Leeuwarden (GA) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Zwolle (GA) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Enschede (GA) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Apeldoorn (GA) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Arnhem (GA) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Nijmegen (GA) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen Amersfoort (GA) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Utrecht (GA) 2010 15
92 Loterijen en kansspelen Amsterdam (GA) 2010 55
92 Loterijen en kansspelen Haarlem (GA) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen Leiden (GA) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen 's-Gravenhage (GA) 2010 35
92 Loterijen en kansspelen Rotterdam (GA) 2010 50
92 Loterijen en kansspelen Dordrecht (GA) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Breda (GA) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Tilburg (GA) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen 's-Hertogenbosch (GA) 2010 15
92 Loterijen en kansspelen Eindhoven (GA) 2010 15
92 Loterijen en kansspelen Geleen / Sittard (GA) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen Heerlen (GA) 2010 15
92 Loterijen en kansspelen Maastricht (GA) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Groningen (SG) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen Leeuwarden (SG) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Zwolle (SG) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Enschede (SG) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen Apeldoorn (SG) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Arnhem (SG) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Nijmegen (SG) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen Amersfoort (SG) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Utrecht (SG) 2010 20
92 Loterijen en kansspelen Amsterdam (SG) 2010 70
92 Loterijen en kansspelen Haarlem (SG) 2010 25
92 Loterijen en kansspelen Leiden (SG) 2010 15
92 Loterijen en kansspelen 's-Gravenhage (SG) 2010 45
92 Loterijen en kansspelen Rotterdam (SG) 2010 50
92 Loterijen en kansspelen Dordrecht (SG) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen Breda (SG) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen Tilburg (SG) 2010 5
92 Loterijen en kansspelen 's-Hertogenbosch (SG) 2010 15
92 Loterijen en kansspelen Eindhoven (SG) 2010 15
92 Loterijen en kansspelen Geleen / Sittard (SG) 2010 10
92 Loterijen en kansspelen Heerlen (SG) 2010 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen naar
economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008
(SBI 2008) onderverdeeld naar (sub)klassen van de SBI 2008. De bedrijven
zijn voorts ingedeeld naar regionale kenmerken gebaseerd op de
gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar. Het aantal
bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2006

Status van de cijfers: definitief

Nieuwe versie:
Met ingang van het statistiekjaar 2008 wordt de nieuwe standaard
bedrijfsindeling 2008 gehanteerd. De reeks is teruggelegd tot en met 2006.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is per 20 april 2012 stopgezet.
Het samenstellen van de cijfers is in vergelijking met voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de statistische eenheid is veranderd.
- de hoofdactiviteit (SBI 2008) van de vestiging is toegepast.
Genoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel waarin de cijfers zijn teruggelegd tot en met 2007.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Vestiging:
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of
terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten.
Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging. Meerdere locaties van
een bedrijf binnen één postcodegebied worden als één vestiging beschouwd.