Perinatale en zuigelingensterfte eenlingkinderen; geboortegewicht

Perinatale en zuigelingensterfte eenlingkinderen; geboortegewicht

Gewicht Perioden Zuigelingensterfte Levendgeborenen (aantal) Zuigelingensterfte Overleden 1e week (aantal) Zuigelingensterfte Neonatale sterfte (aantal) Zuigelingensterfte Zuigelingensterfte (aantal) Zuigelingensterfte Overleden 1e week / 1000 levendgeborenen (promille) Zuigelingensterfte Neonatale sterfte / 1000 levendgeborenen (promille) Zuigelingensterfte Zuigelingensterfte /1000 levendgeborenen (promille)
Totaal gewichtsklassen 2016* 166.494 323 401 548 1,9 2,4 3,3
Minder dan 500 gram 2016* 58 53 53 55 912,9 912,9 947,6
500 tot 1000 gram 2016* 427 117 135 149 274,6 315,3 348,2
1000 tot 1500 gram 2016* 617 11 18 25 17,3 28,8 40,2
1500 tot 2000 gram 2016* 1.384 19 27 39 13,9 19,2 28,3
2000 tot 2500 gram 2016* 4.713 26 33 47 5,6 6,9 9,9
2500 tot 3000 gram 2016* 22.139 26 36 67 1,2 1,6 3,0
3000 tot 3500 gram 2016* 58.549 38 56 83 0,7 1,0 1,4
3500 tot 4000 gram 2016* 56.211 22 33 65 0,4 0,6 1,2
4000 tot 4500 gram 2016* 19.291 6 8 15 0,3 0,4 0,8
4500 gram of meer 2016* 3.104 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over perinatale en zuigelingensterfte bij eenlingkinderen van moeders die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), uitgesplitst naar geboortegewicht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 14 december 2018:
Cijfers over 2015 zijn ongewijzigd definitief gemaakt. De cijfers over 2016 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Afhankelijk van het beschikbaar komen van nieuwe data.

Toelichting onderwerpen

Zuigelingensterfte
Levendgeborenen
Levendgeborene
Een kind dat geboren is uit een eenlingzwangerschap na een duur van 22 weken of meer en dat na geboorte enig teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Overleden 1e week
Overledene 1e week
Een kind dat geboren is uit een eenlingzwangerschap na een duur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 7.
Neonatale sterfte
Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is uit een eenlingzwangerschap na een duur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
Zuigelingensterfte
Zuigelingensterfte
Een levendgeboren kind, geboren uit een eenlingzwangerschap na een duur van 22 weken of meer en dat overleden is vóór de eerste verjaardag.
Overleden 1e week / 1000 levendgeborenen
Overledene 1e week
Een kind dat geboren is uit een eenlingzwangerschap na een duur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 7.
Neonatale sterfte / 1000 levendgeborenen
Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is uit een eenlingzwangerschap na een duur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
Zuigelingensterfte /1000 levendgeborenen
Zuigelingensterfte
Een levendgeboren kind, geboren uit een eenlingzwangerschap na een duur van 22 weken of meer en dat overleden is vóór de eerste verjaardag.