Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Bedrijfskenmerken (SBI 2008) Perioden Ziekteverzuimpercentage (%)
A-U Alle economische activiteiten 2021 * 4,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 * 3,6
B Delfstoffenwinning 2021 * 4,5
B-F Nijverheid en energie 2021 * 5,5
C Industrie 2021 * 5,9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 * 5,8
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 * 5,4
19-22 Raffinaderijen en chemie 2021 * 5,5
24-30, 33 Metaal-elektro industrie 2021 * 5,0
D Energievoorziening 2021 * 4,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 * 5,9
F Bouwnijverheid 2021 * 4,9
G-N Commerciële dienstverlening 2021 * 4,1
G Handel 2021 * 4,5
45 Autohandel en -reparatie 2021 * 4,2
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2021 * 4,4
47 Detailhandel (niet in auto's) 2021 * 4,6
H Vervoer en opslag 2021 * 5,7
49 Vervoer over land 2021 * 5,9
I Horeca 2021 * 4,0
J Informatie en communicatie 2021 * 3,3
K Financiële dienstverlening 2021 * 2,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 * 3,8
M Specialistische zakelijke diensten 2021 * 3,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 * 4,2
812 Schoonmaakbedrijven 2021 * 6,6
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2021 * 5,8
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 * 5,2
P Onderwijs 2021 * 4,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 * 6,8
86 Gezondheidszorg 2021 * 5,7
861 Ziekenhuizen 2021 * 6,1
87 Verpleging en zorg met overnachting 2021 * 8,0
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2021 * 7,0
R Cultuur, sport en recreatie 2021 * 4,2
S Overige dienstverlening 2021 * 4,7
1 tot 10 werkzame personen 2021 * 3,2
10 tot 100 werkzame personen 2021 * 4,4
100 of meer werkzame personen 2021 * 5,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het ziekteverzuimpercentage van particuliere bedrijven en de overheid in Nederland, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte.

Het ziekteverzuimpercentage wordt uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- bedrijfssector (SBI 2008);
- bedrijfstak/branches (SBI 2008);
- bedrijfsklasse (SBI 2008) en
- bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1e kwartaal 1996.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2021 zijn voorlopig, cijfers tot en met 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 8 april 2022:
In deze tabel is een tekstuele verbetering aangebracht.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers van het 1e kwartaal 2022 worden in juni 2022 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Ziekteverzuimpercentage
Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.
Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.