Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Bedrijfskenmerken (SBI 2008) Perioden Ziekteverzuimpercentage (%)
A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 5,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 3e kwartaal* 3,1
B Delfstoffenwinning 2022 3e kwartaal* 4,2
B-F Nijverheid en energie 2022 3e kwartaal* 5,5
C Industrie 2022 3e kwartaal* 5,9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 3e kwartaal* 5,8
17-18 Papier- en grafische industrie 2022 3e kwartaal* 5,9
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022 3e kwartaal* 6,2
24-30, 33 Metaal-elektro industrie 2022 3e kwartaal* 4,9
D Energievoorziening 2022 3e kwartaal* 4,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 3e kwartaal* 5,8
F Bouwnijverheid 2022 3e kwartaal* 4,9
G-N Commerciële dienstverlening 2022 3e kwartaal* 4,2
G Handel 2022 3e kwartaal* 4,5
45 Autohandel en -reparatie 2022 3e kwartaal* 4,8
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022 3e kwartaal* 4,4
47 Detailhandel (niet in auto's) 2022 3e kwartaal* 4,4
H Vervoer en opslag 2022 3e kwartaal* 5,8
49 Vervoer over land 2022 3e kwartaal* 5,9
I Horeca 2022 3e kwartaal* 4,1
J Informatie en communicatie 2022 3e kwartaal* 3,7
K Financiële dienstverlening 2022 3e kwartaal* 3,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 3e kwartaal* 3,9
M Specialistische zakelijke diensten 2022 3e kwartaal* 3,4
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 3e kwartaal* 4,4
812 Schoonmaakbedrijven 2022 3e kwartaal* 6,2
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2022 3e kwartaal* 6,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 3e kwartaal* 5,5
P Onderwijs 2022 3e kwartaal* 4,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 3e kwartaal* 7,1
86 Gezondheidszorg 2022 3e kwartaal* 6,2
861 Ziekenhuizen 2022 3e kwartaal* 6,6
87 Verpleging en zorg met overnachting 2022 3e kwartaal* 8,1
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2022 3e kwartaal* 7,4
R Cultuur, sport en recreatie 2022 3e kwartaal* 4,8
S Overige dienstverlening 2022 3e kwartaal* 4,6
1 tot 10 werkzame personen 2022 3e kwartaal* 2,8
10 tot 100 werkzame personen 2022 3e kwartaal* 4,5
100 of meer werkzame personen 2022 3e kwartaal* 5,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het ziekteverzuimpercentage van particuliere bedrijven en de overheid in Nederland, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte.

Het ziekteverzuimpercentage wordt uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- bedrijfssector (SBI 2008);
- bedrijfstak/branches (SBI 2008);
- bedrijfsklasse (SBI 2008) en
- bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1e kwartaal 1996.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2022 zijn voorlopig, cijfers tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 9 december 2022:
De voorlopige cijfers van het 3e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers van het 4e kwartaal 2022 worden in maart 2023 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Ziekteverzuimpercentage
Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.
Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.