Samenstelling vermogen; huishoudens, kenmerken, 2002-2014

Samenstelling vermogen; huishoudens, kenmerken, 2002-2014

Kenmerken van het huishouden Vermogensbestanddelen Perioden Huishoudens met vermogen (sbestanddeel) Aantal (x 1 000) Huishoudens met vermogen (sbestanddeel) Aandeel (%) Bedrag van het vermogen(sbestanddeel) Totaal (mld euro) Bedrag van het vermogen(sbestanddeel) Aandeel (%) Bedrag van het vermogen(sbestanddeel) Gemiddeld (1 000 euro) Bedrag van het vermogen(sbestanddeel) 25e percentiel (1 000 euro) Bedrag van het vermogen(sbestanddeel) 50e percentiel (mediaan) (1 000 euro) Bedrag van het vermogen(sbestanddeel) 75e percentiel (1 000 euro)
Totaal particulier huishouden 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 7.237 96,7 308,4 15,6 43 2 11 39
Totaal eenpersoonshuishouden 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 2.536 93,6 74,1 20,1 29 1 5 24
Alleenstaande man 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 1.174 91,6 30,5 16,8 26 1 4 20
Alleenstaande man, tot 65 jaar 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 936 90,4 17,8 14,4 19 1 3 14
Alleenstaande man, 65 jaar of ouder 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 238 96,5 12,6 22,1 53 3 16 51
Alleenstaande vrouw 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 1.363 95,3 43,7 23,2 32 1 7 26
Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 742 93,6 14,6 20,0 20 1 3 16
Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 621 97,5 29,1 25,2 47 3 16 46
Totaal meerpersoonshuishouden 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 4.700 98,5 234,2 14,6 50 3 15 49
Totaal paar 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 4.072 98,8 214,8 14,6 53 4 17 54
Paar, zonder kinderen 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 2.106 98,5 122,4 16,8 58 5 19 60
Paar, zonder kinderen, kostwinner < 65 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 1.236 98,5 58,1 14,9 47 3 14 46
Paar, zonder kinderen, kostwinner >= 65 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 870 98,5 64,4 19,0 74 8 29 80
Paar, alleen kinderen < 18 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 1.303 98,9 55,5 11,7 43 4 14 42
Paar, minstens één kind >= 18 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 663 99,5 36,8 13,5 56 5 19 58
Totaal eenoudergezin 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 499 96,6 12,4 15,3 25 1 4 18
Eenoudergezin, alleen kinderen < 18 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 267 95,2 4,1 12,3 15 1 3 12
Eenoudergezin, minstens één kind >= 18 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 232 98,2 8,3 17,5 36 1 6 27
Overig meerpersoonshuishouden 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 129 98,3 7,1 14,5 55 2 11 48
Huishouden met lid 65 jaar of ouder 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 1.957 98,0 124,7 20,4 64 5 22 65
Alleenstaande, 65 jaar of ouder 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 859 97,2 41,7 24,2 49 3 16 47
Alleenstaande man, 65 jaar of ouder 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 238 96,5 12,6 22,1 53 3 16 51
Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 621 97,5 29,1 25,2 47 3 16 46
Paar, één of beiden 65 jaar of ouder 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 936 98,5 68,8 18,9 73 8 29 80
Paar, beide partners 65 jaar of ouder 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 704 98,7 52,2 19,6 74 9 30 81
Paar, één partner 65 jaar of ouder 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 232 98,0 16,6 17,1 72 5 24 78
Overig huishouden met lid >= 65 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 162 98,7 14,2 19,1 88 5 27 97
Huishouden zonder lid 65 jaar of ouder 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 5.280 96,3 183,6 13,5 35 2 8 31
Hoofdkostwinner tot 25 jaar 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 340 91,0 2,1 26,3 6 1 2 6
Hoofdkostwinner 25 tot 45 jaar 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 2.284 95,8 52,4 11,7 23 1 6 22
Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 2.754 97,5 136,2 14,3 49 3 14 50
Hoofdkostwinner 65 jaar of ouder 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 1.860 97,9 117,7 20,8 63 5 22 64
Hoofdkostwinner tot 25 jaar 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 340 91,0 2,1 26,3 6 1 2 6
Hoofdkostwinner 25 tot 30 jaar 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 486 93,4 5,3 12,7 11 1 3 12
Hoofdkostwinner 30 tot 35 jaar 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 541 95,3 9,3 11,1 17 1 5 18
Hoofdkostwinner 35 tot 40 jaar 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 557 96,5 14,1 11,4 25 2 8 25
Hoofdkostwinner 40 tot 45 jaar 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 700 97,2 23,7 11,9 34 2 10 33
Hoofdkostwinner 45 tot 50 jaar 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 746 97,5 30,9 12,6 41 2 12 40
Hoofdkostwinner 50 tot 55 jaar 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 732 97,5 34,5 13,6 47 3 13 46
Hoofdkostwinner 55 tot 60 jaar 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 663 97,6 34,6 14,9 52 3 15 53
Hoofdkostwinner 60 tot 65 jaar 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 613 97,6 36,1 16,5 59 3 18 64
Hoofdkostwinner 65 tot 70 jaar 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 589 97,8 38,0 17,7 65 4 21 66
Hoofdkostwinner 70 tot 75 jaar 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 429 97,6 26,8 19,3 62 4 21 63
Hoofdkostwinner 75 jaar of ouder 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 842 98,2 52,9 24,8 63 6 23 63
Herkomst: Nederland 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 5.848 98,0 274,7 15,7 47 3 14 46
Herkomst: Westers land 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 710 94,3 25,9 15,6 36 1 7 29
Herkomst: Indonesië 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 203 96,7 7,8 14,3 39 2 8 31
Herkomst: Duitsland 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 184 96,1 7,9 16,9 43 2 11 38
Herkomst: België 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 50 96,2 2,7 17,7 54 3 14 51
Herkomst: Westers land, overig 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 273 91,0 7,5 15,3 27 1 4 19
Herkomst: Niet-westers land 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 678 89,5 7,8 12,8 12 0 2 7
Herkomst: Suriname 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 151 93,6 2,3 13,3 15 0 2 10
Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 60 88,5 0,6 12,5 10 0 1 4
Herkomst: Turkije 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 130 91,5 1,0 8,5 8 0 2 6
Herkomst: Marokko 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 100 80,5 0,6 14,6 6 0 1 5
Herkomst: Niet-westers land, overig 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 238 90,3 3,3 14,5 14 0 2 8
Herkomst: Nederland 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 5.848 98,0 274,7 15,7 47 3 14 46
Herkomst: Westers land 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 710 94,3 25,9 15,6 36 1 7 29
Herkomst: Westers land 1e generatie 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 329 91,4 10,0 16,9 30 1 4 22
Herkomst: Westers land 2e generatie 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 381 96,9 15,9 15,0 42 2 9 36
Herkomst: Niet-westers land 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 678 89,5 7,8 12,8 12 0 2 7
Herkomst: Niet-westers land 1e generatie 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 538 89,5 6,1 13,3 11 0 1 6
Herkomst: Niet-westers land 2e generatie 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 140 89,4 1,7 11,2 12 0 2 8
Eenpersoonshuishouden 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 2.536 93,6 74,1 20,1 29 1 5 24
Tweepersoonshuishouden 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 2.445 98,2 132,5 16,8 54 4 16 54
Driepersoonshuishouden 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 904 98,6 37,5 13,3 41 3 11 39
Vierpersoonshuishouden 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 954 99,2 44,4 12,5 47 4 16 49
Vijfpersoonshuishouden of meer 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 397 98,8 19,9 11,1 50 3 15 51
Huishouden met 1 persoon met inkomen 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 3.136 94,1 98,8 17,8 31 1 6 24
Huishouden met 2 personen met inkomen 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 3.257 98,7 164,8 15,2 51 4 16 51
Huishouden met 3 personen met inkomen 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 566 99,5 29,1 13,5 51 4 16 53
Huishouden met >= 4 personen met inkomen 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 278 99,8 15,7 13,2 57 6 22 63
1 Inkomen uit arbeid 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 3.725 97,3 133,5 13,9 36 2 10 34
1.1 Loon werknemer 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 3.074 96,9 99,4 15,7 32 2 9 30
1.2 Loon ambtenaar 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 502 99,0 20,9 17,1 42 5 16 46
1.3 Overig inkomen uit arbeid 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 149 98,8 13,2 6,6 89 7 26 87
2 Inkomen uit eigen onderneming 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 896 98,8 63,9 12,7 71 4 18 60
3 Overdrachtsinkomen 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 2.616 95,3 111,0 21,7 42 1 10 42
3.1 Uitkering inkomensverzekering 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 2.167 97,1 108,6 21,6 50 3 17 53
3.1.1 Uitkering werkloosheid 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 102 92,7 2,3 16,5 22 1 3 17
3.1.2 Uitkering ziekte/arbeidsongeschikt 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 239 93,1 4,8 19,5 20 1 2 13
3.1.3 Uitkering ouderdom/nabestaanden 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 1.825 97,9 101,6 21,8 56 5 21 61
3.2 Uitkering sociale voorzieningen 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 327 86,6 1,3 29,9 4 0 1 2
3.2.1 Uitkering algemene bijstandswet 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 248 84,9 0,4 23,4 1 0 1 1
3.2.2 Sociale voorzieningen, overig 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 79 92,2 0,9 33,7 12 1 2 8
3.3 Overig overdrachtsinkomen 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 122 91,3 1,1 30,1 9 0 2 7
Woonsituatie: Eigen woning 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 4.251 99,2 251,3 13,4 59 6 21 62
Woonsituatie: Huurwoning 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 2.986 93,4 57,1 60,3 19 1 3 15
Woonsituatie: Huur met huursubsidie 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 1.025 91,5 5,7 77,9 6 1 2 6
Woonsituatie: Huur zonder huursubsidie 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 1.961 94,4 51,4 58,9 26 1 5 24
Zeer sterk stedelijk 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 1.643 94,7 53,6 16,6 33 1 6 24
Sterk stedelijk 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 1.997 96,5 74,8 16,2 37 2 9 34
Matig stedelijk 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 1.431 97,4 67,8 15,2 47 3 13 45
Weinig stedelijk 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 1.471 98,1 75,4 14,9 51 4 17 52
Niet stedelijk 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 694 98,3 36,8 15,6 53 5 18 55
Noord-Nederland (LD) 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 750 97,2 28,3 16,7 38 2 10 35
Oost-Nederland (LD) 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 1.470 97,3 59,8 15,0 41 2 11 39
West-Nederland (LD) 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 3.478 96,3 151,4 15,6 44 2 10 38
Zuid-Nederland (LD) 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 1.538 96,9 68,9 15,9 45 3 14 45
Groningen (PV) 1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2014 269 96,4 8,8 17,0 33 2 8 28
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de samenstelling van het vermogen van
huishoudens naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, leeftijd en herkomst van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie, regio, inkomensgroep, vermogensgroep en vermogensklasse.

Het samenstellen van de cijfers is per onderzoekjaar 2012 in vergelijking met voorgaande jaren op enkele onderdelen gewijzigd:
Met ingang van 2012 zijn de resultaten gebaseerd op integrale waarneming. De eerder gepubliceerde resultaten tot en met 2011 zijn gebaseerd op een steekproef. Om vergelijking tussen 2012 en 2011 mogelijk te maken zijn voor 2011 zowel uitkomsten op basis van steekproef als integrale waarneming opgenomen.
Vanaf 2012 is er completere informatie van bank- en spaartegoeden en effecten beschikbaar. Namelijk, alle kleine tegoeden worden dan ook waargenomen. Hierdoor zijn er meer huishoudens met deze vermogensbestanddelen. Dit heeft een verlagend effect op de gemiddelden en percentielen van deze bestanddelen, terwijl het totale bedrag slechts marginaal toeneemt.
Vanaf 2012 geldt ook voor het vermogensbestanddeel vermogen exclusief eigen woning dat is verondersteld dat elk huishouden dit vermogensbestanddeel bezit. Dit heeft effect op de gemiddelden en percentielen van dit bestanddeel, het totale bedrag blijft hetzelfde.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2014.
De dataset heeft betrekking op de stand per 1 januari.

Status van de cijfers
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens met vermogen (sbestanddeel)
Particuliere huishoudens waarin één of meer personen samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Aantal
Aantal particuliere huishoudens met vermogen(sbestanddeel) per 1 januari van het onderzoeksjaar.
Aandeel
Aantal huishoudens met vermogen(sbestanddeel) in procenten van het totaal aantal huishoudens per categorie.
Bedrag van het vermogen(sbestanddeel)
Totaal
Totale som van het vermogen(sbestanddeel).
Aandeel
Aandeel van het vermogen(sbestanddeel) in de totale bezittingen per
categorie.
Gemiddeld
Gemiddeld bedrag van het vermogen(sbestanddeel).
25e percentiel
Het bedrag waarvoor geldt dat 25% van de populatie een lager of even groot vermogen(sbestanddeel) heeft.
50e percentiel (mediaan)
Het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen(sbestanddeel) heeft.
75e percentiel
Het bedrag waarvoor geldt dat 75% van de populatie een lager of even groot vermogen(sbestanddeel) heeft.