Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie

Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie

Geslacht Leerjaren Migratieachtergrond Generatie Woonregio/schoolregio Regiokenmerken Perioden Totaal leerlingen (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Algemene leerjaren 1-2-3 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vwo leerjaar 3-6 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Havo leerjaar 3-5 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo leerjaar 3-4 (aantal) Praktijkonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Nederland 2020/'21* 934.333 378.302 173.410 162.373 190.488 29.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Vier grootste gemeenten (G4) 2020/'21* 116.560 48.434 23.793 18.239 21.434 4.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Amsterdam 2020/'21* 38.228 15.640 8.570 6.401 6.318 1.299
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio 's-Gravenhage 2020/'21* 29.424 12.035 5.990 4.704 5.410 1.285
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Rotterdam 2020/'21* 30.726 13.024 5.001 4.206 6.864 1.631
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Utrecht (gemeente) 2020/'21* 18.182 7.735 4.232 2.928 2.842 445
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2020/'21* 215.242 87.708 40.531 37.571 42.533 6.899
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2020/'21* 600.221 241.170 108.696 106.127 126.111 18.117
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Niet in te delen (GM) 2020/'21* 2.310 990 390 436 410 84
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Noord-Nederland (LD) 2020/'21* 91.501 37.378 14.287 15.392 20.713 3.731
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Oost-Nederland (LD) 2020/'21* 208.176 84.012 34.418 36.745 45.985 7.016
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio West-Nederland (LD) 2020/'21* 449.727 181.690 91.506 77.533 85.213 13.785
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Zuid-Nederland (LD) 2020/'21* 182.619 74.232 32.809 32.267 38.167 5.144
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Niet in te delen (LD) 2020/'21* 2.310 990 390 436 410 84
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Nederland 2020/'21* 934.333 378.302 173.410 162.373 190.488 29.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Vier grootste gemeenten (G4) 2020/'21* 124.005 50.899 27.667 20.130 20.877 4.432
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Amsterdam 2020/'21* 42.857 17.366 10.101 7.305 6.707 1.378
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio 's-Gravenhage 2020/'21* 28.779 11.493 6.436 4.909 4.777 1.164
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Rotterdam 2020/'21* 35.922 14.946 6.947 5.407 7.119 1.503
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Utrecht (gemeente) 2020/'21* 16.447 7.094 4.183 2.509 2.274 387
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2020/'21* 268.343 107.197 54.953 48.267 49.245 8.681
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2020/'21* 541.985 220.206 90.790 93.976 120.366 16.647
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Niet in te delen (GM) 2020/'21* 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Noord-Nederland (LD) 2020/'21* 91.605 37.454 14.192 15.416 20.812 3.731
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Oost-Nederland (LD) 2020/'21* 207.701 83.767 34.322 36.401 46.057 7.154
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio West-Nederland (LD) 2020/'21* 451.444 182.412 92.076 78.086 85.132 13.738
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Zuid-Nederland (LD) 2020/'21* 183.583 74.669 32.820 32.470 38.487 5.137
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Niet in te delen (LD) 2020/'21* 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Nederland 2020/'21* 56.582 27.657 6.670 6.793 10.243 5.219
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Vier grootste gemeenten (G4) 2020/'21* 12.788 5.912 1.738 1.788 2.259 1.091
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Amsterdam 2020/'21* 3.566 1.626 491 544 648 257
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio 's-Gravenhage 2020/'21* 4.695 1.991 830 725 744 405
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Rotterdam 2020/'21* 3.329 1.682 267 312 706 362
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Utrecht (gemeente) 2020/'21* 1.198 613 150 207 161 67
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2020/'21* 13.633 6.805 1.779 1.664 2.235 1.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2020/'21* 29.811 14.777 3.095 3.282 5.696 2.961
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Niet in te delen (GM) 2020/'21* 350 163 58 59 53 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Noord-Nederland (LD) 2020/'21* 3.647 1.972 318 311 626 420
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Oost-Nederland (LD) 2020/'21* 9.292 4.688 892 1.020 1.761 931
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio West-Nederland (LD) 2020/'21* 31.714 14.856 4.137 4.139 5.762 2.820
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Zuid-Nederland (LD) 2020/'21* 11.579 5.978 1.265 1.264 2.041 1.031
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Niet in te delen (LD) 2020/'21* 350 163 58 59 53 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Nederland 2020/'21* 56.582 27.657 6.670 6.793 10.243 5.219
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Vier grootste gemeenten (G4) 2020/'21* 14.074 6.465 2.108 2.081 2.251 1.169
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Amsterdam 2020/'21* 4.195 1.861 644 698 692 300
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio 's-Gravenhage 2020/'21* 4.832 2.032 922 761 700 417
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Rotterdam 2020/'21* 3.693 1.848 373 389 701 382
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Utrecht (gemeente) 2020/'21* 1.354 724 169 233 158 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2020/'21* 16.746 8.564 2.119 1.976 2.581 1.506
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2020/'21* 25.762 12.628 2.443 2.736 5.411 2.544
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Niet in te delen (GM) 2020/'21* 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Noord-Nederland (LD) 2020/'21* 3.644 1.958 323 307 633 423
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Oost-Nederland (LD) 2020/'21* 9.394 4.732 902 1.049 1.781 930
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio West-Nederland (LD) 2020/'21* 31.833 14.956 4.157 4.143 5.769 2.808
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Zuid-Nederland (LD) 2020/'21* 11.711 6.011 1.288 1.294 2.060 1.058
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Niet in te delen (LD) 2020/'21* 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Nederland 2020/'21* 188.564 76.443 31.212 31.152 42.075 7.682
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Vier grootste gemeenten (G4) 2020/'21* 54.515 22.452 8.444 8.502 12.548 2.569
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Amsterdam 2020/'21* 19.989 8.099 3.325 3.559 4.201 805
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio 's-Gravenhage 2020/'21* 12.763 5.306 2.070 1.903 2.877 607
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Rotterdam 2020/'21* 15.235 6.268 2.010 2.096 3.950 911
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Utrecht (gemeente) 2020/'21* 6.528 2.779 1.039 944 1.520 246
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2020/'21* 51.414 20.812 8.240 8.575 11.787 2.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2020/'21* 82.281 33.047 14.475 14.014 17.663 3.082
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Niet in te delen (GM) 2020/'21* 354 132 53 61 77 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Noord-Nederland (LD) 2020/'21* 9.110 3.651 1.467 1.591 1.954 447
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Oost-Nederland (LD) 2020/'21* 31.330 12.589 4.788 5.313 7.319 1.321
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio West-Nederland (LD) 2020/'21* 118.355 48.197 20.292 19.274 25.827 4.765
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Zuid-Nederland (LD) 2020/'21* 29.415 11.874 4.612 4.913 6.898 1.118
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Niet in te delen (LD) 2020/'21* 354 132 53 61 77 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Nederland 2020/'21* 188.564 76.443 31.212 31.152 42.075 7.682
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Vier grootste gemeenten (G4) 2020/'21* 53.049 21.761 8.980 8.350 11.535 2.423
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Amsterdam 2020/'21* 21.145 8.535 3.681 3.799 4.299 831
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio 's-Gravenhage 2020/'21* 11.317 4.629 2.041 1.781 2.335 531
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Rotterdam 2020/'21* 14.768 6.074 2.254 1.981 3.612 847
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Utrecht (gemeente) 2020/'21* 5.819 2.523 1.004 789 1.289 214
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2020/'21* 56.772 22.578 9.886 9.643 12.406 2.259
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2020/'21* 78.743 32.104 12.346 13.159 18.134 3.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Niet in te delen (GM) 2020/'21* 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Noord-Nederland (LD) 2020/'21* 9.115 3.666 1.453 1.591 1.959 446
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Oost-Nederland (LD) 2020/'21* 31.520 12.613 4.835 5.361 7.363 1.348
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio West-Nederland (LD) 2020/'21* 118.334 48.197 20.304 19.263 25.801 4.769
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Zuid-Nederland (LD) 2020/'21* 29.595 11.967 4.620 4.937 6.952 1.119
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Niet in te delen (LD) 2020/'21* 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Nederland 2020/'21* 689.187 274.202 135.528 124.428 138.170 16.859
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Vier grootste gemeenten (G4) 2020/'21* 49.257 20.070 13.611 7.949 6.627 1.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Amsterdam 2020/'21* 14.673 5.915 4.754 2.298 1.469 237
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio 's-Gravenhage 2020/'21* 11.966 4.738 3.090 2.076 1.789 273
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Rotterdam 2020/'21* 12.162 5.074 2.724 1.798 2.208 358
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Utrecht (gemeente) 2020/'21* 10.456 4.343 3.043 1.777 1.161 132
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2020/'21* 150.195 60.091 30.512 27.332 28.511 3.749
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2020/'21* 488.129 193.346 91.126 88.831 102.752 12.074
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Niet in te delen (GM) 2020/'21* 1.606 695 279 316 280 36
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Noord-Nederland (LD) 2020/'21* 78.744 31.755 12.502 13.490 18.133 2.864
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Oost-Nederland (LD) 2020/'21* 167.554 66.735 28.738 30.412 36.905 4.764
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio West-Nederland (LD) 2020/'21* 299.658 118.637 67.077 54.120 53.624 6.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Zuid-Nederland (LD) 2020/'21* 141.625 56.380 26.932 26.090 29.228 2.995
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Niet in te delen (LD) 2020/'21* 1.606 695 279 316 280 36
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Schoolregio Nederland 2020/'21* 689.187 274.202 135.528 124.428 138.170 16.859
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Schoolregio Vier grootste gemeenten (G4) 2020/'21* 56.882 22.673 16.579 9.699 7.091 840
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond, generatie, schoolregio en woonregio.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over de schooljaren 2019/'20 en 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 februari 2021:
De voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal leerlingen
Totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.
Totalen leerlingen naar onderwijssoort
Algemene leerjaren 1-2-3
De eerste twee leerjaren en de groep leerlingen in het derde leerjaar die nog geen keuze heeft gemaakt voor één specifieke onderwijssoort (meestal combinatie havo/vwo).

Omvatten vwo, havo, vmbo en lwoo.
Vwo leerjaar 3-6
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) inclusief Internationaal Baccalaureaat in leerjaren 5 en 6.
Havo leerjaar 3-5
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) inclusief Engelse Stroom.
Vmbo leerjaar 3-4
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Tot en met 2004/'05 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.
Praktijkonderwijs
Praktisch onderwijs, aansluitend op het basisonderwijs, dat bestemd is voor leerlingen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

De verblijfsjaren van het praktijkonderwijs zijn weergegeven onder de leerjaren.