Vo; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Vo; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Geslacht Leerjaren Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Regiokenmerken Perioden Totalen leerlingen naar onderwijssoort Totaal vmbo/havo/vwo (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vwo leerjaar 3-6 (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Nederland 2021/'22* 900.023 171.027
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 86.634 13.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 199.014 33.709
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 436.729 91.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 175.388 31.645
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Niet in te delen (LD) 2021/'22* 2.258 383
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Groningen (PV) 2021/'22* 26.585 4.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Fryslân (PV) 2021/'22* 34.549 5.131
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Drenthe (PV) 2021/'22* 25.500 3.969
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Overijssel (PV) 2021/'22* 63.199 9.845
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Flevoland (PV) 2021/'22* 25.151 3.709
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gelderland (PV) 2021/'22* 110.664 20.155
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Utrecht (PV) 2021/'22* 77.818 18.222
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Holland (PV) 2021/'22* 148.535 32.843
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Holland (PV) 2021/'22* 191.953 37.780
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zeeland (PV) 2021/'22* 18.423 2.725
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Brabant (PV) 2021/'22* 129.102 23.229
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Limburg (PV) 2021/'22* 46.286 8.416
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Niet in te delen (PV) 2021/'22* 2.258 383
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Amsterdam 2021/'22* 37.438 8.887
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 28.408 6.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rotterdam 2021/'22* 29.055 4.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 18.125 4.393
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 113.026 24.350
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 207.870 40.539
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 576.869 105.755
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 2.258 383
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Groningen (AM) 2021/'22* 35.317 6.238
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Friesland (AM) 2021/'22* 34.549 5.131
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Drenthe (AM) 2021/'22* 13.832 1.834
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio IJsselvechtstreek (AM) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Twente (AM) 2021/'22* 33.607 5.183
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (AM) 2021/'22* 34.570 6.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Midden-Gelderland (AM) 2021/'22* 20.627 3.848
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rijk van Nijmegen (AM) 2021/'22* 15.598 3.298
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Achterhoek (AM) 2021/'22* 15.171 2.235
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rivierenland (AM) 2021/'22* 13.752 2.397
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Flevoland (AM) 2021/'22* 23.789 3.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gooi en Vechtstreek (AM) 2021/'22* 16.532 4.805
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Midden-Utrecht (AM) 2021/'22* 48.523 12.279
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Amersfoort (AM) 2021/'22* 20.455 4.354
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Holland Noord (AM) 2021/'22* 35.552 5.873
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Kennemerland (AM) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zaanstreek/Waterland (AM) 2021/'22* 17.506 3.193
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Groot Amsterdam (AM) 2021/'22* 61.459 14.573
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Holland Rijnland (AM) 2021/'22* 28.820 6.818
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Midden-Holland (AM) 2021/'22* 10.592 2.101
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Haaglanden (AM) 2021/'22* 42.036 8.738
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rijnmond (AM) 2021/'22* 67.757 11.301
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Drechtsteden (AM) 2021/'22* 15.287 2.690
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zeeland (AM) 2021/'22* 18.423 2.725
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio West-Brabant (AM) 2021/'22* 35.149 6.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Midden-Brabant (AM) 2021/'22* 23.788 3.847
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noordoost-Brabant (AM) 2021/'22* 31.604 5.957
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuidoost-Brabant (AM) 2021/'22* 24.672 4.692
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Limburg (AM) 2021/'22* 12.977 1.970
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Limburg (AM) 2021/'22* 22.757 4.556
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Food Valley (AM) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Helmond-De Peel (AM) 2021/'22* 12.920 2.071
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Midden-Limburg (AM) 2021/'22* 11.049 1.879
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Holland Centraal (AM) 2021/'22* 22.777 5.311
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gorinchem (AM) 2021/'22* 7.726 1.312
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Regio Zwolle (AM) 2021/'22* 28.353 4.459
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Kennemerland en IJmond (AM) 2021/'22* 20.581 5.087
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio FoodValley (AM) 2021/'22* 19.658 3.479
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Niet in te delen (AM) 2021/'22* 2.258 383
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Groningen (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Oost-Groningen (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Centraal-Groningen (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Fryslân (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid- en Midden-Drenthe (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio IJssel en Vecht (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Twente (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noordwest-Veluwe (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Stedendriehoek (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio De Vallei (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio IJssel en Rijn (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Achterhoek (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Nijmegen (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rivierenland (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Flevoland (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gooi en Vechtstreek (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Eemland (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Utrecht-Midden (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Holland-Noord (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuidelijk Noord-Holland (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rijn-Gouwe (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Haaglanden (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rijnmond (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zeeland (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio West-Brabant (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Midden-Brabant (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noordoost-Brabant (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuidoost-Brabant (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Limburg (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Weert (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Roermond (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Westelijke Mijnstreek (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Parkstad Limburg (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Maastricht Mergelland (RP) 2021/'22*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 april 2022:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totalen leerlingen naar onderwijssoort
Totaal vmbo/havo/vwo
Totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Vwo leerjaar 3-6
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) inclusief Internationaal Baccalaureaat in leerjaren 5 en 6.