Vo; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Vo; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Geslacht Leerjaren Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Regiokenmerken Perioden Totalen leerlingen naar onderwijssoort Totaal vmbo/havo/vwo (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Havo leerjaar 3-5 (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Nederland 2021/'22* 900.023 160.759
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 86.634 15.196
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 199.014 36.004
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 436.729 77.545
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 175.388 31.541
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Niet in te delen (LD) 2021/'22* 2.258 473
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Groningen (PV) 2021/'22* 26.585 4.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Fryslân (PV) 2021/'22* 34.549 6.197
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Drenthe (PV) 2021/'22* 25.500 4.469
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Overijssel (PV) 2021/'22* 63.199 11.532
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Flevoland (PV) 2021/'22* 25.151 4.234
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gelderland (PV) 2021/'22* 110.664 20.238
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Utrecht (PV) 2021/'22* 77.818 14.346
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Holland (PV) 2021/'22* 148.535 27.246
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Holland (PV) 2021/'22* 191.953 32.517
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zeeland (PV) 2021/'22* 18.423 3.436
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Brabant (PV) 2021/'22* 129.102 23.138
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Limburg (PV) 2021/'22* 46.286 8.403
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Niet in te delen (PV) 2021/'22* 2.258 473
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Amsterdam 2021/'22* 37.438 6.421
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 28.408 4.643
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rotterdam 2021/'22* 29.055 4.214
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 18.125 3.183
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 113.026 18.461
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 207.870 37.337
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 576.869 104.488
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 2.258 473
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Groningen (AM) 2021/'22* 35.317 6.145
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Friesland (AM) 2021/'22* 34.549 6.197
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Drenthe (AM) 2021/'22* 13.832 2.298
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio IJsselvechtstreek (AM) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Twente (AM) 2021/'22* 33.607 6.283
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (AM) 2021/'22* 34.570 6.143
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Midden-Gelderland (AM) 2021/'22* 20.627 3.883
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rijk van Nijmegen (AM) 2021/'22* 15.598 3.065
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Achterhoek (AM) 2021/'22* 15.171 2.869
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rivierenland (AM) 2021/'22* 13.752 2.445
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Flevoland (AM) 2021/'22* 23.789 3.990
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gooi en Vechtstreek (AM) 2021/'22* 16.532 3.183
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Midden-Utrecht (AM) 2021/'22* 48.523 8.770
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Amersfoort (AM) 2021/'22* 20.455 3.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Holland Noord (AM) 2021/'22* 35.552 6.672
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Kennemerland (AM) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zaanstreek/Waterland (AM) 2021/'22* 17.506 3.148
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Groot Amsterdam (AM) 2021/'22* 61.459 11.255
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Holland Rijnland (AM) 2021/'22* 28.820 5.138
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Midden-Holland (AM) 2021/'22* 10.592 1.934
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Haaglanden (AM) 2021/'22* 42.036 6.987
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rijnmond (AM) 2021/'22* 67.757 10.968
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Drechtsteden (AM) 2021/'22* 15.287 2.493
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zeeland (AM) 2021/'22* 18.423 3.436
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio West-Brabant (AM) 2021/'22* 35.149 6.416
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Midden-Brabant (AM) 2021/'22* 23.788 4.216
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noordoost-Brabant (AM) 2021/'22* 31.604 5.622
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuidoost-Brabant (AM) 2021/'22* 24.672 4.507
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Limburg (AM) 2021/'22* 12.977 2.232
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Limburg (AM) 2021/'22* 22.757 4.197
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Food Valley (AM) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Helmond-De Peel (AM) 2021/'22* 12.920 2.256
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Midden-Limburg (AM) 2021/'22* 11.049 2.005
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Holland Centraal (AM) 2021/'22* 22.777 4.106
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gorinchem (AM) 2021/'22* 7.726 1.435
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Regio Zwolle (AM) 2021/'22* 28.353 4.969
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Kennemerland en IJmond (AM) 2021/'22* 20.581 3.608
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio FoodValley (AM) 2021/'22* 19.658 3.585
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Niet in te delen (AM) 2021/'22* 2.258 473
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Groningen (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Oost-Groningen (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Centraal-Groningen (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Fryslân (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid- en Midden-Drenthe (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio IJssel en Vecht (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Twente (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noordwest-Veluwe (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Stedendriehoek (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio De Vallei (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio IJssel en Rijn (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Achterhoek (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Nijmegen (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rivierenland (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Flevoland (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gooi en Vechtstreek (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Eemland (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Utrecht-Midden (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Holland-Noord (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuidelijk Noord-Holland (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rijn-Gouwe (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Haaglanden (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rijnmond (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zeeland (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio West-Brabant (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Midden-Brabant (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noordoost-Brabant (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuidoost-Brabant (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Limburg (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Weert (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Roermond (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Westelijke Mijnstreek (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Parkstad Limburg (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Maastricht Mergelland (RP) 2021/'22*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 april 2022:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totalen leerlingen naar onderwijssoort
Totaal vmbo/havo/vwo
Totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Havo leerjaar 3-5
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) inclusief Engelse Stroom.