Vo; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Vo; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Geslacht Leerjaren Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Regiokenmerken Perioden Totaal leerlingen (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Algemene leerjaren 1-2-3 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vwo leerjaar 3-6 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Havo leerjaar 3-5 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo leerjaar 3-4 (aantal) Praktijkonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Nederland 2021/'22* 929.671 383.616 171.027 160.759 184.621 29.648
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 90.373 37.630 13.720 15.196 20.088 3.739
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 205.956 84.722 33.709 36.004 44.579 6.942
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 450.416 184.952 91.570 77.545 82.662 13.687
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 180.589 75.333 31.645 31.541 36.869 5.201
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Niet in te delen (LD) 2021/'22* 2.337 979 383 473 423 79
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Groningen (PV) 2021/'22* 27.890 11.444 4.620 4.530 5.991 1.305
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Fryslân (PV) 2021/'22* 35.884 15.188 5.131 6.197 8.033 1.335
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Drenthe (PV) 2021/'22* 26.599 10.998 3.969 4.469 6.064 1.099
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Overijssel (PV) 2021/'22* 65.518 26.804 9.845 11.532 15.018 2.319
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Flevoland (PV) 2021/'22* 26.197 11.279 3.709 4.234 5.929 1.046
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gelderland (PV) 2021/'22* 114.241 46.639 20.155 20.238 23.632 3.577
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Utrecht (PV) 2021/'22* 79.682 32.333 18.222 14.346 12.917 1.864
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Holland (PV) 2021/'22* 152.886 61.840 32.843 27.246 26.606 4.351
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Holland (PV) 2021/'22* 198.782 82.777 37.780 32.517 38.879 6.829
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zeeland (PV) 2021/'22* 19.066 8.002 2.725 3.436 4.260 643
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Brabant (PV) 2021/'22* 132.588 55.762 23.229 23.138 26.973 3.486
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Limburg (PV) 2021/'22* 48.001 19.571 8.416 8.403 9.896 1.715
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Niet in te delen (PV) 2021/'22* 2.337 979 383 473 423 79
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Amsterdam 2021/'22* 38.661 16.056 8.887 6.421 6.074 1.223
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 29.699 12.354 6.160 4.643 5.251 1.291
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rotterdam 2021/'22* 30.654 13.355 4.910 4.214 6.576 1.599
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 18.574 7.930 4.393 3.183 2.619 449
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 117.588 49.695 24.350 18.461 20.520 4.562
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 214.795 88.715 40.539 37.337 41.279 6.925
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 594.951 244.227 105.755 104.488 122.399 18.082
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 2.337 979 383 473 423 79
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Groningen (AM) 2021/'22* 36.937 15.175 6.238 6.145 7.759 1.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Friesland (AM) 2021/'22* 35.884 15.188 5.131 6.197 8.033 1.335
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Drenthe (AM) 2021/'22* 14.546 6.065 1.834 2.298 3.635 714
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio IJsselvechtstreek (AM) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Twente (AM) 2021/'22* 34.883 13.964 5.183 6.283 8.177 1.276
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (AM) 2021/'22* 35.772 14.566 6.430 6.143 7.431 1.202
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Midden-Gelderland (AM) 2021/'22* 21.289 8.806 3.848 3.883 4.090 662
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rijk van Nijmegen (AM) 2021/'22* 15.928 6.364 3.298 3.065 2.871 330
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Achterhoek (AM) 2021/'22* 15.851 6.263 2.235 2.869 3.804 680
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rivierenland (AM) 2021/'22* 14.179 5.776 2.397 2.445 3.134 427
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Flevoland (AM) 2021/'22* 24.798 10.667 3.450 3.990 5.682 1.009
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gooi en Vechtstreek (AM) 2021/'22* 16.785 6.341 4.805 3.183 2.203 253
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Midden-Utrecht (AM) 2021/'22* 49.568 19.987 12.279 8.770 7.487 1.045
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Amersfoort (AM) 2021/'22* 21.128 8.641 4.354 3.830 3.630 673
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Holland Noord (AM) 2021/'22* 36.810 15.105 5.873 6.672 7.902 1.258
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Kennemerland (AM) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zaanstreek/Waterland (AM) 2021/'22* 18.045 7.334 3.193 3.148 3.831 539
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Groot Amsterdam (AM) 2021/'22* 63.190 25.813 14.573 11.255 9.818 1.731
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Holland Rijnland (AM) 2021/'22* 29.478 11.752 6.818 5.138 5.112 658
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Midden-Holland (AM) 2021/'22* 11.032 4.430 2.101 1.934 2.127 440
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Haaglanden (AM) 2021/'22* 43.758 18.231 8.738 6.987 8.080 1.722
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rijnmond (AM) 2021/'22* 70.612 30.083 11.301 10.968 15.405 2.855
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Drechtsteden (AM) 2021/'22* 15.820 6.748 2.690 2.493 3.356 533
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zeeland (AM) 2021/'22* 19.066 8.002 2.725 3.436 4.260 643
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio West-Brabant (AM) 2021/'22* 36.150 15.044 6.530 6.416 7.159 1.001
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Midden-Brabant (AM) 2021/'22* 24.379 10.690 3.847 4.216 5.035 591
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noordoost-Brabant (AM) 2021/'22* 32.581 13.270 5.957 5.622 6.755 977
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuidoost-Brabant (AM) 2021/'22* 25.143 10.531 4.692 4.507 4.942 471
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Limburg (AM) 2021/'22* 13.447 5.554 1.970 2.232 3.221 470
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Limburg (AM) 2021/'22* 23.698 9.545 4.556 4.197 4.459 941
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Food Valley (AM) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Helmond-De Peel (AM) 2021/'22* 13.343 5.723 2.071 2.256 2.870 423
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Midden-Limburg (AM) 2021/'22* 11.373 4.807 1.879 2.005 2.358 324
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Holland Centraal (AM) 2021/'22* 23.246 9.539 5.311 4.106 3.821 469
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gorinchem (AM) 2021/'22* 7.975 3.337 1.312 1.435 1.642 249
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Regio Zwolle (AM) 2021/'22* 29.237 12.315 4.459 4.969 6.610 884
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Kennemerland en IJmond (AM) 2021/'22* 21.201 8.494 5.087 3.608 3.392 620
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio FoodValley (AM) 2021/'22* 20.202 8.487 3.479 3.585 4.107 544
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Niet in te delen (AM) 2021/'22* 2.337 979 383 473 423 79
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Groningen (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Oost-Groningen (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Centraal-Groningen (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Fryslân (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid- en Midden-Drenthe (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio IJssel en Vecht (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Twente (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noordwest-Veluwe (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Stedendriehoek (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio De Vallei (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio IJssel en Rijn (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Achterhoek (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Nijmegen (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rivierenland (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Flevoland (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gooi en Vechtstreek (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Eemland (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Utrecht-Midden (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Holland-Noord (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuidelijk Noord-Holland (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rijn-Gouwe (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Haaglanden (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rijnmond (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zeeland (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio West-Brabant (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Midden-Brabant (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noordoost-Brabant (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuidoost-Brabant (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Limburg (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Weert (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Roermond (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Westelijke Mijnstreek (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Parkstad Limburg (RP) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Maastricht Mergelland (RP) 2021/'22*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 april 2022:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal leerlingen
Totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.
Totalen leerlingen naar onderwijssoort
Algemene leerjaren 1-2-3
De eerste twee leerjaren en de groep leerlingen in het derde leerjaar die nog geen keuze heeft gemaakt voor één specifieke onderwijssoort (meestal combinatie havo/vwo).

Omvatten vwo, havo, vmbo en lwoo.
Vwo leerjaar 3-6
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) inclusief Internationaal Baccalaureaat in leerjaren 5 en 6.
Havo leerjaar 3-5
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) inclusief Engelse Stroom.
Vmbo leerjaar 3-4
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Tot en met 2004/'05 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.
Praktijkonderwijs
Praktisch onderwijs, aansluitend op het basisonderwijs, dat bestemd is voor leerlingen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

De verblijfsjaren van het praktijkonderwijs zijn weergegeven onder de leerjaren.