Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Geslacht Leerjaren Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Regiokenmerken Perioden Totalen leerlingen naar onderwijssoort Totaal vmbo/havo/vwo (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Havo leerjaar 3-5 (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Totaal (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Gymnasium (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Lyceum/vwo (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Atheneum (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Havo/vwo (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Havo (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Vmbo-g/t-havo-vwo (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Vmbo-g/t-havo (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Vmbo-g/t (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Vmbo-g/t (excl. lwoo) (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Lwoo-g/t (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-havo-vwo Totaal (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-havo-vwo Vmbo-havo(-vwo) (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-havo-vwo Vmbo ongedeeld (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-havo-vwo Vmbo ongedeeld (exclusief lwoo) (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-havo-vwo Lwoo ongedeeld (aantal) Havo naar profiel leerjaar 4-5 Totaal (aantal) Havo naar profiel leerjaar 4-5 Profiel onbekend (aantal) Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo natuurprofiel Totaal (aantal) Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo natuurprofiel Natuur en techniek (aantal) Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo natuurprofiel Natuur en gezondheid (aantal) Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo natuurprofiel Natuur ongedeeld (aantal) Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo maatschappijprofiel Totaal (aantal) Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo maatschappijprofiel Economie en maatschappij (aantal) Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo maatschappijprofiel Cultuur en maatschappij (aantal) Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo maatschappijprofiel Maatschappij ongedeeld (aantal) Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo combinaties natuur/maatschappij Totaal (aantal) Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo combinaties natuur/maatschappij Natuur en techniek/economie en maatsch (aantal) Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo combinaties natuur/maatschappij Natuur en techniek/cultuur en maatsch (aantal) Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo combinaties natuur/maatschappij Natuur en gezondheid/economie en maatsch (aantal) Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo combinaties natuur/maatschappij Natuur en gezondheid/cultuur en maatsch (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Nederland 2021/'22* 900.023 160.759 273.071 19.749 16.321 31.232 62.063 40.800 15.750 29.066 58.090 56.959 1.131 44.763 14.058 30.413 27.069 3.344 117.257 1.874 43.035 9.884 26.984 6.167 72.285 53.654 16.091 2.540 63 3 0 52 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 113.026 18.461 35.897 4.349 2.553 3.501 9.550 4.490 2.522 3.187 5.745 5.449 296 6.305 1.655 4.483 3.197 1.286 13.555 671 4.630 1.181 2.739 710 8.250 6.091 1.871 288 4 1 0 3 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Amsterdam 2021/'22* 37.438 6.421 11.856 1.653 1.225 1.233 2.747 1.371 1.031 1.073 1.523 1.517 6 1.513 1.220 290 288 2 4.797 137 1.521 390 939 192 3.136 2.207 815 114 3 1 0 2 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 28.408 4.643 8.531 915 995 404 2.302 1.253 393 825 1.444 1.331 113 1.646 280 1.366 1.068 298 3.308 362 1.190 277 726 187 1.755 1.312 407 36 1 0 0 1 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rotterdam 2021/'22* 29.055 4.214 9.199 791 141 1.012 2.676 1.100 471 964 2.044 1.872 172 2.457 151 2.142 1.159 983 3.114 67 1.132 307 632 193 1.915 1.425 417 73 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 18.125 3.183 6.311 990 192 852 1.825 766 627 325 734 729 5 689 4 685 682 3 2.336 105 787 207 442 138 1.444 1.147 232 65 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 207.870 37.337 63.426 4.672 3.477 7.204 14.224 9.796 4.193 6.617 13.243 13.021 222 11.615 4.225 7.377 6.803 574 27.322 504 9.851 2.298 6.290 1.263 16.960 12.501 3.970 489 7 0 0 7 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 576.869 104.488 173.109 10.680 10.260 20.453 38.178 26.362 8.974 19.208 38.994 38.388 606 26.646 8.110 18.426 16.947 1.479 76.033 626 28.461 6.382 17.899 4.180 46.895 34.955 10.188 1.752 51 2 0 41 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 2.258 473 639 48 31 74 111 152 61 54 108 101 7 197 68 127 122 5 347 73 93 23 56 14 180 107 62 11 1 0 0 1 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 86.634 15.196 24.739 1.401 1.833 2.115 4.782 4.277 1.381 2.067 6.883 6.755 128 5.065 2.617 2.396 2.180 216 11.106 45 4.063 848 2.811 404 6.994 5.042 1.738 214 4 0 0 4 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 199.014 36.004 59.935 3.229 3.995 5.615 14.404 8.723 2.716 7.853 13.400 13.166 234 7.320 2.595 4.722 4.656 66 26.189 148 9.882 2.058 6.521 1.303 16.144 11.905 3.757 482 15 1 0 9 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 436.729 77.545 136.380 11.669 8.228 17.588 31.860 19.144 7.531 13.890 26.470 25.831 639 21.078 5.533 15.311 12.873 2.438 56.499 1.312 20.239 4.772 12.306 3.161 34.909 26.140 7.405 1.364 39 2 0 34 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 175.388 31.541 51.378 3.402 2.234 5.840 10.906 8.504 4.061 5.202 11.229 11.106 123 11.103 3.245 7.857 7.238 619 23.116 296 8.758 2.183 5.290 1.285 14.058 10.460 3.129 469 4 0 0 4 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Niet in te delen (LD) 2021/'22* 2.258 473 639 48 31 74 111 152 61 54 108 101 7 197 68 127 122 5 347 73 93 23 56 14 180 107 62 11 1 0 0 1 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Nederland 2021/'22* 900.023 160.759 273.071 19.749 16.321 31.232 62.063 40.800 15.750 29.066 58.090 56.959 1.131 44.763 14.058 30.413 27.069 3.344 117.257 1.874 43.035 9.884 26.984 6.167 72.285 53.654 16.091 2.540 63 3 0 52 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 121.110 20.350 38.664 4.925 2.677 3.891 10.256 5.040 2.772 3.054 6.049 5.711 338 6.856 2.025 4.619 3.210 1.409 15.067 869 5.155 1.348 3.076 731 9.039 6.528 2.170 341 4 1 0 3 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Amsterdam 2021/'22* 42.202 7.341 13.498 1.871 1.379 1.368 3.047 1.673 1.251 1.156 1.753 1.753 0 1.561 1.385 176 176 0 5.478 233 1.723 450 1.057 216 3.519 2.457 922 140 3 1 0 2 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 27.909 4.777 8.181 897 863 334 2.463 1.135 376 844 1.269 1.147 122 1.773 444 1.329 1.019 310 3.474 390 1.236 278 762 196 1.847 1.335 459 53 1 0 0 1 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Rotterdam 2021/'22* 34.311 5.434 11.113 1.018 291 1.349 3.247 1.381 475 950 2.402 2.186 216 2.762 196 2.354 1.255 1.099 4.041 113 1.485 413 880 192 2.443 1.786 570 87 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 16.688 2.798 5.872 1.139 144 840 1.499 851 670 104 625 625 0 760 0 760 760 0 2.074 133 711 207 377 127 1.230 950 219 61 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 258.540 48.076 79.368 6.907 4.803 9.156 18.094 11.927 5.613 8.197 14.671 14.472 199 13.994 5.337 8.657 8.008 649 35.357 636 13.016 3.058 8.366 1.592 21.697 16.145 4.963 589 8 0 0 8 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 520.373 92.333 155.039 7.917 8.841 18.185 33.713 23.833 7.365 17.815 37.370 36.776 594 23.913 6.696 17.137 15.851 1.286 66.833 369 24.864 5.478 15.542 3.844 41.549 30.981 8.958 1.610 51 2 0 41 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 86.594 15.184 24.808 1.369 1.855 2.149 4.765 4.286 1.374 2.062 6.948 6.820 128 5.039 2.608 2.377 2.161 216 11.089 45 4.056 850 2.799 407 6.984 5.023 1.744 217 4 0 0 4 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 198.483 35.680 59.695 3.231 3.991 5.546 14.282 8.710 2.802 7.855 13.278 13.038 240 7.289 2.587 4.702 4.630 72 25.923 165 9.760 2.033 6.440 1.287 15.983 11.826 3.686 471 15 1 0 9 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 438.659 78.139 136.937 11.737 8.249 17.643 32.072 19.222 7.499 13.976 26.539 25.906 633 21.280 5.686 15.356 12.919 2.437 56.984 1.322 20.432 4.808 12.437 3.187 35.190 26.282 7.528 1.380 40 2 0 35 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 176.287 31.756 51.631 3.412 2.226 5.894 10.944 8.582 4.075 5.173 11.325 11.195 130 11.155 3.177 7.978 7.359 619 23.261 342 8.787 2.193 5.308 1.286 14.128 10.523 3.133 472 4 0 0 4 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Niet in te delen (LD) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Nederland 2021/'22* 658.696 120.845 203.999 14.199 12.729 24.248 46.784 30.160 11.259 21.055 43.565 42.792 773 25.813 8.671 16.989 15.326 1.663 88.225 201 32.714 7.408 20.764 4.542 55.259 41.180 12.138 1.941 51 3 0 41 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 48.091 7.896 16.617 2.474 1.253 2.061 4.616 1.753 954 1.198 2.308 2.195 113 1.758 486 1.224 867 357 5.833 53 2.008 500 1.235 273 3.769 2.746 876 147 3 1 0 2 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Amsterdam 2021/'22* 14.432 2.285 5.056 897 614 681 1.070 534 400 338 522 517 5 365 330 32 32 0 1.638 7 510 123 329 58 1.119 769 301 49 2 1 0 1 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 11.479 1.941 3.643 494 403 219 1.144 348 161 316 558 503 55 698 131 567 430 137 1.459 35 542 134 341 67 881 639 221 21 1 0 0 1 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Rotterdam 2021/'22* 11.701 1.801 3.993 405 81 540 1.258 461 67 372 809 758 51 579 23 511 293 218 1.332 2 448 113 279 56 882 647 201 34 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 10.479 1.869 3.925 678 155 621 1.144 410 326 172 419 417 2 116 2 114 112 2 1.404 9 508 130 286 92 887 691 153 43 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 144.192 26.622 45.352 3.355 2.710 5.327 10.328 6.707 3.106 4.474 9.345 9.166 179 6.553 2.419 4.123 3.792 331 19.479 41 7.067 1.668 4.529 870 12.364 9.143 2.858 363 7 0 0 7 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 465.780 86.206 141.874 8.358 8.759 16.844 31.812 21.663 7.186 15.365 31.887 31.407 480 17.452 5.753 11.607 10.633 974 62.825 107 23.606 5.231 14.978 3.397 39.071 29.258 8.385 1.428 41 2 0 32 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 633 121 156 12 7 16 28 37 13 18 25 24 1 50 13 35 34 1 88 0 33 9 22 2 55 33 19 3 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 73.852 13.152 21.472 1.148 1.623 1.875 4.223 3.676 1.164 1.753 6.010 5.904 106 3.471 2.002 1.424 1.249 175 9.620 4 3.510 716 2.445 349 6.104 4.428 1.490 186 2 0 0 2 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 159.378 29.422 49.152 2.477 3.514 4.481 12.136 6.947 2.196 6.281 11.120 10.922 198 4.233 1.330 2.902 2.857 45 21.413 15 8.117 1.708 5.395 1.014 13.266 9.824 3.055 387 15 1 0 9 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 289.894 53.015 92.969 7.882 5.748 13.208 21.623 12.954 4.631 8.926 17.997 17.632 365 10.515 3.141 7.270 6.311 959 38.672 151 13.966 3.225 8.598 2.143 24.525 18.444 5.112 969 30 2 0 26 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 134.939 25.135 40.250 2.680 1.837 4.668 8.774 6.546 3.255 4.077 8.413 8.310 103 7.544 2.185 5.358 4.875 483 18.432 31 7.088 1.750 4.304 1.034 11.309 8.451 2.462 396 4 0 0 4 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Niet in te delen (LD) 2021/'22* 633 121 156 12 7 16 28 37 13 18 25 24 1 50 13 35 34 1 88 0 33 9 22 2 55 33 19 3 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Nederland 2021/'22* 658.696 120.845 203.999 14.199 12.729 24.248 46.784 30.160 11.259 21.055 43.565 42.792 773 25.813 8.671 16.989 15.326 1.663 88.225 201 32.714 7.408 20.764 4.542 55.259 41.180 12.138 1.941 51 3 0 41 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 55.678 9.533 19.110 2.883 1.347 2.469 5.176 2.305 1.049 1.143 2.738 2.592 146 1.969 682 1.205 774 431 7.137 72 2.476 639 1.518 319 4.586 3.215 1.173 198 3 1 0 2 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Amsterdam 2021/'22* 17.241 2.765 5.978 1.035 711 779 1.255 671 496 373 658 658 0 427 426 1 1 0 1.997 7 626 158 396 72 1.362 926 371 65 2 1 0 1 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 12.156 2.160 3.741 495 321 185 1.305 369 153 345 568 507 61 755 247 508 364 144 1.647 41 612 144 383 85 993 685 272 36 1 0 0 1 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Rotterdam 2021/'22* 16.882 3.011 5.769 562 202 893 1.730 788 33 399 1.162 1.077 85 757 9 666 379 287 2.270 7 788 205 503 80 1.475 1.044 374 57 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 9.399 1.597 3.622 791 113 612 886 477 367 26 350 350 0 30 0 30 30 0 1.223 17 450 132 236 82 756 560 156 40 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 185.955 35.731 58.796 5.138 3.835 6.965 13.620 8.421 4.376 5.762 10.679 10.518 161 7.713 2.959 4.754 4.363 391 26.328 56 9.778 2.286 6.350 1.142 16.487 12.343 3.696 448 7 0 0 7 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 417.063 75.581 126.093 6.178 7.547 14.814 27.988 19.434 5.834 14.150 30.148 29.682 466 16.131 5.030 11.030 10.189 841 54.760 73 20.460 4.483 12.896 3.081 34.186 25.622 7.269 1.295 41 2 0 32 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 73.854 13.141 21.540 1.125 1.644 1.907 4.205 3.687 1.158 1.745 6.069 5.963 106 3.485 2.005 1.433 1.258 175 9.604 4 3.501 714 2.434 353 6.097 4.413 1.495 189 2 0 0 2 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 158.334 28.964 48.814 2.471 3.497 4.422 12.025 6.906 2.267 6.253 10.973 10.770 203 4.124 1.264 2.860 2.811 49 21.033 16 7.975 1.681 5.299 995 13.027 9.694 2.960 373 15 1 0 9 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 291.575 53.621 93.457 7.939 5.765 13.251 21.794 13.019 4.593 9.023 18.073 17.713 360 10.641 3.283 7.252 6.296 956 39.170 151 14.158 3.261 8.730 2.167 24.831 18.612 5.235 984 30 2 0 26 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 134.933 25.119 40.188 2.664 1.823 4.668 8.760 6.548 3.241 4.034 8.450 8.346 104 7.563 2.119 5.444 4.961 483 18.418 30 7.080 1.752 4.301 1.027 11.304 8.461 2.448 395 4 0 0 4 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Niet in te delen (LD) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Nederland 2021/'22* 238.886 39.678 68.782 5.534 3.582 6.963 15.237 10.531 4.462 7.998 14.475 14.119 356 17.798 5.022 12.637 10.977 1.660 28.872 1.573 10.307 2.473 6.211 1.623 16.981 12.448 3.935 598 11 0 0 10 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 64.467 10.517 19.194 1.871 1.295 1.437 4.925 2.713 1.552 1.980 3.421 3.239 182 4.425 1.159 3.147 2.235 912 7.694 604 2.617 680 1.500 437 4.472 3.339 992 141 1 0 0 1 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Amsterdam 2021/'22* 22.823 4.120 6.763 755 610 550 1.675 832 621 731 989 988 1 1.124 888 236 234 2 3.150 128 1.007 267 606 134 2.014 1.436 513 65 1 0 0 1 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 16.787 2.682 4.858 420 588 185 1.154 889 232 506 884 826 58 934 149 785 624 161 1.838 319 647 142 385 120 872 671 186 15 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Rotterdam 2021/'22* 17.259 2.404 5.193 385 60 472 1.417 638 398 590 1.233 1.113 120 1.826 120 1.587 839 748 1.775 62 684 194 353 137 1.029 776 214 39 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 7.598 1.311 2.380 311 37 230 679 354 301 153 315 312 3 541 2 539 538 1 931 95 279 77 156 46 557 456 79 22 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 63.271 10.678 18.030 1.316 766 1.876 3.889 3.065 1.087 2.143 3.888 3.845 43 4.862 1.680 3.180 2.937 243 7.819 446 2.783 630 1.760 393 4.590 3.355 1.109 126 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 109.863 18.241 31.178 2.320 1.500 3.605 6.357 4.678 1.785 3.841 7.092 6.966 126 8.382 2.138 6.226 5.723 503 13.182 503 4.853 1.151 2.920 782 7.816 5.693 1.799 324 10 0 0 9 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 1.285 242 380 27 21 45 66 75 38 34 74 69 5 129 45 84 82 2 177 20 54 12 31 11 103 61 35 7 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 12.551 2.039 3.262 253 210 240 559 600 217 314 869 847 22 1.403 583 813 773 40 1.482 41 552 132 365 55 887 614 245 28 2 0 0 2 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 39.262 6.576 10.762 752 480 1.133 2.262 1.770 519 1.572 2.274 2.238 36 2.813 1.187 1.624 1.603 21 4.771 132 1.765 350 1.126 289 2.874 2.078 701 95 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 145.951 24.460 43.297 3.782 2.474 4.374 10.219 6.159 2.883 4.954 8.452 8.179 273 10.163 2.349 7.684 6.223 1.461 17.787 1.143 6.267 1.546 3.704 1.017 10.368 7.686 2.287 395 9 0 0 8 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 39.837 6.361 11.081 720 397 1.171 2.131 1.927 805 1.124 2.806 2.786 20 3.290 858 2.432 2.296 136 4.655 237 1.669 433 985 251 2.749 2.009 667 73 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Niet in te delen (LD) 2021/'22* 1.285 242 380 27 21 45 66 75 38 34 74 69 5 129 45 84 82 2 177 20 54 12 31 11 103 61 35 7 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Nederland 2021/'22* 238.886 39.678 68.782 5.534 3.582 6.963 15.237 10.531 4.462 7.998 14.475 14.119 356 17.798 5.022 12.637 10.977 1.660 28.872 1.573 10.307 2.473 6.211 1.623 16.981 12.448 3.935 598 11 0 0 10 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 64.868 10.766 19.467 2.038 1.323 1.419 5.071 2.710 1.707 1.903 3.296 3.105 191 4.695 1.332 3.233 2.271 962 7.899 782 2.673 708 1.554 411 4.443 3.307 993 143 1 0 0 1 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Amsterdam 2021/'22* 24.756 4.558 7.481 835 667 587 1.790 995 745 779 1.083 1.083 0 1.104 956 148 148 0 3.471 224 1.092 292 657 143 2.154 1.529 550 75 1 0 0 1 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 15.605 2.597 4.409 401 536 149 1.154 751 223 496 699 638 61 1.004 197 807 641 166 1.815 341 623 133 379 111 851 648 186 17 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Rotterdam 2021/'22* 17.326 2.413 5.332 455 89 456 1.516 591 436 550 1.239 1.109 130 1.949 179 1.640 844 796 1.763 102 697 208 377 112 964 740 194 30 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 7.181 1.198 2.245 347 31 227 611 373 303 78 275 275 0 638 0 638 638 0 850 115 261 75 141 45 474 390 63 21 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 71.839 12.202 20.442 1.763 967 2.184 4.456 3.433 1.229 2.434 3.976 3.938 38 6.016 2.204 3.812 3.556 256 8.927 496 3.235 771 2.015 449 5.195 3.793 1.261 141 1 0 0 1 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 102.179 16.710 28.873 1.733 1.292 3.360 5.710 4.388 1.526 3.661 7.203 7.076 127 7.087 1.486 5.592 5.150 442 12.046 295 4.399 994 2.642 763 7.343 5.348 1.681 314 9 0 0 8 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 12.504 2.037 3.262 244 211 242 560 598 215 317 875 853 22 1.362 571 784 744 40 1.480 40 554 136 364 54 884 610 246 28 2 0 0 2 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 39.715 6.690 10.843 759 492 1.121 2.248 1.791 534 1.601 2.297 2.260 37 2.883 1.242 1.641 1.618 23 4.870 137 1.784 351 1.141 292 2.949 2.127 724 98 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 146.168 24.444 43.363 3.793 2.476 4.386 10.259 6.172 2.889 4.943 8.445 8.173 272 10.226 2.361 7.733 6.270 1.463 17.770 1.153 6.266 1.546 3.701 1.019 10.342 7.660 2.286 396 9 0 0 8 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 40.499 6.507 11.314 738 403 1.214 2.170 1.970 824 1.137 2.858 2.833 25 3.327 848 2.479 2.345 134 4.752 243 1.703 440 1.005 258 2.806 2.051 679 76 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Niet in te delen (LD) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Nederland 2021/'22* 74.095 13.165 23.434 2.380 1.562 2.836 5.194 3.750 1.630 2.180 3.902 3.800 102 3.959 1.182 2.752 2.442 310 9.452 925 3.129 831 1.828 470 5.393 3.721 1.446 226 5 0 0 5 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 15.016 2.486 5.182 784 518 492 1.208 801 426 370 583 542 41 767 162 585 427 158 1.791 375 525 163 273 89 891 605 256 30 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Amsterdam 2021/'22* 5.016 853 1.811 356 160 206 337 269 192 122 169 168 1 160 113 47 47 0 636 90 178 56 98 24 368 228 126 14 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 4.862 809 1.557 208 315 71 348 306 51 100 158 137 21 231 30 201 171 30 566 207 153 53 80 20 206 138 67 1 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Rotterdam 2021/'22* 3.399 483 1.182 111 16 135 346 130 132 120 192 173 19 327 19 288 160 128 351 35 129 35 59 35 187 136 40 11 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 1.739 341 632 109 27 80 177 96 51 28 64 64 0 49 0 49 49 0 238 43 65 19 36 10 130 103 23 4 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 18.432 3.366 5.822 527 325 704 1.368 1.001 398 539 960 943 17 1.037 399 638 587 51 2.440 241 812 225 481 106 1.387 963 375 49 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 39.669 7.129 12.113 1.045 702 1.601 2.563 1.885 774 1.243 2.300 2.259 41 2.063 589 1.469 1.369 100 5.084 294 1.751 435 1.049 267 3.034 2.107 787 140 5 0 0 5 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 978 184 317 24 17 39 55 63 32 28 59 56 3 92 32 60 59 1 137 15 41 8 25 8 81 46 28 7 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 4.296 815 1.231 105 105 90 230 232 106 107 256 249 7 251 140 108 106 2 610 28 211 53 138 20 370 246 114 10 1 0 0 1 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 11.580 2.088 3.531 274 209 393 863 513 206 461 612 599 13 528 223 305 304 1 1.507 57 541 124 331 86 909 621 251 37 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 42.197 7.423 13.931 1.655 1.036 1.758 3.178 2.139 927 1.213 2.025 1.954 71 2.059 495 1.542 1.280 262 5.338 698 1.702 467 964 271 2.934 2.051 750 133 4 0 0 4 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 15.044 2.655 4.424 322 195 556 868 803 359 371 950 942 8 1.029 292 737 693 44 1.860 127 634 179 370 85 1.099 757 303 39 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Niet in te delen (LD) 2021/'22* 978 184 317 24 17 39 55 63 32 28 59 56 3 92 32 60 59 1 137 15 41 8 25 8 81 46 28 7 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Schoolregio Nederland 2021/'22* 74.095 13.165 23.434 2.380 1.562 2.836 5.194 3.750 1.630 2.180 3.902 3.800 102 3.959 1.182 2.752 2.442 310 9.452 925 3.129 831 1.828 470 5.393 3.721 1.446 226 5 0 0 5 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Schoolregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 15.860 2.649 5.478 850 577 494 1.281 849 464 367 596 554 42 834 204 608 438 170 1.922 455 542 163 296 83 925 616 271 38 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg, sector, profiel en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 april 2022:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totalen leerlingen naar onderwijssoort
Totaal vmbo/havo/vwo
Algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Havo leerjaar 3-5
Inclusief Engelse Stroom.
Algemene leerjaren 1-2-3 in detail
De eerste twee leerjaren en de groep leerlingen in het derde leerjaar die nog geen keuze heeft gemaakt voor één specifieke onderwijssoort (meestal combinatie havo/vwo).

Leerlingen in algemene leerjaren kunnen vanaf schooljaar 2005/'06 op meer detail worden uitgesplitst naar brugklastype dan in de schooljaren 2003/'04 en 2004/'05. De bekostiging van de scholen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is voor de algemene leerjaren (met uitzondering van het leerwegondersteunend onderwijs) niet afhankelijk van hun registratie. Met andere woorden: een school kan zelf bepalen hoe gedetailleerd zij leerlingen in verschillende brugklastypen indeelt bij de registratie. Een leerling die feitelijk in een havo/vwo brugklas zit, kan door de school dus bij de registratie naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in een brede vmbo/havo/vwo brugklas worden ingedeeld. Het CBS beschikt alleen over de 'registratieve werkelijkheid' van de brugklastypen.
Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo
De eerste 2 leerjaren voor de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-gt), het havo en/of het vwo én dat deel van het derde leerjaar waarin leerlingen nog geen keuze hebben gemaakt voor één specifieke onderwijssoort (meestal combinatie havo/vwo). Het vmbo-gt, havo en vwo worden ook wel overkoepelend "algemeen voortgezet onderwijs" (avo) genoemd.

Leerlingen in algemene leerjaren kunnen vanaf schooljaar 2005/'06 op meer detail worden uitgesplitst naar brugklastype dan in de schooljaren 2003/'04 en 2004/'05. De bekostiging van de scholen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is voor de algemene leerjaren (met uitzondering van het leerwegondersteunend onderwijs) niet afhankelijk van hun registratie. Met andere woorden: een school kan zelf bepalen hoe gedetailleerd zij leerlingen in verschillende brugklastypen indeelt bij de registratie. Een leerling die feitelijk in een havo/vwo brugklas zit, kan door de school dus bij de registratie naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in een brede vmbo/havo/vwo brugklas worden ingedeeld. Het CBS beschikt alleen over de 'registratieve werkelijkheid' van de brugklastypen.
Totaal
Het totaal aantal leerlingen in de gekozen onderwijssoort.
Gymnasium
Leerlingen op het gymnasium.
Dit zijn leerlingen op een categoraal gymnasium (school die uitsluitend gymnasium verzorgt) én leerlingen die gymnasium op een scholengemeenschap volgen.
Lyceum/vwo
Leerlingen op het lyceum.
Een lyceum is een school waar leerlingen het atheneum of gymnasium kunnen volgen.
Het betreft leerlingen met een vwo inschrijving algemeen leerjaar (leerjaar 1-3), European Secondary School (ESS, leerjaar 1-5) en Internationaal Baccalareaat (leerjaar 5 en 6).
Vanaf 2009/'10 worden leerlingen op het lyceum in de onderwijsregistraties niet meer apart weergegeven. Hierdoor wordt het aantal leerlingen onder ""Atheneum"" groter.
Atheneum
Leerlingen op het atheneum.
Havo/vwo
Leerlingen in een combinatieklas voor havo en vwo.
Havo
Leerlingen op het havo.
Vmbo-g/t-havo-vwo
Leerlingen in een combinatieklas voor de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo, havo en vwo.
Vmbo-g/t-havo
Leerlingen in een combinatieklas voor de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo en havo.
Vmbo-g/t
Leerlingen in de gemengde en/of theoretische leerweg van het vmbo.
Vmbo-g/t (excl. lwoo)
Leerlingen in de gemengde en/of theoretische leerweg van het vmbo. Exclusief de leerlingen met een indicatie voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Lwoo-g/t
Leerlingen in de gemengde en/of theoretische leerweg van het vmbo met een indicatie voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Alg. leerjaren vmbo-havo-vwo
De eerste twee leerjaren waarin leerlingen nog geen keuze hebben gemaakt voor een nadere typering van onderwijssoort(en). Deze algemene leerjaren worden ook wel overkoepelend "algemeen voortgezet onderwijs/vmbo" (avo/vmbo) genoemd.

Leerlingen in algemene leerjaren kunnen vanaf schooljaar 2005/'06 op meer detail worden uitgesplitst naar brugklastype dan in de schooljaren 2003/'04 en 2004/'05. De bekostiging van de scholen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is voor de algemene leerjaren (met uitzondering van het leerwegondersteunend onderwijs) niet afhankelijk van hun registratie. Met andere woorden: een school kan zelf bepalen hoe gedetailleerd zij leerlingen in verschillende brugklastypen indeelt bij de registratie. Een leerling die feitelijk in een havo/vwo brugklas zit, kan door de school dus bij de registratie naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in een brede vmbo/havo/vwo brugklas worden ingedeeld. Het CBS beschikt alleen over de 'registratieve werkelijkheid' van de brugklastypen.
Totaal
Het totaal aantal leerlingen in de gekozen onderwijssoort.
Vmbo-havo(-vwo)
Leerlingen in een combinatieklas van alle leerwegen van het vmbo, havo en/of vwo.
Vmbo ongedeeld
Leerlingen in een combinatieklas van alle leerwegen van het vmbo.
Vmbo ongedeeld (exclusief lwoo)
Leerlingen in een combinatieklas van alle leerwegen van het vmbo, exclusief de leerlingen met een indicatie voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Lwoo ongedeeld
Leerlingen in een combinatieklas van alle leerwegen van het vmbo met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Havo naar profiel leerjaar 4-5
Leerlingen in het havo vanaf leerjaar 4.

Profiel is sinds schooljaar 1998/'99 een onderwijsprogramma in de leerjaren 4 en 5 van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) met een relatief vaststaand vakkenpakket voor het eindexamen. De voorheen vrije keuze van examenvakken kwam daarmee grotendeels te vervallen. Elk profiel bereidt leerlingen voor op bepaalde studierichtingen in het hoger onderwijs.
Er zijn 4 profielen:
- natuur en techniek;
- natuur en gezondheid;
- economie en maatschappij;
- cultuur en maatschappij.
Leerlingen kunnen ook een combinatie van twee profielen kiezen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat leerlingen door hun vakkenkeuze in het vrije gedeelte van hun profiel ook een combinatie van twee profielen kunnen hebben. Dit is echter niet opgenomen in de registraties die door het CBS gebruikt worden.
Totaal
Het totaal aantal leerlingen in de gekozen onderwijssoort.
Havo natuurprofiel
Leerlingen in het havo met het profiel
- natuur en techniek;
- natuur en gezondheid
of een combinatie hiervan.
Totaal
Het totaal aantal leerlingen in de gekozen onderwijssoort.
Natuur en techniek
Leerlingen met het profiel natuur en techniek.
Natuur en gezondheid
Leerlingen met het profiel natuur en gezondheid.
Natuur ongedeeld
Leerlingen met het combinatie-profiel van natuur en gezondheid en natuur en techniek.
Havo maatschappijprofiel
Leerlingen in het havo met het profiel
- cultuur en maatschappij;
- economie en maatschappij
of een combinatie hiervan.
Totaal
Het totaal aantal leerlingen in de gekozen onderwijssoort.
Economie en maatschappij
Leerlingen met het profiel economie en maatschappij.
Cultuur en maatschappij
Leerlingen met het profiel cultuur en maatschappij.
Maatschappij ongedeeld
Leerlingen met het combinatie-profiel van economie en maatschappij en cultuur en maatschappij.
Havo combinaties natuur/maatschappij
Leerlingen in het havo met een combinatie van een maatschappijprofiel en een natuurprofiel.
Totaal
Het totaal aantal leerlingen in de gekozen onderwijssoort.
Natuur en techniek/economie en maatsch
Leerlingen met een combinatie van de profielen:
- natuur en techniek;
- economie en maatschappij.
Natuur en techniek/cultuur en maatsch
Leerlingen met een combinatie van de profielen:
- natuur en techniek;
- cultuur en maatschappij.
Natuur en gezondheid/economie en maatsch
Leerlingen met een combinatie van de profielen:
- natuur en gezondheid;
- economie en maatschappij.
Natuur en gezondheid/cultuur en maatsch
Leerlingen met een combinatie van de profielen:
- natuur en gezondheid;
- cultuur en maatschappij.
Profiel onbekend
Leerlingen in de Engelse Stroom of leerlingen die na invoering van de tweede fase nog een vakkenpakket hadden.