Innovatie bij bedrijven; grootteklasse en SBI'93, 2004-2006

Innovatie bij bedrijven; grootteklasse en SBI'93, 2004-2006

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Bedrijfsgrootte Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Goederen (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Diensten (aantal)
Totaal bedrijven Totaal (10 en meer) werkzame personen 66 10.207 7.231 5.396
Totaal bedrijven 10 tot 50 werkzame personen 64 7.153 5.089 3.791
Totaal bedrijven 50 tot 250 werkzame personen 69 2.346 1.672 1.157
Totaal bedrijven 250 en meer werkzame personen 76 709 469 448
D Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 75 3.439 3.217 890
D Industrie 10 tot 50 werkzame personen 73 2.084 1.950 549
D Industrie 50 tot 250 werkzame personen 78 1.028 971 214
D Industrie 250 en meer werkzame personen 86 327 296 126
5000f Commerciële en milieudienstverl... Totaal (10 en meer) werkzame personen 64 5.910 3.365 4.037
5000f Commerciële en milieudienstverl... 10 tot 50 werkzame personen 63 4.474 2.672 2.938
5000f Commerciële en milieudienstverl... 50 tot 250 werkzame personen 65 1.135 577 828
5000f Commerciële en milieudienstverl... 250 en meer werkzame personen 68 302 116 272
0100d Landbouw, winning, energie en bouw Totaal (10 en meer) werkzame personen 52 859 648 469
0100d Landbouw, winning, energie en bouw 10 tot 50 werkzame personen 48 596 467 304
0100d Landbouw, winning, energie en bouw 50 tot 250 werkzame personen 60 183 124 115
0100d Landbouw, winning, energie en bouw 250 en meer werkzame personen 75 80 57 50
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende enquête. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Omdat in iedere nieuwe innovatie-enquête nieuwe onderwerpen kunnen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke tabel weergegeven. De innovatie-enquête 2004-2006 is gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar over 2004-2006.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Innovatie bij bedrijven; grootteklasse, 2006-2008. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal van productinnovatoren en procesinnovatoren die in de beschouwde
periode technologische innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en
afgerond. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
Productinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Bedrijven met productinnovaties
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
In procenten van het aantal innovatoren.
Bedrijven met productinnovaties
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Deze productinnovatie betrof
Aantal productinnovatoren met goederen of diensten die nieuw voor het
bedrijf of sterk verbeterd zijn.
Goederen
Aantal productinnovatoren met goederen die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Diensten
Aantal productinnovatoren met diensten die nieuw of sterk verbeterd zijn.