Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Centrale/decentrale productie Energiedragers Perioden Bruto productie elektriciteit en warmte Totaal elektriciteit en warmte (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (MWh) (MWh) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (%) (%) Bruto productie elektriciteit en warmte Warmte (TJ) (TJ) Inzet (TJ) (TJ)
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2021 ** 611.180 121.545.121 437.562 100,0 173.618 835.734
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2021 ** 410.051 75.073.866 270.266 61,8 139.785 626.219
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2021 ** 333.152 56.396.802 203.028 46,4 130.124 463.843
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2021 ** 54.372 14.628.665 52.663 12,0 1.709 119.342
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2021 ** 237 43.468 156 0,0 80 516
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2021 ** 22.290 4.004.931 14.418 3,3 7.872 42.519
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2021 ** 170.147 40.185.536 144.668 33,1 25.479 131.136
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2021 ** 40.798 11.332.391 40.797 9,3 2
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2021 ** 64.729 17.980.358 64.729 14,8
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2021 ** 317 88.143 317 0,1
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2021 ** 64.302 10.784.644 38.825 8,9 25.477 131.136
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2021 ** 13.781 3.827.956 13.781 3,1 37.281
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2021 ** 17.201 2.457.763 8.848 2,0 8.353 41.098
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2021 ** 244.689 62.447.683 224.812 51,4 19.877 471.328
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2021 ** 202.971 51.792.194 186.452 42,6 16.519 376.839
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2021 ** 138.680 34.457.753 124.048 28,4 14.632 233.429
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2021 ** 54.372 14.628.665 52.663 12,0 1.709 119.342
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2021 ** 118 31.994 115 0,0 2 268
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2021 ** 9.801 2.673.781 9.626 2,2 175 23.800
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2021 ** 27.601 6.740.943 24.267 5,5 3.334 56.488
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2021 **
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2021 **
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2021 **
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2021 ** 27.601 6.740.943 24.267 5,5 3.334 56.488
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2021 ** 13.781 3.827.956 13.781 3,1 37.281
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2021 ** 335 86.591 312 0,1 24 721
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2021 ** 366.491 59.097.437 212.751 48,6 153.741 364.406
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2021 ** 207.080 23.281.672 83.814 19,2 123.266 249.380
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2021 ** 194.472 21.939.049 78.981 18,1 115.491 230.414
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2021 **
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2021 ** 119 11.474 41 0,0 78 248
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2021 ** 12.489 1.331.150 4.792 1,1 7.697 18.719
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2021 ** 142.546 33.444.593 120.401 27,5 22.145 74.648
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2021 ** 40.798 11.332.391 40.797 9,3 2
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2021 ** 64.729 17.980.358 64.729 14,8
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2021 ** 317 88.143 317 0,1
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2021 ** 36.701 4.043.701 14.557 3,3 22.144 74.648
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2021 **
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2021 ** 16.866 2.371.172 8.536 2,0 8.330 40.377
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de productie van elektriciteit in Nederland uit de verschillende mogelijke energiedragers. Elektriciteit wordt vooral geproduceerd uit omzetting van fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en hernieuwbare energie. Per energiedrager worden cijfers gegeven over de productie van elektriciteit en de daarbij vrijkomende warmte die nuttig wordt gebruikt, zoals voor verwarming van gebouwen of kassen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen centrale en decentrale productie van elektriciteit en warmte. De centraal geproduceerde elektriciteit en warmte wordt opgewekt door de elektriciteitscentrales die zijn gekoppeld aan het landelijke hoogspanningsnet van TenneT. Decentrale elektriciteit wordt geproduceerd door overige installaties. Deze staan bijvoorbeeld opgesteld bij bedrijven die niet als hoofddoel hebben het produceren van elektriciteit of warmte (bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven). Ook windenergie, zonne-energie en waterkracht valt onder overige installaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers
Cijfers over 2021 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 17 juni 2022:
Nader voorlopige cijfers over 2021 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
December 2022: definitieve cijfers over 2020

Toelichting onderwerpen

Bruto productie elektriciteit en warmte
De opbrengst aan elektriciteit en/of warmte uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers, inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Totaal elektriciteit en warmte (TJ)
De totale opbrengst aan elektriciteit en warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen. In de praktijk wordt zo'n spanningsverschil opgewekt door bijvoorbeeld elektriciteitscentrales, windmolens of batterijen.
Elektriciteit (MWh)
De opbrengst aan elektriciteit in MWh (megawattuur). De MWh is de fysieke eenheid van elektriciteit.
Elektriciteit (TJ)
De opbrengst aan elektriciteit in TJ (terajoule). Door elektriciteit uit te drukken in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule) kan deze energetisch worden vergeleken met andere energiedragers. 1 MWh komt overeen met 0,0036 TJ.
Elektriciteit (%)
Percentage van de opbrengst aan elektriciteit ten opzichte van de totale hoeveelheid geproduceerde elektriciteit in dat jaar.
Warmte (TJ)
De opbrengst aan stoom en warm water in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Inzet (TJ)
De verbruikte hoeveelheid fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en overige energiedragers bij de productie van elektriciteit en/of warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).