Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Regio's Perioden
Nederland 2019
Noord-Nederland (LD) 2019
Oost-Nederland (LD) 2019
West-Nederland (LD) 2019
Zuid-Nederland (LD) 2019
Groningen (PV) 2019
Fryslân (PV) 2019
Drenthe (PV) 2019
Overijssel (PV) 2019
Flevoland (PV) 2019
Gelderland (PV) 2019
Utrecht (PV) 2019
Noord-Holland (PV) 2019
Zuid-Holland (PV) 2019
Zeeland (PV) 2019
Noord-Brabant (PV) 2019
Limburg (PV) 2019
Eems 2019
Rijn-Noord 2019
Rijn-Oost 2019
Rijn-Midden 2019
Rijn-West 2019
Maas 2019
Schelde 2019
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij de waterschappen. De tabel geeft, per provincie en per stroomgebieddistrict (Rijn, Maas, Eems en Schelde), de volgende uitkomsten:
- de aantallen en ontwerpcapaciteit van de stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), per zuiveringstype.
- de vrachten en concentraties van organische stoffen, nutriënten en zware metalen in het aangevoerde afvalwater (influent) en het gezuiverde afvalwater (effluent). Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen alleen gepubliceerd voor de even jaren.
- de hoeveelheden en bestemming van het vrijgekomen zuiveringsslib, met de daarin voorkomende nutriënten en zware metalen. Ingaande 2017 worden deze gegevens alleen voor de even jaren gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 6 april 2021:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2019.
Bij de onderwerpen over ‘Rioolwaterzuiveringsinstallaties, aantal en capaciteit per type’, is de indeling naar zuiveringstype uitgebreid met 2 nieuwe typen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2020 verschijnen in maart 2022.

Toelichting onderwerpen