Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij de waterschappen. De tabel geeft, per provincie en per stroomgebieddistrict (Rijn, Maas, Eems en Schelde), de volgende uitkomsten:
- de aantallen en ontwerpcapaciteit van de stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), per zuiveringstype.
- de vrachten en concentraties van organische stoffen, nutriënten en zware metalen in het aangevoerde afvalwater (influent) en het gezuiverde afvalwater (effluent). Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen alleen gepubliceerd voor de even jaren.
- de hoeveelheden en bestemming van het vrijgekomen zuiveringsslib, met de daarin voorkomende nutriënten en zware metalen. Ingaande 2017 worden deze gegevens alleen voor de even jaren gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2020:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2018.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Regio's) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2019 verschijnen in maart 2021.

Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Perioden Regio's RioolwaterzuiveringsinstallatiesAantal per typeTotaal installaties (aantal) RioolwaterzuiveringsinstallatiesCapaciteit vervuilingseenheden per typeTotaal capaciteit vervuilingseenheden (1 000 v.e.) RioolwaterzuiveringsinstallatiesCapaciteit inwonerequivalenten per typeTotaal capaciteit (1 000 i.e.) RioolwaterzuiveringsinstallatiesCapaciteit inwonerequivalenten per typeMechanische installaties (1 000 i.e.) RioolwaterzuiveringsinstallatiesCapaciteit inwonerequivalenten per typeOxidatiebedden (1 000 i.e.) RioolwaterzuiveringsinstallatiesCapaciteit inwonerequivalenten per typeAeratietanks (1 000 i.e.) RioolwaterzuiveringsinstallatiesCapaciteit inwonerequivalenten per typeOxidatietanks (1 000 i.e.) Aanvoer van afvalwater (influent)HoeveelhedenKoper (kg) Aanvoer van afvalwater (influent)HoeveelhedenChroom (kg) Aanvoer van afvalwater (influent)HoeveelhedenZink (kg) Aanvoer van afvalwater (influent)HoeveelhedenLood (kg) Aanvoer van afvalwater (influent)HoeveelhedenCadmium (kg) Afvoer van afvalwater (effluent)HoeveelhedenFosforverbindingen als P (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent)ConcentratiesChemisch Zuurstof Verbruik (mg/l) ZuiveringsslibNat slib naar bestemmingVerbranden (1 000 kg) ZuiveringsslibNat slib naar bestemmingCementindustrie (1 000 kg)
1981 Nederland 505 . 20.034 1.855 2.200 7.325 668 132.300 63.965 469.650 141.352 2.745 10.064 112 34.763 0
1985 Nederland 487 . 22.676 1.755 1.960 8.755 1.007 159.682 53.816 509.507 143.969 2.378 10.810 103 51.374 0
1990 Nederland 469 . 23.729 146 1.730 10.219 1.216 177.145 38.733 497.455 96.356 2.049 6.239 88 78.152 0
1991 Nederland 456 . 23.909 144 1.638 9.969 1.256 173.611 35.996 466.408 85.784 1.974 5.898 80 69.389 0
1992 Nederland 449 . 23.998 144 1.449 10.057 1.263 169.168 31.386 499.254 85.479 2.088 5.745 75 70.949 0
1993 Nederland 439 . 24.450 89 1.322 9.740 1.685 183.594 33.385 507.530 81.701 1.892 5.660 70 133.586 0
1994 Nederland 430 . 24.492 79 1.190 9.450 1.863 170.798 42.429 508.884 76.515 2.139 5.204 64 429.992 0
1995 Nederland 424 . 24.409 28 1.143 9.842 1.742 183.429 37.098 450.635 76.552 1.605 3.529 60 454.476 0
1996 Nederland 420 . 24.610 13 1.002 9.789 1.824 160.207 24.789 413.666 60.576 1.628 3.365 62 450.365 0
1997 Nederland 412 . 24.892 11 883 9.832 1.810 164.240 19.015 386.272 51.077 904 3.204 57 420.916 0
1998 Nederland 408 . 25.108 0 613 9.401 2.366 156.637 21.441 463.360 60.936 995 3.239 50 702.346 0
1999 Nederland 394 . 25.183 0 573 9.343 2.314 170.042 23.710 475.242 62.507 1.053 3.008 51 784.776 0
2000 Nederland 391 . 25.242 0 404 8.949 2.847 156.891 22.707 438.782 59.425 1.030 2.845 45 778.051 0
2001 Nederland 384 . 25.322 0 398 8.908 2.853 165.466 20.375 477.901 66.331 1.058 2.994 44 844.554 0
2002 Nederland 378 . 25.281 0 378 9.133 2.717 147.146 17.986 462.072 55.224 908 3.001 43 804.349 0
2003 Nederland 378 . 25.156 0 378 8.381 3.426 150.836 16.572 401.235 50.707 931 2.811 43 776.424 0
2004 Nederland 375 . 25.184 0 378 8.417 3.353 157.893 16.158 448.136 49.276 1.195 2.748 43 836.965 0
2005 Nederland 368 . 25.539 0 302 9.628 3.044 159.754 17.128 469.266 43.817 1.317 2.651 41 835.453 44.715
2006 Nederland 363 . 25.454 0 302 9.782 2.990 149.586 17.289 435.888 42.237 913 2.596 42 1.024.320 29.191
2007 Nederland 356 . 24.462 0 279 8.650 2.967 155.909 18.086 485.009 48.951 799 2.643 38 872.043 168.806
2008 Nederland 351 . 24.408 0 279 8.668 2.933 152.644 16.095 494.508 48.234 586 2.551 39 868.123 164.523
2009 Nederland 351 . 24.206 0 279 8.953 2.925 156.786 16.586 441.246 40.598 647 2.303 40 876.944 169.999
2010 Nederland 349 30.365 24.290 0 279 8.651 2.918 145.405 17.391 460.409 36.893 803 2.226 40 874.505 155.551
2011 Nederland 346 30.383 24.331 0 204 8.676 3.393 144.934 15.692 437.716 40.085 693 2.126 39 924.781 163.352
2012 Nederland 343 30.358 24.321 0 204 8.690 3.379 150.053 15.840 464.304 36.306 677 2.065 37 922.783 108.985
2013 Nederland 341 30.364 24.323 0 204 8.690 3.452 152.832 17.107 425.214 36.351 725 2.079 38 937.442 134.093
2014 Nederland 337 30.237 24.199 0 112 8.656 3.446 142.548 16.515 397.795 36.798 560 2.179 37 994.842 137.726
2015 Nederland 334 30.246 24.182 0 105 8.618 3.453 144.556 18.345 425.519 35.770 570 1.960 36 1.034.423 135.616
2016 Nederland 327 30.122 24.081 0 105 8.618 3.453 145.423 19.718 445.153 36.194 453 1.769 37 1.014.827 136.569
2017 Nederland 326 29.904 24.062 0 105 8.608 3.709 . . . . . 1.843 37 . .
2018 Nederland 323 29.942 24.014 0 105 8.481 3.784 138.509 17.029 438.978 36.314 405 1.676 39 880.373 6.533
Bron: CBS.
Verklaring van tekens