Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Perioden Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verweduwd 2021 859.784
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Verweduwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Verweduwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Verweduwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Verweduwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Verweduwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Verweduwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Verweduwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Verweduwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Verweduwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Verweduwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Verweduwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Verweduwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Verweduwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Verweduwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Verweduwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Verweduwd 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Verweduwd 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Verweduwd 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Verweduwd 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Verweduwd 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar Verweduwd 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar Verweduwd 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar Verweduwd 2021 6
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar Verweduwd 2021 9
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar Verweduwd 2021 15
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Verweduwd 2021 16
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar Verweduwd 2021 23
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar Verweduwd 2021 34
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar Verweduwd 2021 55
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar Verweduwd 2021 56
Totaal mannen en vrouwen 30 jaar Verweduwd 2021 79
Totaal mannen en vrouwen 31 jaar Verweduwd 2021 100
Totaal mannen en vrouwen 32 jaar Verweduwd 2021 132
Totaal mannen en vrouwen 33 jaar Verweduwd 2021 158
Totaal mannen en vrouwen 34 jaar Verweduwd 2021 225
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar Verweduwd 2021 249
Totaal mannen en vrouwen 36 jaar Verweduwd 2021 269
Totaal mannen en vrouwen 37 jaar Verweduwd 2021 335
Totaal mannen en vrouwen 38 jaar Verweduwd 2021 397
Totaal mannen en vrouwen 39 jaar Verweduwd 2021 457
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar Verweduwd 2021 548
Totaal mannen en vrouwen 41 jaar Verweduwd 2021 613
Totaal mannen en vrouwen 42 jaar Verweduwd 2021 725
Totaal mannen en vrouwen 43 jaar Verweduwd 2021 692
Totaal mannen en vrouwen 44 jaar Verweduwd 2021 917
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar Verweduwd 2021 1.102
Totaal mannen en vrouwen 46 jaar Verweduwd 2021 1.268
Totaal mannen en vrouwen 47 jaar Verweduwd 2021 1.432
Totaal mannen en vrouwen 48 jaar Verweduwd 2021 1.708
Totaal mannen en vrouwen 49 jaar Verweduwd 2021 2.112
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar Verweduwd 2021 2.386
Totaal mannen en vrouwen 51 jaar Verweduwd 2021 2.871
Totaal mannen en vrouwen 52 jaar Verweduwd 2021 2.985
Totaal mannen en vrouwen 53 jaar Verweduwd 2021 3.372
Totaal mannen en vrouwen 54 jaar Verweduwd 2021 3.935
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar Verweduwd 2021 4.447
Totaal mannen en vrouwen 56 jaar Verweduwd 2021 5.290
Totaal mannen en vrouwen 57 jaar Verweduwd 2021 5.728
Totaal mannen en vrouwen 58 jaar Verweduwd 2021 6.519
Totaal mannen en vrouwen 59 jaar Verweduwd 2021 7.228
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar Verweduwd 2021 8.081
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar Verweduwd 2021 8.989
Totaal mannen en vrouwen 62 jaar Verweduwd 2021 9.977
Totaal mannen en vrouwen 63 jaar Verweduwd 2021 10.682
Totaal mannen en vrouwen 64 jaar Verweduwd 2021 12.053
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar Verweduwd 2021 13.186
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar Verweduwd 2021 14.257
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar Verweduwd 2021 15.799
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar Verweduwd 2021 17.272
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar Verweduwd 2021 18.028
Totaal mannen en vrouwen 70 jaar Verweduwd 2021 20.211
Totaal mannen en vrouwen 71 jaar Verweduwd 2021 22.621
Totaal mannen en vrouwen 72 jaar Verweduwd 2021 25.530
Totaal mannen en vrouwen 73 jaar Verweduwd 2021 29.526
Totaal mannen en vrouwen 74 jaar Verweduwd 2021 33.352
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar Verweduwd 2021 26.013
Totaal mannen en vrouwen 76 jaar Verweduwd 2021 29.723
Totaal mannen en vrouwen 77 jaar Verweduwd 2021 30.042
Totaal mannen en vrouwen 78 jaar Verweduwd 2021 29.606
Totaal mannen en vrouwen 79 jaar Verweduwd 2021 29.816
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar Verweduwd 2021 32.018
Totaal mannen en vrouwen 81 jaar Verweduwd 2021 32.458
Totaal mannen en vrouwen 82 jaar Verweduwd 2021 32.892
Totaal mannen en vrouwen 83 jaar Verweduwd 2021 31.570
Totaal mannen en vrouwen 84 jaar Verweduwd 2021 31.667
Totaal mannen en vrouwen 85 jaar Verweduwd 2021 30.881
Totaal mannen en vrouwen 86 jaar Verweduwd 2021 29.897
Totaal mannen en vrouwen 87 jaar Verweduwd 2021 28.093
Totaal mannen en vrouwen 88 jaar Verweduwd 2021 26.607
Totaal mannen en vrouwen 89 jaar Verweduwd 2021 23.742
Totaal mannen en vrouwen 90 jaar Verweduwd 2021 21.421
Totaal mannen en vrouwen 91 jaar Verweduwd 2021 17.535
Totaal mannen en vrouwen 92 jaar Verweduwd 2021 14.861
Totaal mannen en vrouwen 93 jaar Verweduwd 2021 11.676
Totaal mannen en vrouwen 94 jaar Verweduwd 2021 9.286
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar Verweduwd 2021 6.845
Totaal mannen en vrouwen 96 jaar Verweduwd 2021 5.256
Totaal mannen en vrouwen 97 jaar Verweduwd 2021 3.580
Totaal mannen en vrouwen 98 jaar Verweduwd 2021 2.502
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolking van Nederland op 1 januari naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 augustus 2021:
Definitieve cijfers per 1 januari 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de tweede helft van 2023 worden de definitieve cijfers per 1 januari 2022 en 2023 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.