Uitval van voertuigen naar provincie; 1996 - 1999

Uitval van voertuigen naar provincie; 1996 - 1999

Uitval Regio's Perioden Aantal voertuigen Bedrijfsvoertuigen Autobussen (aantal) Gewicht voertuigen Bedrijfsvoertuigen Autobussen (1 000 kg)
Totaal uitval Totaal Nederland 1999 470 4.971
Totaal uitval Noord-Nederland (LD) 1999 60 644
Totaal uitval Oost-Nederland (LD) 1999 129 1.403
Totaal uitval West-Nederland (LD) 1999 149 1.472
Totaal uitval Zuid-Nederland (LD) 1999 132 1.453
Totaal uitval Groningen (PV) 1999 5 39
Totaal uitval Friesland (PV) 1999 49 542
Totaal uitval Drenthe (PV) 1999 6 63
Totaal uitval Overijssel (PV) 1999 10 113
Totaal uitval Flevoland (PV) 1999 1 4
Totaal uitval Gelderland (PV) 1999 118 1.286
Totaal uitval Utrecht (PV) 1999 16 177
Totaal uitval Noord-Holland (PV) 1999 64 594
Totaal uitval Zuid-Holland (PV) 1999 69 701
Totaal uitval Zeeland (PV) 1999 0 0
Totaal uitval Noord-Brabant (PV) 1999 120 1.339
Totaal uitval Limburg (PV) 1999 12 114
Totaal uitval Onbekend 1999 0 -
Demontage Totaal Nederland 1999 25 229
Demontage Noord-Nederland (LD) 1999 19 169
Demontage Oost-Nederland (LD) 1999 - -
Demontage West-Nederland (LD) 1999 4 43
Demontage Zuid-Nederland (LD) 1999 2 19
Demontage Groningen (PV) 1999 2 4
Demontage Friesland (PV) 1999 15 151
Demontage Drenthe (PV) 1999 2 14
Demontage Overijssel (PV) 1999 - -
Demontage Flevoland (PV) 1999 - -
Demontage Gelderland (PV) 1999 - -
Demontage Utrecht (PV) 1999 - -
Demontage Noord-Holland (PV) 1999 2 21
Demontage Zuid-Holland (PV) 1999 2 22
Demontage Zeeland (PV) 1999 - -
Demontage Noord-Brabant (PV) 1999 1 9
Demontage Limburg (PV) 1999 1 10
Demontage Onbekend 1999 0 -
Export Totaal Nederland 1999 443 4.722
Export Noord-Nederland (LD) 1999 41 475
Export Oost-Nederland (LD) 1999 129 1.403
Export West-Nederland (LD) 1999 143 1.409
Export Zuid-Nederland (LD) 1999 130 1.434
Export Groningen (PV) 1999 3 35
Export Friesland (PV) 1999 34 391
Export Drenthe (PV) 1999 4 49
Export Overijssel (PV) 1999 10 113
Export Flevoland (PV) 1999 1 4
Export Gelderland (PV) 1999 118 1.286
Export Utrecht (PV) 1999 16 177
Export Noord-Holland (PV) 1999 62 573
Export Zuid-Holland (PV) 1999 65 659
Export Zeeland (PV) 1999 - -
Export Noord-Brabant (PV) 1999 119 1.330
Export Limburg (PV) 1999 11 104
Export Onbekend 1999 0 1
Gebruik buiten openbare weg Totaal Nederland 1999 2 20
Gebruik buiten openbare weg Noord-Nederland (LD) 1999 - -
Gebruik buiten openbare weg Oost-Nederland (LD) 1999 - -
Gebruik buiten openbare weg West-Nederland (LD) 1999 2 20
Gebruik buiten openbare weg Zuid-Nederland (LD) 1999 - -
Gebruik buiten openbare weg Groningen (PV) 1999 - -
Gebruik buiten openbare weg Friesland (PV) 1999 - -
Gebruik buiten openbare weg Drenthe (PV) 1999 - -
Gebruik buiten openbare weg Overijssel (PV) 1999 - -
Gebruik buiten openbare weg Flevoland (PV) 1999 - -
Gebruik buiten openbare weg Gelderland (PV) 1999 - -
Gebruik buiten openbare weg Utrecht (PV) 1999 - -
Gebruik buiten openbare weg Noord-Holland (PV) 1999 - -
Gebruik buiten openbare weg Zuid-Holland (PV) 1999 2 20
Gebruik buiten openbare weg Zeeland (PV) 1999 - -
Gebruik buiten openbare weg Noord-Brabant (PV) 1999 - -
Gebruik buiten openbare weg Limburg (PV) 1999 - -
Gebruik buiten openbare weg Onbekend 1999 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Binnen het stelsel van de afvalstoffenstatistieken doet het CBS onderzoek
naar voertuigwrakken. Doel van het onderzoek is te komen tot een cijfer van
het totaal aantal voertuigen dat in Nederland voor demontage wordt
aangeboden.
Deze tabel verschaft per landsdeel en per provincie informatie
over de uitval van de voertuigen in aantal en gewicht. De uitval bestaat
uit de voor demontage vrijgekomen voertuigen, de export van veelal
tweedehands voertuigen, alsmede die voertuigen die buiten de openbare weg
gebruikt worden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet.
---
Vanaf 2008 zijn de definities voor het bepalen van de voertuigsoort in het
motorvoertuigenpark aangescherpt. Om de cijfers volgtijdelijk
vergelijkbaar te maken zijn de jaren 2000 tot en met 2007 gereviseerd.
Het gevolg van de revisie is dat een beperkt aantal voertuigen hierdoor
tot een andere voertuigsoort behoren dan vóór de revisie en dat sommige
"onbekende" voertuigen nu wel bekend zijn.
Een deel van de beschikbare informatie kon niet worden gereviseerd en is
daarom niet volledig vergelijkbaar met gegevens van de jaren 2000 en
later, het betreft de jaren 1996-1999.
Deze tabel is daarom stopgezet, voor de cijfers vanaf 2000 wordt
verwezen naar
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80360ned"
>Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval per regio.

Toelichting onderwerpen

Aantal voertuigen
Bedrijfsvoertuigen
Alle bedrijfsvoertuigen ingericht voor het vervoer van goederen of
personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken
van opleggers.
Oplegger: wegvoertuig voor goederenvervoer zonder vooras, dat zodanig is
ontworpen dat een gedeelte van het voertuig en een belangrijk gedeelte
van zijn lading aan een voorgaande wagen wordt aangehangen en
daardoor voortgetrokken.
Aanhangers en opleggers zijn niet meegenomen.
Autobussen
Motorvoertuigen ingericht voor het vervoer van negen of meer
passagiers (exclusief de bestuurder).
Gewicht voertuigen
Het betreft hier het leeggewicht van de voertuigen.
Onder leeggewicht wordt verstaan de massa van een voertuig in
bedrijfsvaardige staat, met inbegrip van een half gevulde brandstoftank,
reserveonderdelen en gereedschappen die tot de normale uitrusting behoren,
maar zonder lading en zonder bestuurder en andere personen die met het
voertuig worden vervoerd.
Bedrijfsvoertuigen
Alle bedrijfsvoertuigen ingericht voor het vervoer van goederen of
personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken
van opleggers.
Oplegger: wegvoertuig voor goederenvervoer zonder vooras, dat zodanig is
ontworpen dat een gedeelte van het voertuig en een belangrijk gedeelte
van zijn lading aan een voorgaande wagen wordt aangehangen en
daardoor voortgetrokken.
Aanhangers en opleggers zijn niet meegenomen.
Autobussen
Motorvoertuigen ingericht voor het vervoer van negen of meer
passagiers (exclusief de bestuurder).