Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

Geslacht Leeftijd Doodsoorzaken (uitgebreide lijst) Perioden Overledenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden L40 Psoriasis 2021 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar L40 Psoriasis 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar L40 Psoriasis 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar L40 Psoriasis 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar L40 Psoriasis 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar L40 Psoriasis 2021 2
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar L40 Psoriasis 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar L40 Psoriasis 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder L40 Psoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder L41 Parapsoriasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Mannen Totaal alle leeftijden L40 Psoriasis 2021 4
Mannen Totaal alle leeftijden L41 Parapsoriasis 2021 0
Mannen Totaal alle leeftijden M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Mannen 0 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Mannen 0 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Mannen 0 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Mannen 1 tot 5 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Mannen 1 tot 5 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Mannen 1 tot 5 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Mannen 5 tot 10 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Mannen 5 tot 10 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Mannen 5 tot 10 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Mannen 10 tot 15 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Mannen 10 tot 15 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Mannen 10 tot 15 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Mannen 15 tot 20 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Mannen 15 tot 20 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Mannen 15 tot 20 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Mannen 20 tot 25 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Mannen 20 tot 25 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Mannen 20 tot 25 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Mannen 25 tot 30 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Mannen 25 tot 30 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Mannen 25 tot 30 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Mannen 30 tot 35 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Mannen 30 tot 35 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Mannen 30 tot 35 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Mannen 35 tot 40 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Mannen 35 tot 40 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Mannen 35 tot 40 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Mannen 40 tot 45 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Mannen 40 tot 45 jaar L41 Parapsoriasis 2021 0
Mannen 40 tot 45 jaar M07 Artropathieën bij psoriasis en dar.. 2021 0
Mannen 45 tot 50 jaar L40 Psoriasis 2021 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de onderliggende doodsoorzaken van overleden inwoners van Nederland. De doodsoorzaken zijn weergegeven volgens de uitgebreide lijst van 'drie-teken categorieën' naar leeftijd (per 5-jaarsklasse) en geslacht.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 20 december 2022:
De definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 januari 2022:
Per abuis waren in 2020 in de groep 'I00-I99 Totaal zkt. hart en vaatstelsel' bij een aantal leeftijdsklassen cijfers weggevallen. Dat is nu hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er wordt gestreefd naar publicatie van de voorlopige cijfers over 2022 in het tweede kwartaal van 2023.

Toelichting onderwerpen

Overledenen