Research en Development; uitgaven en personeel naar provincie, 2002-2009

Research en Development; uitgaven en personeel naar provincie, 2002-2009

Regio's Perioden Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Hoger onderwijsinstellingen (mln euro) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Hoger onderwijsinstellingen (arbeidsjaren)
Nederland 2009 4.181 34.122
Noord-Nederland (LD) 2009 x x
Oost-Nederland (LD) 2009 x x
West-Nederland (LD) 2009 2.512 20.081
Zuid-Nederland (LD) 2009 x x
Groningen (PV) 2009 x x
Friesland (PV) 2009 x x
Drenthe (PV) 2009 x x
Overijssel (PV) 2009 x x
Flevoland (PV) 2009 x x
Gelderland (PV) 2009 x x
Utrecht (PV) 2009 x x
Noord-Holland (PV) 2009 x x
Zuid-Holland (PV) 2009 x x
Zeeland (PV) 2009 x x
Noord-Brabant (PV) 2009 x x
Limburg (PV) 2009 x x
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van research
en development (R&D) van bedrijven, researchinstellingen en Hoger
onderwijsinstellingen, met 10 en meer werkzame personen, uitgevoerd met
eigen personeel in Nederland.
Het gaat daarbij om:
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het eigen R&D-personeel, weergegeven in aantallen arbeidsjaren.
De gegevens hebben betrekking op:
- bedrijven;
- instellingen, bestaande uit:
* onderzoeksinstellingen;
* rijksdiensten;
* instellingen zorg en welzijn;
* overige instellingen.
- Hoger onderwijsinstellingen, bestaande uit:
* de publiek gefinancierde universiteiten;
* de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit
van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
* het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).
Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 januari 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel
Uitgaven voor met eigen personeel verrichte research en development (R&D).
Dit betreft zowel de exploitatiekosten als de investeringen ten behoeve
van met eigen personeel verrichte R&D.
Hoger onderwijsinstellingen
Hoger onderwijsinstellingen met 10 en meer werkzame personen.
Hoger onderwijsinstellingen, bestaande uit:
- de publiek gefinancierde universiteiten;
- de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit
van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
- het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).
Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel
Eigen personeel dat (gedeeltelijk) wordt ingezet voor de activiteiten op
het gebied van research en development (R&D). De door het personeel
bestede tijd aan R&D-activiteiten is uitgedrukt in arbeidsjaren.
Iemand met een volledige baan die twee dagen per week met R&D bezig is,
telt voor 0,4 (2/5) arbeidsjaar.
Hoger onderwijsinstellingen
Hoger onderwijsinstellingen met 10 en meer werkzame personen.
Hoger onderwijsinstellingen, bestaande uit:
- de publiek gefinancierde universiteiten;
- de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit
van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
- het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).