Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.)naar herkomst (land), 2006

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.)naar herkomst (land), 2006

Regio's Autochtonen/allochtonen Aantal personen met 52 weken inkomen* (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen* (1 000 euro)
Nederland Totaal Herkomst (land) 11.404,4 18,6
Nederland Herkomst: Nederland 9.488,1 18,9
Nederland Herkomst: Niet-Nederland 1.916,3 17,2
Nederland Herkomst: Westers land 994,8 19,1
Nederland Herkomst: Niet-westers land 921,5 15,1
Noord-Nederland (LD) Totaal Herkomst (land) 1.184,7 17,2
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 1.089,1 17,3
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 95,6 16,1
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 64,6 17,2
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 31,0 14,0
Oost-Nederland (LD) Totaal Herkomst (land) 2.391,4 17,9
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 2.073,1 18,2
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 318,3 16,3
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 181,5 17,8
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 136,8 14,4
West-Nederland (LD) Totaal Herkomst (land) 5.313,1 19,5
West-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 4.184,7 19,9
West-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 1.128,4 17,8
West-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 498,5 20,7
West-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 629,9 15,5
Zuid-Nederland (LD) Totaal Herkomst (land) 2.515,2 18,0
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 2.141,2 18,3
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 374,0 16,3
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 250,2 17,3
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 123,8 14,3
Friesland (PV) Totaal Herkomst (land) 443,2 17,2
Friesland (PV) Herkomst: Nederland 413,2 17,4
Friesland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 30,0 15,8
Friesland (PV) Herkomst: Westers land 20,1 16,8
Friesland (PV) Herkomst: Niet-westers land 9,9 13,6
Flevoland (PV) Totaal Herkomst (land) 245,5 18,2
Flevoland (PV) Herkomst: Nederland 191,2 18,6
Flevoland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 54,3 16,8
Flevoland (PV) Herkomst: Westers land 19,9 18,4
Flevoland (PV) Herkomst: Niet-westers land 34,4 15,9
Gelderland (PV) Totaal Herkomst (land) 1.374,2 18,2
Gelderland (PV) Herkomst: Nederland 1.206,0 18,4
Gelderland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 168,2 16,6
Gelderland (PV) Herkomst: Westers land 106,1 18,1
Gelderland (PV) Herkomst: Niet-westers land 62,1 14,1
Noord-Holland (PV) Totaal Herkomst (land) 1.834,0 19,8
Noord-Holland (PV) Herkomst: Nederland 1.412,1 20,2
Noord-Holland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 421,9 18,2
Noord-Holland (PV) Herkomst: Westers land 189,9 21,2
Noord-Holland (PV) Herkomst: Niet-westers land 232,0 15,8
Zuid-Holland (PV) Totaal Herkomst (land) 2.386,1 19,2
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Nederland 1.853,3 19,7
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 532,8 17,5
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Westers land 214,4 20,8
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Niet-westers land 318,3 15,3
Zeeland (PV) Totaal Herkomst (land) 265,5 18,0
Zeeland (PV) Herkomst: Nederland 231,9 18,2
Zeeland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 33,6 16,5
Zeeland (PV) Herkomst: Westers land 25,4 17,2
Zeeland (PV) Herkomst: Niet-westers land 8,1 14,1
Noord-Friesland (CR) Totaal Herkomst (land) 228,0 17,0
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Nederland 212,4 17,1
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 15,6 15,5
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Westers land 10,2 16,7
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Niet-westers land 5,5 13,4
Zuidwest-Friesland (CR) Totaal Herkomst (land) 71,9 17,7
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Nederland 67,4 17,7
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 4,5 16,2
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Westers land 3,4 17,3
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Niet-westers land 1,1 12,8
Zuidoost-Friesland (CR) Totaal Herkomst (land) 143,3 17,4
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Nederland 133,5 17,5
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 9,8 15,9
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Westers land 6,6 16,8
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Niet-westers land 3,3 14,1
Zuidwest-Gelderland (CR) Totaal Herkomst (land) 156,5 19,0
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Nederland 141,2 19,2
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 15,3 17,4
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Westers land 9,2 19,2
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Niet-westers land 6,1 14,7
Kop van Noord-Holland (CR) Totaal Herkomst (land) 255,2 18,4
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Nederland 227,4 18,5
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 27,8 16,8
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Westers land 17,0 18,1
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Niet-westers land 10,8 14,8
Delft en Westland (CR) Totaal Herkomst (land) 148,4 18,6
Delft en Westland (CR) Herkomst: Nederland 127,6 18,9
Delft en Westland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 20,8 17,2
Delft en Westland (CR) Herkomst: Westers land 10,7 19,5
Delft en Westland (CR) Herkomst: Niet-westers land 10,1 14,8
Oost-Zuid-Holland (CR) Totaal Herkomst (land) 221,9 19,7
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Nederland 194,0 20,0
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 27,9 17,7
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Westers land 15,0 20,0
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-westers land 12,9 15,0
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Totaal Herkomst (land) 267,8 18,7
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Nederland 227,3 19,0
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 40,5 16,5
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Westers land 20,2 18,4
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-westers land 20,4 14,7
Overig Zeeland (CR) Totaal Herkomst (land) 190,4 18,0
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Nederland 170,8 18,2
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 19,6 16,5
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Westers land 13,5 17,5
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Niet-westers land 6,1 14,2
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal personen met 52 weken inkomen en het
bijbehorend gemiddeld besteedbaar inkomen, uitgesplitst naar land van
herkomst.
De cijfers zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie, corop-gebied,
grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

De gegevens komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2006 van het
CBS. De peildatum is 1 januari 2007; de inkomensgegevens hebben betrekking
op het onderzoeksjaar 2006. Het betreft voorlopige cijfers.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks kan veranderen worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd;
samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle
informatie gerelateerd aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste
gemeente aanzienlijk kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd
niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen*
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen*
Gemiddeld besteedbaar inkomen van de autochtone (Herkomst: Nederland)
en allochtone (Herkomst: Niet-Nederland) bevolking met 52 weken inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep 'minder dan 52 weken inkomen'. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.