Gezonde levensverwachting; vanaf 1981

Gezonde levensverwachting; vanaf 1981

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Marges Perioden LV in als goed ervaren gezondheid (jaren) LV in goede geestelijke gezondheid (jaren)
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Waarde 2021 65,2 70,9
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Standaardfout 2021 0,3 .
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Waarde 2021 64,9 70,6
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Standaardfout 2021 0,3 .
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Waarde 2021 61,1 66,7
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Standaardfout 2021 0,3 .
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Waarde 2021 56,2 61,7
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Standaardfout 2021 0,3 0,3
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Waarde 2021 51,5 56,9
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Standaardfout 2021 0,3 0,3
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar Waarde 2021 47,1 52,9
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar Standaardfout 2021 0,3 0,3
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Waarde 2021 43,0 49,1
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Standaardfout 2021 0,3 0,3
Totaal mannen en vrouwen 30 jaar Waarde 2021 38,7 45,1
Totaal mannen en vrouwen 30 jaar Standaardfout 2021 0,3 0,2
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar Waarde 2021 34,7 41,1
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar Standaardfout 2021 0,3 0,2
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar Waarde 2021 30,6 36,9
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar Standaardfout 2021 0,3 0,2
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar Waarde 2021 26,7 32,9
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar Standaardfout 2021 0,3 0,2
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar Waarde 2021 22,9 28,8
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar Standaardfout 2021 0,3 0,2
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar Waarde 2021 19,4 25,0
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar Standaardfout 2021 0,2 0,2
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar Waarde 2021 15,9 21,1
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar Standaardfout 2021 0,2 0,2
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar Waarde 2021 13,0 17,6
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar Standaardfout 2021 0,2 0,2
Totaal mannen en vrouwen 70 jaar Waarde 2021 10,1 14,0
Totaal mannen en vrouwen 70 jaar Standaardfout 2021 0,2 0,1
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar Waarde 2021 7,4 10,7
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar Standaardfout 2021 0,2 0,2
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar Waarde 2021 4,8 7,7
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar Standaardfout 2021 0,2 0,2
Mannen 0 jaar Waarde 2021 65,4 71,6
Mannen 0 jaar Standaardfout 2021 0,5 .
Mannen 1 jaar Waarde 2021 65,1 71,3
Mannen 1 jaar Standaardfout 2021 0,4 .
Mannen 5 jaar Waarde 2021 61,3 67,4
Mannen 5 jaar Standaardfout 2021 0,4 .
Mannen 10 jaar Waarde 2021 56,5 62,4
Mannen 10 jaar Standaardfout 2021 0,4 0,4
Mannen 15 jaar Waarde 2021 51,8 57,5
Mannen 15 jaar Standaardfout 2021 0,4 0,4
Mannen 20 jaar Waarde 2021 47,3 53,0
Mannen 20 jaar Standaardfout 2021 0,4 0,4
Mannen 25 jaar Waarde 2021 43,1 49,1
Mannen 25 jaar Standaardfout 2021 0,4 0,3
Mannen 30 jaar Waarde 2021 38,8 44,8
Mannen 30 jaar Standaardfout 2021 0,4 0,3
Mannen 35 jaar Waarde 2021 34,5 40,6
Mannen 35 jaar Standaardfout 2021 0,4 0,3
Mannen 40 jaar Waarde 2021 30,5 36,5
Mannen 40 jaar Standaardfout 2021 0,4 0,3
Mannen 45 jaar Waarde 2021 26,5 32,4
Mannen 45 jaar Standaardfout 2021 0,3 0,2
Mannen 50 jaar Waarde 2021 22,5 28,3
Mannen 50 jaar Standaardfout 2021 0,3 0,2
Mannen 55 jaar Waarde 2021 18,8 24,4
Mannen 55 jaar Standaardfout 2021 0,3 0,2
Mannen 60 jaar Waarde 2021 15,5 20,5
Mannen 60 jaar Standaardfout 2021 0,3 0,2
Mannen 65 jaar Waarde 2021 12,6 16,9
Mannen 65 jaar Standaardfout 2021 0,3 0,2
Mannen 70 jaar Waarde 2021 9,7 13,4
Mannen 70 jaar Standaardfout 2021 0,3 0,2
Mannen 75 jaar Waarde 2021 7,2 10,2
Mannen 75 jaar Standaardfout 2021 0,3 0,2
Mannen 80 jaar Waarde 2021 4,7 7,3
Mannen 80 jaar Standaardfout 2021 0,3 0,2
Vrouwen 0 jaar Waarde 2021 65,1 70,1
Vrouwen 0 jaar Standaardfout 2021 0,5 .
Vrouwen 1 jaar Waarde 2021 64,8 69,8
Vrouwen 1 jaar Standaardfout 2021 0,5 .
Vrouwen 5 jaar Waarde 2021 60,9 65,9
Vrouwen 5 jaar Standaardfout 2021 0,5 .
Vrouwen 10 jaar Waarde 2021 56,0 60,9
Vrouwen 10 jaar Standaardfout 2021 0,5 0,5
Vrouwen 15 jaar Waarde 2021 51,1 56,2
Vrouwen 15 jaar Standaardfout 2021 0,5 0,5
Vrouwen 20 jaar Waarde 2021 46,9 52,7
Vrouwen 20 jaar Standaardfout 2021 0,5 0,4
Vrouwen 25 jaar Waarde 2021 42,8 49,1
Vrouwen 25 jaar Standaardfout 2021 0,5 0,4
Vrouwen 30 jaar Waarde 2021 38,6 45,3
Vrouwen 30 jaar Standaardfout 2021 0,5 0,4
Vrouwen 35 jaar Waarde 2021 34,8 41,5
Vrouwen 35 jaar Standaardfout 2021 0,4 0,4
Vrouwen 40 jaar Waarde 2021 30,7 37,3
Vrouwen 40 jaar Standaardfout 2021 0,4 0,3
Vrouwen 45 jaar Waarde 2021 27,0 33,3
Vrouwen 45 jaar Standaardfout 2021 0,4 0,3
Vrouwen 50 jaar Waarde 2021 23,2 29,3
Vrouwen 50 jaar Standaardfout 2021 0,4 0,3
Vrouwen 55 jaar Waarde 2021 20,0 25,6
Vrouwen 55 jaar Standaardfout 2021 0,4 0,3
Vrouwen 60 jaar Waarde 2021 16,3 21,7
Vrouwen 60 jaar Standaardfout 2021 0,4 0,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden vijf varianten van de gezonde levensverwachting weergegeven:
- De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid
- De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen
- De levensverwachting zonder chronische ziektes
- De levensverwachting in goede geestelijke gezondheid
- De levensverwachting zonder GALI-beperkingen
Daarnaast zijn ook cijfers over de 'gewone' levensverwachting opgenomen, zodat de cijfers over gezonde levensverwachting hieraan gerelateerd kunnen worden.

In de tabel zijn de gegevens over (gezonde) levensverwachting uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Geslacht (per statistiekjaar 2018 is dat inclusief totaalcategorie)
- Leeftijd

Met deze tabel kan de ontwikkeling door de tijd van de gezonde levensverwachting in beeld worden gebracht. Zo is bijvoorbeeld af te lezen dat de levensverwachting zonder chronische ziektes voor vrouwen daalde in de jaren tachtig en negentig. De levensverwachting zonder matige en ernstige lichamelijke beperkingen voor mannen nam in dezelfde periode juist toe.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per 15 juli 2022:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Derde kwartaal 2023.

Toelichting onderwerpen

LV in als goed ervaren gezondheid
Voor het berekenen van levensverwachting in als goed ervaren gezondheid is
het aantal 'gezonde' jaren bepaald op basis van een vraag naar de ervaren
gezondheid. In de loop der jaren is de vraag naar de ervaren gezondheid
op twee (vrijwel identieke) manieren gesteld, namelijk:
1. Hoe is over het algemeen uw gezondheid?
2. Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?
Mensen die deze vraag beantwoorden met 'goed' of 'zeer goed' worden
gezond genoemd.
De cijfers over de jaren 1981 tot en met 1982 zijn gerepareerde cijfers.
In de tabeltoelichting is meer uitleg over deze reparatie te vinden. Ook
zijn daar verwijzingen naar methodologische beschrijvingen opgenomen.
LV in goede geestelijke gezondheid
De levensverwachting in goede geestelijke gezondheid is het aantal jaren
dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachtin (nog) zal leven
in goede geestelijke gezondheid.
Als maat voor de geestelijke gezondheid is gebruik gemaakt van de Mental
Health Inventory (MHI-5). De MHI-5 meet de algemene psychische
gezondheidstoestand in een bevolking. Dit wordt bepaald door de balans
tussen de mate van positieve en negatieve gevoelens. De MHI-5 bevat de
volgende vragen:
1. Voelde u zich erg zenuwachtig?
2. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?
3. Voelde u zich kalm en rustig?
4. Voelde u zich neerslachtig en somber?
5. Voelde u zich gelukkig?
Bij deze vragen wordt een referentieperiode van 4 weken gehanteerd
De antwoordmogelijkheden bevatten de categorieën 'voortdurend',
'meestal','vaak', 'soms', 'zelden' en 'nooit'. Bij de positief
geformuleerde vragen (vraag 3 en 5) zijn voor de categorieën in volgorde
de waarden 5, 4, 3, 2, 1, en 0 toegekend. Bij de negatief geformuleerde
vragen (vraag 1, 2 en 4) zijn precies de omgekeerde waarden toegekend.
Vervolgens zijn per persoon de somscores berekend en zijn deze
vermenigvuldigd met 4, zodat de minimale somscore van een persoon 0 (zeer
ongezond)en de maximale score 100 (perfect gezond) kan bedragen. Bij een
score van 60 of meer is een respondent gekwalificeerd als gezond, en bij
een score van minder dan 60 als 'ongezond.
Deze vragen maken deel uit van de module Gezondheid van de CBS-enquête
Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) vanaf 2001. De vragen over
geestelijke gezondheid zijn alleen gesteld aan personen van 12 jaar of
ouder. In de berekening van levensverwachting in goede geestelijke
gezondheid is aangenomen dat de prevalentie goede geestelijke gezondheid
van personen jonger dan 12 jaar gelijk is aan die van de aangrenzende
leeftijdscategorie.