Producentenprijzen; ProdCom, afzet en verbruik, index 2005 = 100, 2000-2012

Producentenprijzen; ProdCom, afzet en verbruik, index 2005 = 100, 2000-2012

Afzet en invoer Producten volgens PRODCOM-lijst Perioden Prijsindexcijfers exclusief accijns (2005 = 100) Maand op maand ontwikkeling (%) Jaar op jaar ontwikkeling (%)
Totale afzet 06103 Aardgascondensaat 2012 x x
Afzet binnenland 06103 Aardgascondensaat 2012 x x
Afzet buitenland 06103 Aardgascondensaat 2012 x x
Invoer 06103 Aardgascondensaat 2012 x x
Binnenlands verbruik 06103 Aardgascondensaat 2012 x x
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prijsindexcijfers en mutaties over de afzet, de invoer en het binnenlands verbruik van industriële goederen. De goederen zijn ingedeeld op basis van de PRODCOM-lijst.
Maand- en jaarcijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2000

Wijzigingen per 18 maart 2013:
Alle cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 18 maart 2013 in verband met de basisverlegging van 2005=100 naar 2010=100.
De nieuwe reeks zal worden gepubliceerd op basis 2010=100 in de tabel Producentenprijzen (PPI); afzetprijzen, invoerprijzen, 2010 = 100.

Toelichting onderwerpen

Prijsindexcijfers exclusief accijns
Een (prijs)indexcijfer is een kengetal dat aangeeft hoe een variabele
(prijs) zich verhoudt tot een basisperiode welke op 100 is gesteld.
De prijsindexcijfers zijn afgerond op 1 decimaal.
Maand op maand ontwikkeling
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
Jaar op jaar ontwikkeling
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.