Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Aantal Halt-jongeren Misdrijven (Halt) Totaal misdrijven (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongeren Overtredingen (Halt) Totaal overtredingen (Halt) (Aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 4.650 5.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 2.630 3.610
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 1.730 1.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse migratieachtergrond 2021 340 440
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse migratieachtergrond 2021 1.380 1.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal Marokko 2021 370 250
Totaal mannen en vrouwen Totaal (voormalige) Ned. Antillen,Aruba 2021 130 100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Suriname 2021 160 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal Turkije 2021 160 160
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 560 470
Totaal mannen en vrouwen Totaal Onbekende migratieachtergrond 2021 290 240
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Totaal 2021 220 250
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Nederlandse achtergrond 2021 110 160
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Met migratieachtergrond 2021 90 80
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Westerse migratieachtergrond 2021 10 20
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2021 80 50
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Marokko 2021 10 10
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar (voormalige) Ned. Antillen,Aruba 2021 10 10
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Suriname 2021 20 10
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Turkije 2021 10 10
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 30 20
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Onbekende migratieachtergrond 2021 10 10
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Totaal 2021 540 590
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Nederlandse achtergrond 2021 280 400
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Met migratieachtergrond 2021 230 160
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Westerse migratieachtergrond 2021 40 40
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2021 190 120
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Marokko 2021 60 30
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar (voormalige) Ned. Antillen,Aruba 2021 20 20
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Suriname 2021 20 10
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Turkije 2021 30 20
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 60 50
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Onbekende migratieachtergrond 2021 30 30
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Totaal 2021 870 1.040
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Nederlandse achtergrond 2021 470 720
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Met migratieachtergrond 2021 350 280
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Westerse migratieachtergrond 2021 80 80
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2021 260 200
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Marokko 2021 70 40
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar (voormalige) Ned. Antillen,Aruba 2021 20 20
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Suriname 2021 30 20
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Turkije 2021 30 30
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 120 90
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Onbekende migratieachtergrond 2021 50 40
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Totaal 2021 1.020 1.290
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Nederlandse achtergrond 2021 570 880
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Met migratieachtergrond 2021 390 360
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Westerse migratieachtergrond 2021 80 110
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2021 310 250
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Marokko 2021 90 60
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar (voormalige) Ned. Antillen,Aruba 2021 30 20
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Suriname 2021 40 30
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Turkije 2021 30 40
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 130 110
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Onbekende migratieachtergrond 2021 70 60
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Totaal 2021 960 1.200
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Nederlandse achtergrond 2021 560 800
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Met migratieachtergrond 2021 330 340
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Westerse migratieachtergrond 2021 50 100
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2021 280 240
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Marokko 2021 80 60
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar (voormalige) Ned. Antillen,Aruba 2021 30 20
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Suriname 2021 30 30
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Turkije 2021 30 40
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 110 100
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Onbekende migratieachtergrond 2021 70 50
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Totaal 2021 920 980
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Nederlandse achtergrond 2021 560 630
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Met migratieachtergrond 2021 300 300
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Westerse migratieachtergrond 2021 70 80
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2021 240 220
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Marokko 2021 60 50
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar (voormalige) Ned. Antillen,Aruba 2021 20 20
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Suriname 2021 30 20
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Turkije 2021 20 30
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 110 100
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Onbekende migratieachtergrond 2021 60 50
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden of onbekend Totaal 2021 120 20
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden of onbekend Nederlandse achtergrond 2021 80 20
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden of onbekend Met migratieachtergrond 2021 30 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden of onbekend Westerse migratieachtergrond 2021 10 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden of onbekend Niet-westerse migratieachtergrond 2021 20 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden of onbekend Marokko 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden of onbekend (voormalige) Ned. Antillen,Aruba 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden of onbekend Suriname 2021 10 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden of onbekend Turkije 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden of onbekend Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 10 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden of onbekend Onbekende migratieachtergrond 2021 10 0
Mannen Totaal Totaal 2021 3.540 4.200
Mannen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 1.990 2.840
Mannen Totaal Met migratieachtergrond 2021 1.340 1.180
Mannen Totaal Westerse migratieachtergrond 2021 260 320
Mannen Totaal Niet-westerse migratieachtergrond 2021 1.080 860
Mannen Totaal Marokko 2021 300 200
Mannen Totaal (voormalige) Ned. Antillen,Aruba 2021 90 80
Mannen Totaal Suriname 2021 120 80
Mannen Totaal Turkije 2021 130 130
Mannen Totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 440 370
Mannen Totaal Onbekende migratieachtergrond 2021 210 180
Mannen 12 jaar Totaal 2021 170 220
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van het absolute aantal jongeren per bevolkingsgroep en het aantal jongeren per 10 000 inwoners uit de geselecteerde bevolkingsgroep dat naar Halt verwezen is voor een Halt-straf (de zogenoemde Halt-jongeren) en de straf in het publicatiejaar hebben afgerond. Halt is een maatregel die ervoor zorgt dat jongeren na het plegen van lichte criminaliteit niet direct met Justitie in aanraking komen, maar wel geconfronteerd worden met de gevolgen van hun daden.

De tabel geeft aan hoeveel jongeren in het publicatiejaar een Halt-straf hebben afgerond per soort delict. Een jongere die binnen een jaar meer dan één keer naar Halt is verwezen, wordt in de tabel maar één keer meegeteld. Het soort delict wordt dan bepaald aan de hand van het eerste delict waarvoor deze jongere naar Halt verwezen is.
De absolute cijfers zijn afgerond op tientallen. Ook laat de tabel relatieve cijfers zien; voor verschillende bevolkingsgroepen wordt weergegeven hoeveel personen per 10 000 mensen uit de betreffende bevolkingsgroep een Halt-straf hebben gehad.
Van jongeren die niet kunnen worden gekoppeld aan de Basis Registratie Personen (BRP) ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze jongeren zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve. Voor het eerste verslagjaar (2005) van deze tabel zijn naar verhouding veel Halt-jongeren niet te identificeren door ontbrekende persoonsgegevens. Hierdoor zijn de relatieve cijfers per 10.000 jongeren niet vergelijkbaar met de latere verslagjaren. De relatieve cijfers over 2005 zullen daarom leeg blijven.

StatLinetabel nog niet aangepast aan de nieuwe herkomstindeling:
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2005.

Wijzigingen per augustus 2022:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Nieuwe cijfers komen doorgaans vier maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal Halt-jongeren
Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar, dat naar Halt is verwezen nadat zij in aanraking zijn gekomen met de politie voor het plegen van bepaalde vormen van lichte criminaliteit.
Misdrijven (Halt)
Een misdrijf is een strafbaar feit van de zware soort, als zodanig aangeduid in de strafwetten.
---
Het gaat in deze tabel alleen om lichte misdrijven, omdat een Halt-verwijzing alleen betrekking heeft op lichte misdrijven.
Totaal misdrijven (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het plegen van een misdrijf. Een misdrijf is een strafbaar feit van de zware soort, als zodanig aangeduid in de strafwetten.
---
Het gaat in deze tabel alleen om lichte misdrijven, omdat een Halt-verwijzing alleen betrekking heeft op lichte misdrijven.
Cijfers worden afgerond op tientallen, hierdoor komt het totaal soms niet overeen met de som der delen.
Overtredingen (Halt)
Een overtreding is een in de Nederlandse wetgeving als zodanig aangeduid strafbaar feit van de minder ernstige soort.
Totaal overtredingen (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het begaan van een overtreding. Dit is een in de Nederlandse wetgeving als zodanig aangeduid strafbaar feit van de minder ernstige soort.
---
Cijfers worden afgerond op tientallen, hierdoor komt het totaal soms niet overeen met de som der delen.