Overwerken; achtergrondkenmerken, 2000-2013

Overwerken; achtergrondkenmerken, 2000-2013

Geslacht Achtergrondkenmerken Perioden Werknemers die regelmatig overwerken (x 1 000)
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: deeltijd 2013 666
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: voltijd 2013 1.335
Mannen Arbeidsduur: deeltijd 2013 140
Mannen Arbeidsduur: voltijd 2013 1.039
Vrouwen Arbeidsduur: deeltijd 2013 526
Vrouwen Arbeidsduur: voltijd 2013 295
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u jaarcijfers over het al dan niet regelmatig overwerken naar geslacht, leeftijd, herkomst, gezinssamenstelling, bedrijfssector, positie in de werkkring en arbeidsduur.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 tot en met 2013

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijziging per 25 januari 2017:
Tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 27 juni 2014:
De cijfers over 2013 zijn aan deze tabel toegevoegd. Daarnaast zijn ook de gegevens over bedrijfssector in 2012 toegevoegd. De gegevens over bedrijfssector zijn niet beschikbaar voor 2013. Deze cijfers zullen in september 2014 gepubliceerd worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 27 juni 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Er zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werknemers die regelmatig overwerken
Personen die tenminste 12 uur per week werkzaam zijn als werknemer.
Er is sprake van overwerk als iemand buiten de vastgestelde werktijden
werkt en daardoor het aantal contractuele arbeidsuren wordt overschreden.
In de Enquête beroepsbevolking (EBB) wordt aan werknemers gevraagd of ze
overwerken. Zowel langer op het werk blijven, als werk mee naar huis nemen
wordt gerekend tot overwerk.