Beroepsbevolking; gemeenten 1996-2013

Beroepsbevolking; gemeenten 1996-2013

Geslacht Regio's Perioden Bevolking (15 tot 65 jaar) Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) (x 1 000) Bevolking (15 tot 65 jaar) Herkomst Autochtonen (x 1 000) Bevolking (15 tot 65 jaar) Herkomst Allochtonen (x 1 000) Beroepsbevolking Totaal beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking Totaal werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie Totaal bruto arbeidsparticipatie (%)
Mannen Utrecht (gemeente) 2011/2013 109,1 75,7 32,9 85,7 79,3 78,6
Mannen Utrechtse Heuvelrug 2011/2013 14,4 11,5 2,9 10,8 10,2 75,3
Vrouwen Utrecht (gemeente) 2011/2013 116,1 80,8 34,9 82,2 77,4 70,8
Vrouwen Utrechtse Heuvelrug 2011/2013 14,6 12,1 2,4 9,6 8,9 66,0
Mannen en vrouwen Utrecht (gemeente) 2011/2013 225,2 156,5 67,8 167,9 156,7 74,6
Mannen en vrouwen Utrechtse Heuvelrug 2011/2013 28,9 23,6 5,3 20,4 19,1 70,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de beroepsbevolking met indelingen naar (woon)gemeenten. De gemeenten zijn ingedeeld naar de situatie op 1 januari 2013. De aantallen betreffen driejaarsgemiddelden. De uitkomsten van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners zijn om betrouwbaarheidsredenen niet gepubliceerd. De cijfers van de oude jaren veranderen elk jaar omdat de basis van de publicatie elk jaar de gemeentelijke indeling van het nieuwe toegevoegde jaar is.

Gegevens beschikbaar van 1996/1998 tot en met 2011/2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 februari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 27 juni 2014:
De cijfers over 2013 zijn toegevoegd. Doordat de gemeenten bij deze actualisering zijn ingedeeld op basis van de regionale indeling van 1 januari 2013, zorgt dit voor enkele wijzigingen.
Tot slot kunnen de cijfers over de periode 1999/2001 iets gewijzigd zijn door een kleine verbetering in het gebruikte gewicht.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 27 juni 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 tot 65 jaar)
Alle mensen van 15 tot 65 jaar woonachtig in Nederland,
exclusief personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar)
Alle mensen van 15 tot 65 jaar woonachtig in Nederland,
exclusief personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.
Herkomst
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon een feitelijke
verwantschap heeft, gegeven het geboorteland van de ouders of van
zichzelf.
Autochtonen
Personen van wie beide ouders in Nederland geboren zijn.
Allochtonen
Personen van wie minstens één ouder in het buitenland geboren is.
Beroepsbevolking
Alle personen (15 tot 65 jaar) die:
- tenminste twaalf uur per week werken, of
- werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan
werken, of
- verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor
beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste
twaalf uur per week te vinden.
Totaal beroepsbevolking
Alle personen (15 tot 65 jaar) die:
- tenminste twaalf uur per week werken, of
- werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan
werken, of
- verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor
beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste
twaalf uur per week te vinden.
Werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Totaal werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de
potentiële beroepsbevolking.
Totaal bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de
potentiële beroepsbevolking.