Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd en diagnose-indeling VTV, 1981-2012

Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd en diagnose-indeling VTV, 1981-2012

Geslacht Leeftijd Diagnose-indeling VTV Perioden Ziekenhuisopnamen Totaal opnamen Totaal opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Ziekenhuisopnamen Dagopnamen Dagopnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Ziekenhuisopnamen Klinische opnamen Klinische opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Verpleegdagen Verpleegdagen per 10 000 inwoners (dagen) Gem. verpleegduur per klinische opname (dagen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.7 Longkanker 2012 23,5 10,7 12,8 74,4 5,8
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 0,1 . 0,1 0,6 12,0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 0,1 . 0,1 0,5 4,2
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 0,1 . 0,1 0,4 3,2
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 0,6 0,2 0,5 3,5 7,5
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 1,8 0,6 1,2 6,5 5,3
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 5,2 2,1 3,1 14,5 4,6
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 11,9 4,9 7,0 35,2 5,0
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 26,6 12,4 14,3 66,8 4,7
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 47,4 21,3 26,1 130,5 5,0
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 68,3 31,0 37,4 211,2 5,7
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 84,7 39,2 45,5 254,7 5,6
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 97,8 46,0 51,8 317,1 6,1
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 91,4 44,0 47,4 325,1 6,9
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 48,8 21,3 27,5 214,4 7,8
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 23,1 9,0 14,1 131,8 9,4
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 7,1 1,5 5,6 46,7 8,4
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 2.1.7 Longkanker 2012 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal 2.1.7 Longkanker 2012 19,3 8,8 10,5 61,2 5,8
Mannen Totaal alle leeftijden 2.1.7 Longkanker 2012 27,8 12,8 15,0 85,6 5,7
Mannen 0 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 . . . . .
Mannen 1 tot 5 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 . . . . .
Mannen 5 tot 10 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 . . . . .
Mannen 10 tot 15 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 . . . . .
Mannen 15 tot 20 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 0,1 . 0,1 1,2 12,0
Mannen 20 tot 25 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 0,1 . 0,1 0,2 1,8
Mannen 25 tot 30 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 . . . . .
Mannen 30 tot 35 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 0,7 0,2 0,5 3,6 7,3
Mannen 35 tot 40 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 2,0 0,8 1,2 6,2 5,0
Mannen 40 tot 45 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 5,0 2,1 2,9 13,4 4,6
Mannen 45 tot 50 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 9,0 3,6 5,4 29,9 5,5
Mannen 50 tot 55 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 20,8 9,4 11,5 55,0 4,8
Mannen 55 tot 60 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 46,2 20,1 26,1 124,3 4,8
Mannen 60 tot 65 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 76,4 34,8 41,6 228,5 5,5
Mannen 65 tot 70 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 107,0 49,6 57,4 316,5 5,5
Mannen 70 tot 75 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 135,1 65,6 69,6 404,8 5,8
Mannen 75 tot 80 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 147,2 70,7 76,5 488,0 6,4
Mannen 80 tot 85 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 86,7 40,3 46,4 345,6 7,5
Mannen 85 tot 90 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 51,0 22,2 28,8 255,7 8,9
Mannen 90 tot 95 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 17,1 3,7 13,4 99,9 7,4
Mannen 95 jaar of ouder 2.1.7 Longkanker 2012 . . . . .
Mannen Gestandaardiseerd totaal 2.1.7 Longkanker 2012 22,1 10,2 11,9 67,7 5,7
Vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.7 Longkanker 2012 19,4 8,7 10,7 63,3 5,9
Vrouwen 0 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 . . . . .
Vrouwen 1 tot 5 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 . . . . .
Vrouwen 5 tot 10 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 . . . . .
Vrouwen 10 tot 15 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 . . . . .
Vrouwen 15 tot 20 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 . . . . .
Vrouwen 20 tot 25 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 0,2 . 0,1 0,8 6,3
Vrouwen 25 tot 30 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 0,3 . 0,3 0,8 3,2
Vrouwen 30 tot 35 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 0,6 0,1 0,4 3,4 7,7
Vrouwen 35 tot 40 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 1,6 0,4 1,2 6,8 5,6
Vrouwen 40 tot 45 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 5,5 2,1 3,4 15,7 4,7
Vrouwen 45 tot 50 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 14,8 6,1 8,6 40,6 4,7
Vrouwen 50 tot 55 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 32,5 15,4 17,1 78,7 4,6
Vrouwen 55 tot 60 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 48,6 22,4 26,1 136,8 5,2
Vrouwen 60 tot 65 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 60,2 27,1 33,1 193,9 5,9
Vrouwen 65 tot 70 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 62,8 28,9 33,9 193,9 5,7
Vrouwen 70 tot 75 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 63,5 28,0 35,5 236,7 6,7
Vrouwen 75 tot 80 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 46,6 22,5 24,0 194,3 8,1
Vrouwen 80 tot 85 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 24,2 9,0 15,2 129,0 8,5
Vrouwen 85 tot 90 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 9,6 2,7 7,0 72,0 10,3
Vrouwen 90 tot 95 jaar 2.1.7 Longkanker 2012 3,7 0,8 2,9 28,4 9,9
Vrouwen 95 jaar of ouder 2.1.7 Longkanker 2012 . . . . .
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 2.1.7 Longkanker 2012 16,7 7,5 9,2 54,7 5,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen (klinische opnamen en vanaf 1993 ook dagopnamen en het totaal aantal ziekenhuisopnamen), aantal verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur van personen die woonachtig zijn in Nederland.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- diagnose (volgens de diagnose-indeling VTV).

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2019:
- De cijfers over 2012 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege veranderingen in de bronregistratie zijn vanaf 2013 nieuwe tabellen over ziekenhuisopnamen en –patiënten beschikbaar. Voor een link naar de nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Ziekenhuisopnamen
Totaal opnamen
Totaal opnamen = dagopnamen + klinische opnamen.
Gegevens over het totale aantal ziekenhuisopnamen zijn beschikbaar
vanaf 1993.
Totaal opnamen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Totaal opnamen = dagopnamen + klinische opnamen.
Gegevens over het totale aantal ziekenhuisopnamen zijn beschikbaar
vanaf 1993.
Dagopnamen
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Gegevens over
dagopnamen zijn beschikbaar vanaf 1993.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.
Dagopnamen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Gegevens over
dagopnamen zijn beschikbaar vanaf 1993.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.
Klinische opnamen
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.
Klinische opnamen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.
Verpleegdagen
Verpleegdagen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Het aantal verpleegdagen is het aantal dagen dat de patiënten verpleegd
zijn in het ziekenhuis tijdens een klinische opname. De dag van opname
telt mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na
20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag
waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als
verpleegdag.
Gem. verpleegduur per klinische opname
De gemiddelde verpleegduur is berekend als de som van het aantal
klinische verpleegdagen gedeeld door het aantal klinische
ziekenhuisopnamen binnen deze groep.