Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd en diagnose-indeling ISHMT, 1981-2012

Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd en diagnose-indeling ISHMT, 1981-2012

Geslacht Leeftijd Diagnose-indeling ISHMT Perioden Ziekenhuisopnamen Dagopnamen Dagopnamen (aantal) Ziekenhuisopnamen Dagopnamen Dagopnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2012 2.330.065 1.390,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal infectieuze & parasitaire ziekten 2012 8.485 5,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.1 Infz. maagdarmkanaal excl.diarrree 2012 389 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.2 Diarree en infect. gastro-enteritis 2012 499 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.3 Tuberculose 2012 99 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.4 Sepsis 2012 120 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.5 HIV-Humaan Immunodeficiëntievirus 2012 465 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.6 Overige infect. en paras. ziekten 2012 6.913 4,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2012 325.502 194,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1 Kwaadaardige nieuwv. dikke darm,... 2012 16.709 10,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.2 Kwaadaardige nieuwv. trachea, ... 2012 17.972 10,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.3 Kwaadaardige nieuwv. van huid 2012 24.299 14,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.4 Kwaadaardige nieuwv. van borst 2012 29.545 17,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.5 Kwaadaardige nieuwv. van uterus 2012 2.070 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.6 Kwaadaardige nieuwv. van eierstok 2012 4.478 2,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.7 Kwaadaardige nieuwv. van prostaat 2012 8.399 5,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.8 Kwaadaardige nieuwv. van urineblaas 2012 5.616 3,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.9 Overige kwaadaardige nieuwvormingen 2012 141.703 84,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.10 Carcinoom in situ 2012 8.208 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.11 Niet-kwaad.nwv. darm, rectum, anus 2012 34.802 20,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.12 Leiomyoom van uterus 2012 3.346 2,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.13 Overige niet-kwaad. nieuwvormingen 2012 28.355 16,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal ziekten van bloed/bloedber. org. 2012 45.650 27,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 3.1 Anemie 2012 32.964 19,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 3.2 Overige zktn v. bloed + bloedb.org. 2012 12.686 7,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal endocriene-, voedings- & stofw... 2012 32.872 19,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 4.1 Diabetes 2012 9.579 5,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 4.2 Overige end.-, voed.,- stofw.zkten 2012 23.293 13,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal psychische stoornissen 2012 13.618 8,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.1 Dementie 2012 3.572 2,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.2 Psych. stoorn. tgv alcohol 2012 540 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.3 Psych. stoorn. tgv psycho-act. mid. 2012 781 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.4 Schizofrenie 2012 758 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.5 Stemmingsstoornissen incl.affec.st. 2012 2.021 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.6 Overige psychische stoornissen 2012 5.946 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal ziekten zenuwstelsel & zintuigen 2012 67.770 40,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 6.1 Ziekte van Alzheimer 2012 1.353 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 6.2 Multiple Sclerose 2012 21.013 12,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 6.3 Epilepsie 2012 1.325 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 6.4 TIA, pass. cerebr. ischemie en ... 2012 6.086 3,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 6.5 Overige zktn zenuwstelsel, zintuign 2012 37.993 22,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal ziekten van oog en adnexen 2012 245.481 146,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 7.1 Cataract 2012 139.390 83,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 7.2 Overige ziekten van oog en adnexen 2012 106.091 63,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Ziekten van oor en proces. mastoideus 2012 50.196 30,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel 2012 121.297 72,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.1 Hypertensieve ziekten 2012 5.659 3,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.2 Angina pectoris 2012 13.004 7,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.3 Acuut myocard infarct 2012 1.075 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.4 Overige ischemische hartziekten 2012 13.180 7,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.5 Pulmonale hartzktn, zktn longvaten 2012 521 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.6 Geleidings- en hartritmestoornissen 2012 35.398 21,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.7 Hartfalen 2012 2.074 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.8 Cerebrovasculaire ziekten 2012 2.444 1,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.9 Atherosclerose 2012 1.392 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.10 Varices van onderste extremiteiten 2012 20.694 12,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel 2012 25.856 15,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal ziekten van ademhalingsstelsel 2012 75.183 44,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 10.1 Acute infec.luchtwegen, influenza 2012 1.330 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 10.2 Pneumonie 2012 1.476 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 10.3 Overige acute infecties luchtwegen 2012 258 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 10.4 Chron. aand. tonsillen en adenoïd 2012 38.306 22,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 10.5 Andere aand. neus en neusbijholten 2012 18.245 10,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 10.6 Chron. longaand. en bronchiëctasie 2012 2.988 1,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 10.7 Astma 2012 9.065 5,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 10.8 Overige ziekten ademhalingsstelsel 2012 3.515 2,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal ziekten v. spijsverteringsstelsel 2012 182.842 109,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.1 Aand. van gebit en steunweefsels 2012 17.326 10,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.2 Overige zktn mondh., spkl., kaken 2012 1.971 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.3 Aandoeningen van slokdarm 2012 12.345 7,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.4 Peptische ulcus 2012 604 0,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.5 Dyspepsie, ov. zktn maag, duodenum 2012 10.175 6,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.6 Ziekten van de appendix 2012 209 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.7 Hernia inguinalis 2012 24.435 14,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.8 Overige buikbreuken 2012 10.478 6,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.9 Ziekte van Crohn,colitis ulcerosa 2012 38.495 23,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.10 Overige gastro-enteritis, colitis 2012 6.600 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.11 Paral. ileus, darmobstructie z.h. 2012 808 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.12 Divertikelziekte 2012 15.275 9,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.13 Ziekten van anus en rectum 2012 12.217 7,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.14 Overige darmziekten 2012 19.058 11,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.15 Alcoholische leverziekte 2012 293 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.16 Overige leverziekten 2012 1.761 1,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.17 Cholelithiasis 2012 2.761 1,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.18 Overige zktn galblaas en galwegen 2012 1.091 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.19 Ziekten van pancreas 2012 1.117 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.20 Ov. zktn. spijsverteringsstelsel 2012 5.823 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal zktn. huid en onderh. bindw. 2012 63.243 37,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 12.1 Infecties van huid en ond. bindw. 2012 4.775 2,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 12.2 Dermatitis, eczeem, pap.dermat. 2012 33.519 20,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 12.3 Overige ziekten huid en ond. bw. 2012 24.949 14,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal ziekten van spieren, beenderen... 2012 280.553 167,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 13.1 Coxartrose 2012 2.219 1,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 13.2 Gonartrose 2012 6.267 3,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 13.3 Dérangement interne van knie 2012 49.785 29,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 13.4 Andere artropathieën 2012 53.741 32,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 13.5 Systeemziekten van bindweefsel 2012 2.901 1,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 13.6 Deform. dorsopath., spondylopath. 2012 11.401 6,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 13.7 Aand. van tussenwervelschijven 2012 10.915 6,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 13.8 Nek en rugklachten 2012 49.434 29,5
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen (klinische opnamen en vanaf 1993 ook dagopnamen en het totaal aantal ziekenhuisopnamen), aantal verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur van personen die woonachtig zijn in Nederland.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- diagnose (volgens de diagnose-indeling ISHMT).

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2019:
- De cijfers over 2012 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege veranderingen in de bronregistratie zijn vanaf 2013 nieuwe tabellen over ziekenhuisopnamen en –patiënten beschikbaar. Voor een link naar de nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Ziekenhuisopnamen
Dagopnamen
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Gegevens over
dagopnamen zijn beschikbaar vanaf 1993.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.
Dagopnamen
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Gegevens over
dagopnamen zijn beschikbaar vanaf 1993.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.
Dagopnamen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Gegevens over
dagopnamen zijn beschikbaar vanaf 1993.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.