Banen van werknemers; economische activiteit en geslacht, SBI'93, 2006-2009


Deze tabel geeft informatie over het aantal banen van werknemers naar economische activiteit. Voor de indeling naar economische activiteiten wordt de Standaard bedrijfsindeling 1993 gebruikt.
Per economische activiteit is zowel het totaal aantal banen, als het aantal banen van mannen en vrouwen gegeven.

Gegevens beschikbaar van december 2006 tot en met december 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2009 zijn voorlopig. De cijfers over het jaar 2006 tot en met 2008 zijn nader voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 1 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio (zie paragraaf 3).

Banen van werknemers; economische activiteit en geslacht, SBI'93, 2006-2009

SBI '93 Perioden Banen van werknemers totaal (x 1 000) Mannelijke werknemers (x 1 000) Vrouwelijke werknemers (x 1 000)
51552 GH bestrijdingsmiddelen en .. 2009 december voorlopig 1,9 1,5 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens