Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2005

Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2005

Regio's Inkomensbron Aantal huishoudens** (x 1 000) Gemidd.besteedb.inkomen per huishouden** (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.753,4 30,1
Nederland Loon 3.672,4 33,8
Nederland Winst 680,7 38,5
Nederland Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 662,8 17,5
Nederland Pensioen 1.635,9 22,7
Noord-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 701,1 27,5
Noord-Nederland (LD) Loon 358,6 31,0
Noord-Nederland (LD) Winst 75,5 35,2
Noord-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 71,5 17,2
Noord-Nederland (LD) Pensioen 184,1 21,4
Oost-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.362,7 30,0
Oost-Nederland (LD) Loon 751,8 33,3
Oost-Nederland (LD) Winst 140,6 38,9
Oost-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 123,8 18,2
Oost-Nederland (LD) Pensioen 326,0 22,4
West-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 3.238,8 30,6
West-Nederland (LD) Loon 1.778,6 34,5
West-Nederland (LD) Winst 324,0 39,1
West-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 327,4 17,0
West-Nederland (LD) Pensioen 758,7 23,1
Zuid-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.450,7 30,2
Zuid-Nederland (LD) Loon 783,3 34,1
Zuid-Nederland (LD) Winst 140,5 38,6
Zuid-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 140,1 18,3
Zuid-Nederland (LD) Pensioen 367,2 22,6
Groningen (PV) Totaal particulier huishouden 239,8 26,5
Groningen (PV) Loon 124,8 30,1
Groningen (PV) Winst 22,9 34,5
Groningen (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 28,0 16,6
Groningen (PV) Pensioen 59,9 20,7
Friesland (PV) Totaal particulier huishouden 263,0 27,5
Friesland (PV) Loon 132,9 30,7
Friesland (PV) Winst 32,0 35,3
Friesland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 25,2 17,1
Friesland (PV) Pensioen 68,8 21,3
Drenthe (PV) Totaal particulier huishouden 198,3 28,6
Drenthe (PV) Loon 101,0 32,3
Drenthe (PV) Winst 20,6 35,8
Drenthe (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 18,3 18,4
Drenthe (PV) Pensioen 55,4 22,4
Overijssel (PV) Totaal particulier huishouden 437,6 29,2
Overijssel (PV) Loon 237,5 32,5
Overijssel (PV) Winst 43,5 39,2
Overijssel (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 41,4 18,1
Overijssel (PV) Pensioen 108,6 21,8
Flevoland (PV) Totaal particulier huishouden 141,7 30,0
Flevoland (PV) Loon 86,5 33,2
Flevoland (PV) Winst 15,2 35,0
Flevoland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 14,3 18,2
Flevoland (PV) Pensioen 23,9 22,1
Gelderland (PV) Totaal particulier huishouden 783,4 30,4
Gelderland (PV) Loon 427,8 33,8
Gelderland (PV) Winst 82,0 39,5
Gelderland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 68,2 18,2
Gelderland (PV) Pensioen 193,5 22,9
Utrecht (PV) Totaal particulier huishouden 478,1 32,7
Utrecht (PV) Loon 276,4 36,2
Utrecht (PV) Winst 48,7 41,9
Utrecht (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 39,7 18,1
Utrecht (PV) Pensioen 105,4 24,5
Noord-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.142,5 30,3
Noord-Holland (PV) Loon 614,0 34,2
Noord-Holland (PV) Winst 127,7 37,6
Noord-Holland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 126,0 16,9
Noord-Holland (PV) Pensioen 255,8 23,2
Zuid-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.458,2 30,2
Zuid-Holland (PV) Loon 806,7 34,2
Zuid-Holland (PV) Winst 129,6 39,5
Zuid-Holland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 149,9 16,9
Zuid-Holland (PV) Pensioen 351,4 22,8
Zeeland (PV) Totaal particulier huishouden 160,0 29,1
Zeeland (PV) Loon 81,5 32,5
Zeeland (PV) Winst 18,0 38,3
Zeeland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 11,8 17,3
Zeeland (PV) Pensioen 46,1 22,0
Noord-Brabant (PV) Totaal particulier huishouden 975,9 30,9
Noord-Brabant (PV) Loon 538,8 34,6
Noord-Brabant (PV) Winst 99,3 39,2
Noord-Brabant (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 85,5 18,5
Noord-Brabant (PV) Pensioen 239,5 22,9
Limburg (PV) Totaal particulier huishouden 474,9 28,6
Limburg (PV) Loon 244,5 33,1
Limburg (PV) Winst 41,2 37,0
Limburg (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 54,6 18,0
Limburg (PV) Pensioen 127,7 21,9
Oost-Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 64,7 25,8
Oost-Groningen (CR) Loon 31,7 30,3
Oost-Groningen (CR) Winst 5,8 32,8
Oost-Groningen (CR) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 7,6 18,1
Oost-Groningen (CR) Pensioen 18,5 19,3
Delfzijl en omgeving (CR) Totaal particulier huishouden 21,5 26,8
Delfzijl en omgeving (CR) Loon 10,6 30,7
Delfzijl en omgeving (CR) Winst 2,1 35,9
Delfzijl en omgeving (CR) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 2,4 17,3
Delfzijl en omgeving (CR) Pensioen 6,2 20,6
Overig Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 153,5 26,7
Overig Groningen (CR) Loon 82,5 29,9
Overig Groningen (CR) Winst 14,9 34,9
Overig Groningen (CR) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 18,0 15,8
Overig Groningen (CR) Pensioen 35,1 21,4
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten (de
bevolkingsregisters = GBA). De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal
Inkomensonderzoek (RIO) zijn gebaseerd op een steekproef van ruim 1,9
miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen of huishoudens, per landsdeel, provincie,
corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005
Deze hernieuwde cijfers uit het RIO 2005 betreffen 'nader voorlopige
cijfers'.
Voor RIO 2005 heeft er eind maart 2008 een nieuwe productierun van het
inkomensproductie systeem plaatsgevonden met verbeterde invoerdata uit de
belastingregisters van 2005.
Met deze verbeterde invoerdata wordt het aantal te imputeren data op micro
niveau uit de voorgaande onderzoeksjaren (2004 en 2003) substantieel minder
waardoor de output kwalitatief beter wordt. Er blijkt nu uit de
plausibiliteitscontoles dat er in de aantallen en bedragen kleine
verschillen worden geconstateerd ten opzicht van de voorgaande productierun
van begin dit jaar waardoor wij genoodzaakt zijn de bestaande RIO 2005
output te herzien.
De peildatum is 1 januari 2006; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2005.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de uitkomsten
uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging
of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd
aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk
kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens**
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens met inkomen.
Gemidd.besteedb.inkomen per huishouden**
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.