Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2005

Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2005

Regio's Samenstelling van het huishouden Aantal huishoudens** (x 1 000) Gemidd.besteedb.inkomen per huishouden** (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.753,4 30,1
Nederland Eenpersoonshuishouden 2.153,9 17,9
Nederland Paar zonder kinderen 1.956,6 32,8
Nederland Paar met kinderen 2.003,1 40,3
Nederland Eenoudergezin 405,9 24,4
Noord-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 701,1 27,5
Noord-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 216,0 16,5
Noord-Nederland (LD) Paar zonder kinderen 220,5 29,8
Noord-Nederland (LD) Paar met kinderen 208,2 36,4
Noord-Nederland (LD) Eenoudergezin 38,2 23,1
Oost-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.362,7 30,0
Oost-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 387,3 17,3
Oost-Nederland (LD) Paar zonder kinderen 402,4 31,7
Oost-Nederland (LD) Paar met kinderen 448,9 38,9
Oost-Nederland (LD) Eenoudergezin 73,7 24,7
West-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 3.238,8 30,6
West-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 1.133,2 18,6
West-Nederland (LD) Paar zonder kinderen 879,3 34,6
West-Nederland (LD) Paar met kinderen 894,2 42,2
West-Nederland (LD) Eenoudergezin 216,4 24,3
Zuid-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.450,7 30,2
Zuid-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 417,3 17,5
Zuid-Nederland (LD) Paar zonder kinderen 454,5 31,7
Zuid-Nederland (LD) Paar met kinderen 451,8 40,0
Zuid-Nederland (LD) Eenoudergezin 77,6 24,9
Groningen (PV) Totaal particulier huishouden 239,8 26,5
Groningen (PV) Eenpersoonshuishouden 82,1 16,4
Groningen (PV) Paar zonder kinderen 72,6 29,5
Groningen (PV) Paar met kinderen 64,8 36,0
Groningen (PV) Eenoudergezin 13,9 22,4
Friesland (PV) Totaal particulier huishouden 263,0 27,5
Friesland (PV) Eenpersoonshuishouden 79,1 16,4
Friesland (PV) Paar zonder kinderen 82,0 29,5
Friesland (PV) Paar met kinderen 81,3 36,3
Friesland (PV) Eenoudergezin 14,5 23,3
Drenthe (PV) Totaal particulier huishouden 198,3 28,6
Drenthe (PV) Eenpersoonshuishouden 54,8 16,8
Drenthe (PV) Paar zonder kinderen 65,9 30,5
Drenthe (PV) Paar met kinderen 62,0 36,9
Drenthe (PV) Eenoudergezin 9,8 23,7
Overijssel (PV) Totaal particulier huishouden 437,6 29,2
Overijssel (PV) Eenpersoonshuishouden 124,9 16,9
Overijssel (PV) Paar zonder kinderen 130,3 30,5
Overijssel (PV) Paar met kinderen 144,4 37,9
Overijssel (PV) Eenoudergezin 22,0 24,7
Flevoland (PV) Totaal particulier huishouden 141,7 30,0
Flevoland (PV) Eenpersoonshuishouden 36,2 17,5
Flevoland (PV) Paar zonder kinderen 37,3 32,2
Flevoland (PV) Paar met kinderen 51,8 37,8
Flevoland (PV) Eenoudergezin 10,9 23,1
Gelderland (PV) Totaal particulier huishouden 783,4 30,4
Gelderland (PV) Eenpersoonshuishouden 226,3 17,5
Gelderland (PV) Paar zonder kinderen 234,8 32,3
Gelderland (PV) Paar met kinderen 252,7 39,6
Gelderland (PV) Eenoudergezin 40,7 25,2
Utrecht (PV) Totaal particulier huishouden 478,1 32,7
Utrecht (PV) Eenpersoonshuishouden 154,9 19,2
Utrecht (PV) Paar zonder kinderen 133,9 36,4
Utrecht (PV) Paar met kinderen 146,8 43,8
Utrecht (PV) Eenoudergezin 26,3 25,9
Noord-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.142,5 30,3
Noord-Holland (PV) Eenpersoonshuishouden 430,5 18,9
Noord-Holland (PV) Paar zonder kinderen 296,6 35,2
Noord-Holland (PV) Paar met kinderen 294,3 42,6
Noord-Holland (PV) Eenoudergezin 81,2 24,1
Zuid-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.458,2 30,2
Zuid-Holland (PV) Eenpersoonshuishouden 499,6 18,3
Zuid-Holland (PV) Paar zonder kinderen 396,2 34,0
Zuid-Holland (PV) Paar met kinderen 406,4 41,6
Zuid-Holland (PV) Eenoudergezin 100,7 24,0
Zeeland (PV) Totaal particulier huishouden 160,0 29,1
Zeeland (PV) Eenpersoonshuishouden 48,3 17,1
Zeeland (PV) Paar zonder kinderen 52,6 31,1
Zeeland (PV) Paar met kinderen 46,6 39,1
Zeeland (PV) Eenoudergezin 8,2 24,6
Noord-Brabant (PV) Totaal particulier huishouden 975,9 30,9
Noord-Brabant (PV) Eenpersoonshuishouden 276,4 17,8
Noord-Brabant (PV) Paar zonder kinderen 303,7 32,4
Noord-Brabant (PV) Paar met kinderen 311,6 40,8
Noord-Brabant (PV) Eenoudergezin 50,5 25,4
Limburg (PV) Totaal particulier huishouden 474,9 28,6
Limburg (PV) Eenpersoonshuishouden 140,9 16,9
Limburg (PV) Paar zonder kinderen 150,8 30,3
Limburg (PV) Paar met kinderen 140,2 38,3
Limburg (PV) Eenoudergezin 27,1 23,9
Oost-Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 64,7 25,8
Oost-Groningen (CR) Eenpersoonshuishouden 18,3 15,2
Oost-Groningen (CR) Paar zonder kinderen 21,6 26,9
Oost-Groningen (CR) Paar met kinderen 19,5 34,4
Oost-Groningen (CR) Eenoudergezin 3,5 22,4
Delfzijl en omgeving (CR) Totaal particulier huishouden 21,5 26,8
Delfzijl en omgeving (CR) Eenpersoonshuishouden 6,3 16,1
Delfzijl en omgeving (CR) Paar zonder kinderen 7,1 28,6
Delfzijl en omgeving (CR) Paar met kinderen 6,2 35,4
Delfzijl en omgeving (CR) Eenoudergezin 1,2 22,0
Overig Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 153,5 26,7
Overig Groningen (CR) Eenpersoonshuishouden 57,5 16,8
Overig Groningen (CR) Paar zonder kinderen 43,9 31,0
Overig Groningen (CR) Paar met kinderen 39,1 36,9
Overig Groningen (CR) Eenoudergezin 9,2 22,5
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten (de
bevolkingsregisters = GBA). De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal
Inkomensonderzoek (RIO) zijn gebaseerd op een steekproef van ruim 1,9
miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen of huishoudens, per landsdeel, provincie,
corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005
Deze hernieuwde cijfers uit het RIO 2005 betreffen 'nader voorlopige
cijfers'.
Voor RIO 2005 heeft er eind maart 2008 een nieuwe productierun van het
inkomensproductie systeem plaatsgevonden met verbeterde invoerdata uit de
belastingregisters van 2005.
Met deze verbeterde invoerdata wordt het aantal te imputeren data op micro
niveau uit de voorgaande onderzoeksjaren (2004 en 2003) substantieel minder

waardoor de output kwalitatief beter wordt. Er blijkt nu uit de
plausibiliteitscontoles dat er in de aantallen en bedragen kleine
verschillen worden geconstateerd ten opzicht van de voorgaande productierun

van begin dit jaar waardoor wij genoodzaakt zijn de bestaande RIO 2005
output te herzien.
De peildatum is 1 januari 2006; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2005.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de uitkomsten
uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging
of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd
aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk
kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens**
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens
met inkomen.
Gemidd.besteedb.inkomen per huishouden**
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.