Inkomensverdeling particuliere huishoudens naar inkomensgroepen, 2005

Inkomensverdeling particuliere huishoudens naar inkomensgroepen, 2005

Regio's Inkomensverdeling Aantal huishoudens (absoluut) ** (x 1 000)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.753,4
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 675,3
Nederland 2e 10%-groep; 12 600 tot 15 900 euro 675,3
Nederland 3e 10%-groep; 15 900 tot 19 000 euro 675,3
Nederland 4e 10%-groep; 19 000 tot 22 400 euro 675,3
Nederland 5e 10%-groep; 22 400 tot 26 300 euro 675,3
Nederland 6e 10%-groep; 26 300 tot 30 400 euro 675,3
Nederland 7e 10%-groep; 30 400 tot 35 000 euro 675,3
Nederland 8e 10%-groep; 35 000 tot 41 000 euro 675,3
Nederland 9e 10%-groep; 41 000 tot 51 000 euro 675,3
Nederland 10e 10%-groep; meer dan 51 000 euro 675,3
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 675,3
Nederland 2e-4e 10%-groep; 12 600 tot 22 400 euro 2.026,0
Nederland 5e-8e 10%-groep; 22 400 tot 41 000 euro 2.701,3
Nederland 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 000 euro 1.350,7
Noord-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 701,1
Noord-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 79,1
Noord-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 12 600 tot 15 900 euro 79,4
Noord-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 15 900 tot 19 000 euro 76,9
Noord-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 19 000 tot 22 400 euro 74,4
Noord-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 22 400 tot 26 300 euro 75,4
Noord-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 26 300 tot 30 400 euro 75,5
Noord-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 30 400 tot 35 000 euro 70,9
Noord-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 35 000 tot 41 000 euro 64,5
Noord-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 41 000 tot 51 000 euro 58,1
Noord-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 51 000 euro 47,1
Noord-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 79,1
Noord-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 12 600 tot 22 400 euro 230,6
Noord-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 22 400 tot 41 000 euro 286,3
Noord-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 000 euro 105,1
Oost-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.362,7
Oost-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 123,7
Oost-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 12 600 tot 15 900 euro 133,0
Oost-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 15 900 tot 19 000 euro 131,7
Oost-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 19 000 tot 22 400 euro 134,5
Oost-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 22 400 tot 26 300 euro 140,1
Oost-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 26 300 tot 30 400 euro 147,0
Oost-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 30 400 tot 35 000 euro 146,2
Oost-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 35 000 tot 41 000 euro 141,0
Oost-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 41 000 tot 51 000 euro 137,9
Oost-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 51 000 euro 127,7
Oost-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 123,7
Oost-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 12 600 tot 22 400 euro 399,1
Oost-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 22 400 tot 41 000 euro 574,2
Oost-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 000 euro 265,6
West-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 3.238,8
West-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 342,3
West-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 12 600 tot 15 900 euro 321,1
West-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 15 900 tot 19 000 euro 324,3
West-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 19 000 tot 22 400 euro 322,2
West-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 22 400 tot 26 300 euro 313,2
West-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 26 300 tot 30 400 euro 303,4
West-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 30 400 tot 35 000 euro 305,4
West-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 35 000 tot 41 000 euro 317,5
West-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 41 000 tot 51 000 euro 329,1
West-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 51 000 euro 360,3
West-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 342,3
West-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 12 600 tot 22 400 euro 967,5
West-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 22 400 tot 41 000 euro 1.239,5
West-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 000 euro 689,4
Zuid-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.450,7
Zuid-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 130,2
Zuid-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 12 600 tot 15 900 euro 141,9
Zuid-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 15 900 tot 19 000 euro 142,5
Zuid-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 19 000 tot 22 400 euro 144,3
Zuid-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 22 400 tot 26 300 euro 146,6
Zuid-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 26 300 tot 30 400 euro 149,5
Zuid-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 30 400 tot 35 000 euro 152,8
Zuid-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 35 000 tot 41 000 euro 152,3
Zuid-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 41 000 tot 51 000 euro 150,3
Zuid-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 51 000 euro 140,3
Zuid-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 130,2
Zuid-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 12 600 tot 22 400 euro 428,7
Zuid-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 22 400 tot 41 000 euro 601,3
Zuid-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 000 euro 290,5
Groningen (PV) Totaal particulier huishouden 239,8
Groningen (PV) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 30,6
Groningen (PV) 2e 10%-groep; 12 600 tot 15 900 euro 29,2
Groningen (PV) 3e 10%-groep; 15 900 tot 19 000 euro 28,3
Groningen (PV) 4e 10%-groep; 19 000 tot 22 400 euro 26,5
Groningen (PV) 5e 10%-groep; 22 400 tot 26 300 euro 25,3
Groningen (PV) 6e 10%-groep; 26 300 tot 30 400 euro 24,5
Groningen (PV) 7e 10%-groep; 30 400 tot 35 000 euro 22,3
Groningen (PV) 8e 10%-groep; 35 000 tot 41 000 euro 20,3
Groningen (PV) 9e 10%-groep; 41 000 tot 51 000 euro 18,4
Groningen (PV) 10e 10%-groep; meer dan 51 000 euro 14,4
Groningen (PV) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 30,6
Groningen (PV) 2e-4e 10%-groep; 12 600 tot 22 400 euro 84,0
Groningen (PV) 5e-8e 10%-groep; 22 400 tot 41 000 euro 92,4
Groningen (PV) 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 000 euro 32,8
Friesland (PV) Totaal particulier huishouden 263,0
Friesland (PV) 1e 10%-groep; minder dan 12 600 euro 30,0
Friesland (PV) 2e 10%-groep; 12 600 tot 15 900 euro 29,0
Friesland (PV) 3e 10%-groep; 15 900 tot 19 000 euro 28,2
Friesland (PV) 4e 10%-groep; 19 000 tot 22 400 euro 27,7
Friesland (PV) 5e 10%-groep; 22 400 tot 26 300 euro 28,8
Friesland (PV) 6e 10%-groep; 26 300 tot 30 400 euro 28,9
Friesland (PV) 7e 10%-groep; 30 400 tot 35 000 euro 27,2
Friesland (PV) 8e 10%-groep; 35 000 tot 41 000 euro 24,3
Friesland (PV) 9e 10%-groep; 41 000 tot 51 000 euro 21,5
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten (de
bevolkingsregisters = GBA). De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal
Inkomensonderzoek (RIO) zijn gebaseerd op een steekproef van ruim 1,9
miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen of huishoudens, per landsdeel, provincie,
corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005
Deze hernieuwde cijfers uit het RIO 2005 betreffen 'nader voorlopige
cijfers'.
Voor RIO 2005 heeft er eind maart 2008 een nieuwe productierun van het
inkomensproductie systeem plaatsgevonden met verbeterde invoerdata uit de
belastingregisters van 2005.
Met deze verbeterde invoerdata wordt het aantal te imputeren data op micro
niveau uit de voorgaande onderzoeksjaren (2004 en 2003) substantieel minder
waardoor de output kwalitatief beter wordt. Er blijkt nu uit de
plausibiliteitscontoles dat er in de aantallen en bedragen kleine
verschillen worden geconstateerd ten opzicht van de voorgaande productierun
van begin dit jaar waardoor wij genoodzaakt zijn de bestaande RIO 2005
output te herzien.
De peildatum is 1 januari 2006; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2005.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de uitkomsten
uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging
of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd
aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk
kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens (absoluut) **
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens met inkomen.