Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar soc. econ. categorie, 2005

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar soc. econ. categorie, 2005

Regio's Sociaal-economische categorie Aantal personen met 52 weken inkomen** (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen** (1 000 euro)
Nederland Totaal sociaal-economische categorie 10.894,4 18,2
Nederland Totaal actief 6.804,0 20,6
Nederland Werknemer 5.884,6 20,5
Nederland Zelfstandige 834,8 22,3
Nederland Totaal niet-actief 4.090,3 14,2
Nederland Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 458,0 12,1
Nederland Pensioenontvanger 2.549,5 16,1
Noord-Nederland (LD) Totaal sociaal-economische categorie 1.132,9 16,6
Noord-Nederland (LD) Totaal actief 677,3 18,8
Noord-Nederland (LD) Werknemer 571,7 18,7
Noord-Nederland (LD) Zelfstandige 95,1 20,4
Noord-Nederland (LD) Totaal niet-actief 455,6 13,5
Noord-Nederland (LD) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 51,0 11,8
Noord-Nederland (LD) Pensioenontvanger 287,1 15,0
Oost-Nederland (LD) Totaal sociaal-economische categorie 2.281,3 17,5
Oost-Nederland (LD) Totaal actief 1.445,5 19,5
Oost-Nederland (LD) Werknemer 1.245,6 19,5
Oost-Nederland (LD) Zelfstandige 178,7 21,6
Oost-Nederland (LD) Totaal niet-actief 835,8 13,9
Oost-Nederland (LD) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 86,5 12,1
Oost-Nederland (LD) Pensioenontvanger 521,5 15,7
West-Nederland (LD) Totaal sociaal-economische categorie 5.067,6 19,1
West-Nederland (LD) Totaal actief 3.192,4 21,7
West-Nederland (LD) Werknemer 2.776,4 21,6
West-Nederland (LD) Zelfstandige 382,7 23,4
West-Nederland (LD) Totaal niet-actief 1.875,3 14,6
West-Nederland (LD) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 227,2 12,2
West-Nederland (LD) Pensioenontvanger 1.158,7 16,7
Zuid-Nederland (LD) Totaal sociaal-economische categorie 2.412,5 17,7
Zuid-Nederland (LD) Totaal actief 1.488,9 20,0
Zuid-Nederland (LD) Werknemer 1.290,9 20,0
Zuid-Nederland (LD) Zelfstandige 178,2 21,5
Zuid-Nederland (LD) Totaal niet-actief 923,7 14,0
Zuid-Nederland (LD) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 93,3 12,1
Zuid-Nederland (LD) Pensioenontvanger 582,3 15,7
Groningen (PV) Totaal sociaal-economische categorie 381,1 16,4
Groningen (PV) Totaal actief 221,2 19,0
Groningen (PV) Werknemer 189,7 19,0
Groningen (PV) Zelfstandige 28,3 20,3
Groningen (PV) Totaal niet-actief 159,9 12,9
Groningen (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 20,5 11,5
Groningen (PV) Pensioenontvanger 92,7 14,7
Friesland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 423,9 16,6
Friesland (PV) Totaal actief 259,5 18,5
Friesland (PV) Werknemer 214,5 18,4
Friesland (PV) Zelfstandige 40,4 20,7
Friesland (PV) Totaal niet-actief 164,4 13,5
Friesland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 17,8 12,0
Friesland (PV) Pensioenontvanger 106,8 15,0
Drenthe (PV) Totaal sociaal-economische categorie 327,9 16,9
Drenthe (PV) Totaal actief 196,6 18,8
Drenthe (PV) Werknemer 167,5 18,9
Drenthe (PV) Zelfstandige 26,4 20,1
Drenthe (PV) Totaal niet-actief 131,3 14,0
Drenthe (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 12,6 12,0
Drenthe (PV) Pensioenontvanger 87,6 15,4
Overijssel (PV) Totaal sociaal-economische categorie 734,6 16,9
Overijssel (PV) Totaal actief 456,3 19,0
Overijssel (PV) Werknemer 392,3 18,9
Overijssel (PV) Zelfstandige 56,1 21,7
Overijssel (PV) Totaal niet-actief 278,3 13,5
Overijssel (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 28,5 11,7
Overijssel (PV) Pensioenontvanger 172,9 15,1
Flevoland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 229,7 17,8
Flevoland (PV) Totaal actief 159,4 19,7
Flevoland (PV) Werknemer 138,7 19,9
Flevoland (PV) Zelfstandige 18,7 19,7
Flevoland (PV) Totaal niet-actief 70,3 13,4
Flevoland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 10,2 12,5
Flevoland (PV) Pensioenontvanger 36,8 15,3
Gelderland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 1.317,0 17,7
Gelderland (PV) Totaal actief 829,8 19,8
Gelderland (PV) Werknemer 714,6 19,7
Gelderland (PV) Zelfstandige 103,9 21,9
Gelderland (PV) Totaal niet-actief 487,2 14,2
Gelderland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 47,8 12,2
Gelderland (PV) Pensioenontvanger 311,8 16,0
Utrecht (PV) Totaal sociaal-economische categorie 786,3 19,6
Utrecht (PV) Totaal actief 510,7 22,2
Utrecht (PV) Werknemer 447,5 22,0
Utrecht (PV) Zelfstandige 58,1 24,3
Utrecht (PV) Totaal niet-actief 275,6 14,9
Utrecht (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 26,4 12,4
Utrecht (PV) Pensioenontvanger 165,4 17,5
Noord-Holland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 1.747,6 19,4
Noord-Holland (PV) Totaal actief 1.094,9 22,1
Noord-Holland (PV) Werknemer 936,2 22,1
Noord-Holland (PV) Zelfstandige 148,5 23,0
Noord-Holland (PV) Totaal niet-actief 652,7 14,8
Noord-Holland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 79,6 12,2
Noord-Holland (PV) Pensioenontvanger 389,2 16,9
Zuid-Holland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 2.278,8 18,8
Zuid-Holland (PV) Totaal actief 1.429,4 21,4
Zuid-Holland (PV) Werknemer 1.261,3 21,3
Zuid-Holland (PV) Zelfstandige 153,0 23,7
Zuid-Holland (PV) Totaal niet-actief 849,4 14,5
Zuid-Holland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 113,9 12,1
Zuid-Holland (PV) Pensioenontvanger 533,0 16,5
Zeeland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 254,9 17,6
Zeeland (PV) Totaal actief 157,4 19,6
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten (de
bevolkingsregisters = GBA). De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal
Inkomensonderzoek (RIO) zijn gebaseerd op een steekproef van ruim 1,9
miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen of huishoudens, per landsdeel, provincie,
corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005
Deze hernieuwde cijfers uit het RIO 2005 betreffen 'nader voorlopige
cijfers'.
Voor RIO 2005 heeft er eind maart 2008 een nieuwe productierun van het
inkomensproductie systeem plaatsgevonden met verbeterde invoerdata uit de
belastingregisters van 2005.
Met deze verbeterde invoerdata wordt het aantal te imputeren data op micro
niveau uit de voorgaande onderzoeksjaren (2004 en 2003) substantieel minder
waardoor de output kwalitatief beter wordt. Er blijkt nu uit de
plausibiliteitscontoles dat er in de aantallen en bedragen kleine
verschillen worden geconstateerd ten opzicht van de voorgaande productierun
van begin dit jaar waardoor wij genoodzaakt zijn de bestaande RIO 2005
output te herzien.
De peildatum is 1 januari 2006; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2005.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de uitkomsten
uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging
of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd
aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk
kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen**
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen**
Gemiddeld besteedbaar inkomen van personen met 52 weken inkomen
naar sociaal-economische categorie.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie 'met
52 weken inkomen' gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep minder dan 52 weken inkomen. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.