Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2005

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2005

Regio's Geslacht Leeftijd Aantal personen met 52 weken inkomen** (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen** (1 000 euro)
Nederland Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 10.876,6 18,2
Nederland Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 983,9 8,9
Nederland Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 4.014,8 19,0
Nederland Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 3.597,6 21,3
Nederland Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 2.280,4 16,1
Nederland Man Totaal leeftijd 5.699,2 22,3
Nederland Man 15 tot 25 jaar 503,3 9,3
Nederland Man 25 tot 45 jaar 2.149,7 22,4
Nederland Man 45 tot 65 jaar 2.067,0 26,3
Nederland Man 65 jaar en ouder 979,2 20,2
Nederland Vrouw Totaal leeftijd 5.177,5 13,7
Nederland Vrouw 15 tot 25 jaar 480,6 8,4
Nederland Vrouw 25 tot 45 jaar 1.865,0 14,9
Nederland Vrouw 45 tot 65 jaar 1.530,6 14,4
Nederland Vrouw 65 jaar en ouder 1.301,2 13,0
Noord-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1.131,1 16,7
Noord-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 100,9 8,4
Noord-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 397,0 17,1
Noord-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 377,2 19,6
Noord-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 256,1 15,0
Noord-Nederland (LD) Man Totaal leeftijd 600,0 20,2
Noord-Nederland (LD) Man 15 tot 25 jaar 51,8 9,0
Noord-Nederland (LD) Man 25 tot 45 jaar 215,3 20,0
Noord-Nederland (LD) Man 45 tot 65 jaar 221,8 23,7
Noord-Nederland (LD) Man 65 jaar en ouder 111,1 18,7
Noord-Nederland (LD) Vrouw Totaal leeftijd 531,1 12,7
Noord-Nederland (LD) Vrouw 15 tot 25 jaar 49,1 7,8
Noord-Nederland (LD) Vrouw 25 tot 45 jaar 181,7 13,6
Noord-Nederland (LD) Vrouw 45 tot 65 jaar 155,3 13,6
Noord-Nederland (LD) Vrouw 65 jaar en ouder 145,0 12,1
Oost-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2.277,4 17,5
Oost-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 220,3 8,8
Oost-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 844,3 18,2
Oost-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 746,2 20,5
Oost-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 466,6 15,7
Oost-Nederland (LD) Man Totaal leeftijd 1.204,3 21,6
Oost-Nederland (LD) Man 15 tot 25 jaar 114,3 9,4
Oost-Nederland (LD) Man 25 tot 45 jaar 456,3 21,8
Oost-Nederland (LD) Man 45 tot 65 jaar 433,0 25,4
Oost-Nederland (LD) Man 65 jaar en ouder 200,8 19,7
Oost-Nederland (LD) Vrouw Totaal leeftijd 1.073,1 12,9
Oost-Nederland (LD) Vrouw 15 tot 25 jaar 106,0 8,1
Oost-Nederland (LD) Vrouw 25 tot 45 jaar 388,0 13,9
Oost-Nederland (LD) Vrouw 45 tot 65 jaar 313,3 13,7
Oost-Nederland (LD) Vrouw 65 jaar en ouder 265,8 12,6
West-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 5.059,4 19,1
West-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 446,1 9,2
West-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 1.915,1 19,9
West-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 1.657,8 22,3
West-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 1.040,4 16,8
West-Nederland (LD) Man Totaal leeftijd 2.616,9 23,4
West-Nederland (LD) Man 15 tot 25 jaar 224,7 9,6
West-Nederland (LD) Man 25 tot 45 jaar 1.016,3 23,4
West-Nederland (LD) Man 45 tot 65 jaar 934,5 27,7
West-Nederland (LD) Man 65 jaar en ouder 441,4 21,1
West-Nederland (LD) Vrouw Totaal leeftijd 2.442,5 14,5
West-Nederland (LD) Vrouw 15 tot 25 jaar 221,4 8,7
West-Nederland (LD) Vrouw 25 tot 45 jaar 898,8 16,0
West-Nederland (LD) Vrouw 45 tot 65 jaar 723,3 15,3
West-Nederland (LD) Vrouw 65 jaar en ouder 599,1 13,6
Zuid-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2.408,7 17,7
Zuid-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 216,6 8,5
Zuid-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 858,4 18,4
Zuid-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 816,4 20,7
Zuid-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 517,2 15,6
Zuid-Nederland (LD) Man Totaal leeftijd 1.277,9 21,9
Zuid-Nederland (LD) Man 15 tot 25 jaar 112,5 9,0
Zuid-Nederland (LD) Man 25 tot 45 jaar 461,9 22,1
Zuid-Nederland (LD) Man 45 tot 65 jaar 477,7 25,8
Zuid-Nederland (LD) Man 65 jaar en ouder 225,9 19,5
Zuid-Nederland (LD) Vrouw Totaal leeftijd 1.130,7 13,0
Zuid-Nederland (LD) Vrouw 15 tot 25 jaar 104,2 8,1
Zuid-Nederland (LD) Vrouw 25 tot 45 jaar 396,5 14,2
Zuid-Nederland (LD) Vrouw 45 tot 65 jaar 338,7 13,5
Zuid-Nederland (LD) Vrouw 65 jaar en ouder 291,3 12,6
Groningen (PV) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 380,6 16,5
Groningen (PV) Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 37,2 8,3
Groningen (PV) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 136,5 17,0
Groningen (PV) Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 123,8 19,5
Groningen (PV) Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 83,0 14,7
Groningen (PV) Man Totaal leeftijd 200,9 19,6
Groningen (PV) Man 15 tot 25 jaar 18,6 8,7
Groningen (PV) Man 25 tot 45 jaar 74,1 19,4
Groningen (PV) Man 45 tot 65 jaar 72,8 23,2
Groningen (PV) Man 65 jaar en ouder 35,4 18,1
Groningen (PV) Vrouw Totaal leeftijd 179,7 13,0
Groningen (PV) Vrouw 15 tot 25 jaar 18,7 7,9
Groningen (PV) Vrouw 25 tot 45 jaar 62,4 14,2
Groningen (PV) Vrouw 45 tot 65 jaar 50,9 14,1
Groningen (PV) Vrouw 65 jaar en ouder 47,6 12,2
Friesland (PV) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 423,2 16,6
Friesland (PV) Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 37,9 8,7
Friesland (PV) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 149,7 17,0
Friesland (PV) Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 140,3 19,5
Friesland (PV) Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 95,3 14,9
Friesland (PV) Man Totaal leeftijd 226,5 20,3
Friesland (PV) Man 15 tot 25 jaar 19,8 9,4
Friesland (PV) Man 25 tot 45 jaar 82,0 20,1
Friesland (PV) Man 45 tot 65 jaar 83,0 23,7
Friesland (PV) Man 65 jaar en ouder 41,6 18,8
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten (de
bevolkingsregisters = GBA). De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal
Inkomensonderzoek (RIO) zijn gebaseerd op een steekproef van ruim 1,9
miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen of huishoudens, per landsdeel, provincie,
corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005
Deze hernieuwde cijfers uit het RIO 2005 betreffen 'nader voorlopige
cijfers'.
Voor RIO 2005 heeft er eind maart 2008 een nieuwe productierun van het
inkomensproductie systeem plaatsgevonden met verbeterde invoerdata uit de
belastingregisters van 2005.
Met deze verbeterde invoerdata wordt het aantal te imputeren data op micro
niveau uit de voorgaande onderzoeksjaren (2004 en 2003) substantieel minder
waardoor de output kwalitatief beter wordt. Er blijkt nu uit de
plausibiliteitscontoles dat er in de aantallen en bedragen kleine
verschillen worden geconstateerd ten opzicht van de voorgaande productierun
van begin dit jaar waardoor wij genoodzaakt zijn de bestaande RIO 2005
output te herzien.
De peildatum is 1 januari 2006; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2005.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de uitkomsten
uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging
of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd
aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk
kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen**
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen**
Gemiddeld besteedbaar inkomen van mannen en vrouwen van 15 jaar en ouder
die het gehele jaar inkomen hebben ontvangen (52 weken).
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep minder dan 52 weken inkomen. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.