Kerncijfers provinciemonitor; 2006 - 2009

Kerncijfers provinciemonitor; 2006 - 2009

Regio's Periode Oppervlakte Bodemgebruik 2003 Land en water totaal (ha) Oppervlakte Bodemgebruik 2006 Land en water totaal (ha)
Nederland 2009 4.154.307
Noord-Nederland 2009 1.138.914
Oost-Nederland 2009 1.096.967
West-Nederland 2009 1.189.328
Zuid-Nederland 2009 729.098
Groningen 2009 296.006
Friesland 2009 574.874
Drenthe 2009 268.034
Overijssel 2009 342.086
Flevoland 2009 241.230
Gelderland 2009 513.651
Utrecht 2009 144.912
Noord-Holland 2009 409.176
Zuid-Holland 2009 341.850
Zeeland 2009 293.389
Noord-Brabant 2009 508.176
Limburg 2009 220.922
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gezamenlijke provincies hebben het initiatief genomen een website samen
te stellen waardoor het mogelijk is gegevens over provincies onderling
te vergelijken. Vanaf het jaar 2007 heeft het InterProvinciaal Overleg
(IPO) het voortouw voor deze monitor genomen.
Het CBS heeft een groot aantal gegevens voor die monitor samengesteld.
Deels zijn de data direct ontleend aan StatLine, deels zijn het
bewerkte data van StatLine tabellen en deels zijn de uitkomsten het
resultaat van maatwerk. In deze tabel zijn de gegevens die
het CBS aanlevert opgenomen. Het betreft gegevens over gemeentelijke
herindelingen, bevolking, woningen, financiën, economie,
oppervlakte en verkeer en vervoer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006.
Frequentie: stopgezet.

De tabel is stopgezet, er vinden geen wijzigingen of aanvullingen meer
plaats.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Over de volgende thema's zijn cijfers over 2009 toegevoegd:
- Gemeentelijke herindelingen;
- Bevolking;
- Woningen;
- Verkeer en vervoer;
- Oppervlakte.
Over financiën zijn cijfers over 2008 opgenomen.
Over economie zijn cijfers over 2006, 2007 en 2008 opgenomen.
Cijfers over verkeersslachtoffers zijn verwijderd. In plaats daarvan zijn
cijfers over verkeersdoden opgenomen

Toelichting onderwerpen

Oppervlakte
De actuele gegevens over de totale oppervlakte zijn berekend uit digitale
bestanden van de gemeentegrenzen welke jaarlijks worden samengesteld
door het Kadaster (Topografische Dienst). De onderverdeling in land en
water is berekend op grond van de meest recente gegevens afkomstig uit
de statistiek van het Bodemgebruik (Bodemstatistiek 2003).
Bodemgebruik 2003
Totale oppervlakte van zowel water als land gebaseerd op bodemgebruik
2003.
Land en water totaal
Totale oppervlakte van zowel water als land.
Bodemgebruik 2006
Totale oppervlakte van zowel water als land gebaseerd op bodemgebruik
2006.
Land en water totaal
Totale oppervlakte van zowel water als land.