Bedrijven; vestigingen naar economische activiteit en regio, SBI'93

Bedrijven; vestigingen naar economische activiteit en regio, SBI'93

Bedrijfstakken Regio's Perioden Vestigingen (aantal)
9271 Loterijen en kansspelen Nederland 2009, 1 januari 40
9271 Loterijen en kansspelen Noord-Nederland (LD) 2009, 1 januari 5
9271 Loterijen en kansspelen Oost-Nederland (LD) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen West-Nederland (LD) 2009, 1 januari 25
9271 Loterijen en kansspelen Zuid-Nederland (LD) 2009, 1 januari 10
9271 Loterijen en kansspelen Groningen (PV) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Friesland (PV) 2009, 1 januari 5
9271 Loterijen en kansspelen Drenthe (PV) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Overijssel (PV) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Flevoland (PV) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Gelderland (PV) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Utrecht (PV) 2009, 1 januari 5
9271 Loterijen en kansspelen Noord-Holland (PV) 2009, 1 januari 15
9271 Loterijen en kansspelen Zuid-Holland (PV) 2009, 1 januari 10
9271 Loterijen en kansspelen Zeeland (PV) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Noord-Brabant (PV) 2009, 1 januari 5
9271 Loterijen en kansspelen Limburg (PV) 2009, 1 januari 5
9271 Loterijen en kansspelen Oost-Groningen (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Delfzijl en omgeving (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Overig Groningen (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Noord-Friesland (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Zuidwest-Friesland (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Zuidoost-Friesland (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Noord-Drenthe (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Zuidoost-Drenthe (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Zuidwest-Drenthe (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Noord-Overijssel (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Zuidwest-Overijssel (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Twente (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Veluwe (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Achterhoek (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Arnhem / Nijmegen (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Zuidwest-Gelderland (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Utrecht (CR) 2009, 1 januari 5
9271 Loterijen en kansspelen Kop van Noord-Holland (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Alkmaar en omgeving (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen IJmond (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Agglomeratie Haarlem (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Zaanstreek (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Groot-Amsterdam (CR) 2009, 1 januari 10
9271 Loterijen en kansspelen Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2009, 1 januari 5
9271 Loterijen en kansspelen Delft en Westland (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Oost-Zuid-Holland (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Groot-Rijnmond (CR) 2009, 1 januari 5
9271 Loterijen en kansspelen Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Overig Zeeland (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen West-Noord-Brabant (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Midden-Noord-Brabant (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2009, 1 januari 5
9271 Loterijen en kansspelen Noord-Limburg (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Midden-Limburg (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Zuid-Limburg (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Flevoland (CR) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Groningen (GA) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Leeuwarden (GA) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Zwolle (GA) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Enschede (GA) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Apeldoorn (GA) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Arnhem (GA) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Nijmegen (GA) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Amersfoort (GA) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Utrecht (GA) 2009, 1 januari 5
9271 Loterijen en kansspelen Amsterdam (GA) 2009, 1 januari 5
9271 Loterijen en kansspelen Haarlem (GA) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Leiden (GA) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen 's-Gravenhage (GA) 2009, 1 januari 5
9271 Loterijen en kansspelen Rotterdam (GA) 2009, 1 januari 5
9271 Loterijen en kansspelen Dordrecht (GA) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Breda (GA) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Tilburg (GA) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen 's-Hertogenbosch (GA) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Eindhoven (GA) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Geleen / Sittard (GA) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Heerlen (GA) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Maastricht (GA) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Groningen (SG) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Leeuwarden (SG) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Zwolle (SG) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Enschede (SG) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Apeldoorn (SG) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Arnhem (SG) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Nijmegen (SG) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Amersfoort (SG) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Utrecht (SG) 2009, 1 januari 5
9271 Loterijen en kansspelen Amsterdam (SG) 2009, 1 januari 10
9271 Loterijen en kansspelen Haarlem (SG) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Leiden (SG) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen 's-Gravenhage (SG) 2009, 1 januari 5
9271 Loterijen en kansspelen Rotterdam (SG) 2009, 1 januari 5
9271 Loterijen en kansspelen Dordrecht (SG) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Breda (SG) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Tilburg (SG) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen 's-Hertogenbosch (SG) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Eindhoven (SG) 2009, 1 januari 5
9271 Loterijen en kansspelen Geleen / Sittard (SG) 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen Heerlen (SG) 2009, 1 januari 0
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat gegevens over het aantal vestigingen naar
economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 1993
(SBI '93) en naar regio (landsdeel, provincie, COROP-gebied en
stadsgewest).
Vanaf 1 juli 2006 is het Algemene bedrijfsregister van het CBS ingrijpend
gewijzigd. Als gevolg daarvan zijn de gegevens over het aantal vestigingen
en instellingen in deze publicatie volledig herzien.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2006

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 14 april 2010:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2010 verschijnen de cijfers over 1 januari 2010.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Vestiging:
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of
terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten.
Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging. Meerdere locaties van
een bedrijf binnen één postcodegebied worden als één vestiging beschouwd.