Vloeibare biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging, '03-'18

Bewerk tabel

In deze tabel zijn gegevens opgenomen over vloeibare biotransportbrandstoffen. Het gaat daarbij om het aanbod en het verbruik van biobrandstoffen en de hoeveelheid biobrandstoffen die worden bijgemengd in gewone benzine en diesel. Ook zijn er gegevens over de productiecapaciteit van biobrandstoffen.

De gegevens zijn beschikbaar zowel voor het totaal aan biobrandstoffen als voor de twee soorten biobrandstoffen die in het wegverkeer en mobiele werktuigen gebruikt worden, namelijk biobenzine en biodiesel.

Het aanbod van biobrandstoffen is gelijk aan de som van de productie, het invoersaldo (netto invoer) en de voorraadmutaties van biobrandstoffen. Bij de invoersaldo en de voorraadmutaties wordt daarbij nog een onderscheid gemaakt in pure en bijgemengde biobrandstoffen. Het verbruik is gelijkgesteld aan de afleveringen van de oliebedrijven aan pompstations in Nederland. Het gaat daarbij voor het grootste deel om biobrandstoffen die zijn bijgemengd in gewone diesel en benzine en dus niet meer herkenbaar zijn als biobrandstof. Het verbruik wordt op vier manieren weergegeven: in miljoenen kilo's, miljoenen liters, TeraJoules en als het bio-aandeel op energiebasis in het totaal van de verbruikte benzine en diesel in het wegverkeer.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2003 tot en met 2018.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per april:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging". Zie paragraaf 3.

Vloeibare biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging, '03-'18

Energiedragers Perioden Bijmenging (mln kg)
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2010 280
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2011 291
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2012 412
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2013 478
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2014 516
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2015 481
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2016 383
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2017 511
Biobenzine 2010 171
Biobenzine 2011 71
Biobenzine 2012 139
Biobenzine 2013 203
Biobenzine 2014 194
Biobenzine 2015 230
Biobenzine 2016 201
Biobenzine 2017 221
Biodiesel 2010 109
Biodiesel 2011 220
Biodiesel 2012 273
Biodiesel 2013 274
Biodiesel 2014 322
Biodiesel 2015 251
Biodiesel 2016 182
Biodiesel 2017 291
Bron: CBS.
Verklaring van tekens