Ondernemingsklimaat; vergrijzing, ontgroening intern. vergeleken, 2000-2050

Ondernemingsklimaat; vergrijzing, ontgroening intern. vergeleken, 2000-2050

Landen Perioden Vergrijzing (prognose) (% v.d. bevolking van 15 tot 65 jaar)
Australië 2050 36,3
België 2050 41,7
Canada 2050 41,2
Denemarken 2050 40,2
Duitsland 2050 59,5
Finland 2050 46,4
Frankrijk 2050 45,9
Hongarije 2050 45,5
Ierland 2050 45,6
Italië 2050 62,5
Japan 2050 75,3
Nederland 2050 46,5
Oostenrijk 2050 48,5
Polen 2050 53,0
Spanje 2050 71,3
Tsjechië 2050 56,6
Verenigd Koninkrijk 2050 40,5
Verenigde Staten 2050 34,3
Zuid-Korea 2050 71,0
Zweden 2050 41,8
EU-15 2050 .
EU-27 2050 50,3
OESO 2050 44,2
Bron: © OECD
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft voor een aantal landen de (toekomstige) ontwikkeling van de vergrijzing en ontgroening van de bevolking weer. Niet alleen de jaren 2000 en 2010 zijn weergegeven in deze tabel, maar ook de verwachte verhouding in de toekomst. Vergrijzing en ontgroening hebben effect op het arbeidsaanbod en de balans tussen werkenden en niet-werkenden in een samenleving en daarmee op het ondernemingsklimaat.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruikgemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar over: 2000-2050, 10-jaarlijks. Prognoses per ultimo 2013.

Status van de cijfers:
De externe bron van deze cijfers levert regelmatig bijgestelde cijfers. Deze bijgestelde cijfers zijn in de tabel niet als zodanig aangemerkt.

Wijzigingen per 1 maart 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet langer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Vergrijzing (prognose)
De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder ten opzichte van de bevolking van 15 tot en met 64 jaar.

Bron: OESO.