Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde; behandelaar,leeftijd

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde; behandelaar,leeftijd

Behandelaar Leeftijd Perioden Met MBL-handelwijze Toedienen middel overlijden uitdr. doel Euthanasie (aantal)
Totaal Totaal 2015 6.672
Totaal 0 jaar 2015 0
Totaal 1 tot 17 jaar 2015 0
Totaal 17 tot 65 jaar 2015 1.544
Totaal 65 tot 80 jaar 2015 2.764
Totaal 80 jaar of ouder 2015 2.365
Behandeld door huisarts Totaal 2015 6.196
Behandeld door huisarts 0 jaar 2015 0
Behandeld door huisarts 1 tot 17 jaar 2015 0
Behandeld door huisarts 17 tot 65 jaar 2015 1.453
Behandeld door huisarts 65 tot 80 jaar 2015 2.665
Behandeld door huisarts 80 jaar of ouder 2015 2.078
Behandeld door specialist Totaal 2015 250
Behandeld door specialist 0 jaar 2015 0
Behandeld door specialist 1 tot 17 jaar 2015 0
Behandeld door specialist 17 tot 65 jaar 2015 15
Behandeld door specialist 65 tot 80 jaar 2015 21
Behandeld door specialist 80 jaar of ouder 2015 214
Behandeld door spec. ouderengeneeskunde Totaal 2015 226
Behandeld door spec. ouderengeneeskunde 0 jaar 2015 0
Behandeld door spec. ouderengeneeskunde 1 tot 17 jaar 2015 0
Behandeld door spec. ouderengeneeskunde 17 tot 65 jaar 2015 75
Behandeld door spec. ouderengeneeskunde 65 tot 80 jaar 2015 78
Behandeld door spec. ouderengeneeskunde 80 jaar of ouder 2015 73
Behandelend arts onbekend Totaal 2015 0
Behandelend arts onbekend 0 jaar 2015 0
Behandelend arts onbekend 1 tot 17 jaar 2015 0
Behandelend arts onbekend 17 tot 65 jaar 2015 0
Behandelend arts onbekend 65 tot 80 jaar 2015 0
Behandelend arts onbekend 80 jaar of ouder 2015 0
Behandeld door andere arts Totaal 2015 0
Behandeld door andere arts 0 jaar 2015 0
Behandeld door andere arts 1 tot 17 jaar 2015 0
Behandeld door andere arts 17 tot 65 jaar 2015 0
Behandeld door andere arts 65 tot 80 jaar 2015 0
Behandeld door andere arts 80 jaar of ouder 2015 0
Geen vragenlijst uitgezonden Totaal 2015
Geen vragenlijst uitgezonden 0 jaar 2015
Geen vragenlijst uitgezonden 1 tot 17 jaar 2015
Geen vragenlijst uitgezonden 17 tot 65 jaar 2015
Geen vragenlijst uitgezonden 65 tot 80 jaar 2015
Geen vragenlijst uitgezonden 80 jaar of ouder 2015
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het Sterfgevallenonderzoek geeft informatie over medische beslissingen die de behandelend arts rond het levenseinde heeft genomen. Voor het onderzoek is een steekproef getrokken uit de doodsoorzaakverklaringen van mensen die in de maanden augustus t/m november van het onderzoeksjaar zijn overleden en die op het moment van overlijden tot de bevolking van Nederland behoorden. De steekproefgegevens zijn omgerekend naar jaarcijfers.

Deze tabel betreft de overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde per behandelaar en leeftijd.

Gegevens beschikbaar: 2001, 2005, 2010 en 2015

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 augustus 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties leeftijd en behandelaar zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het onderzoek vindt vijfjaarlijks plaats.

Toelichting onderwerpen

Met MBL-handelwijze
Overleden personen met MBL-handelwijze.
Medische beslissing rond het levenseinde (MBL-handelwijze): indien een
arts meerdere beslissingen heeft genomen, dan is het sterfgeval getypeerd aan de hand van de meest ingrijpende beslissing. Deze wordt aangeduid als de laatst genoemde medische beslissing rond het levenseinde, ofwel MBL-handelwijze.
De in de tabel gepresenteerde indeling is oplopend gegroepeerd naar meest ingrijpende handelwijze.
Toedienen middel overlijden uitdr. doel
Levensbeëindigend handelen door een arts door middel van het
voorschrijven, verstrekken of toedienen van een middel met het
uitdrukkelijke doel het levenseinde van de patiënt te bespoedigen.
Euthanasie
Er is sprake van euthanasie indien de arts heeft aangegeven dat:
- het overlijden van de patiënt het gevolg is geweest van het gebruik van een middel dat door hem/haar of door een collega is voorgeschreven,
verstrekt of toegediend met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te
bespoedigen én
- tegelijkertijd is aangegeven dat de patiënt het middel niet uitsluitend
zelf heeft toegediend of tot zich heeft genomen én
- dat deze beslissing is genomen op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.