Beleggings- en vastgoedf.; standen en beroep op de kapitaalmarkt 2007-2016

Beleggings- en vastgoedf.; standen en beroep op de kapitaalmarkt 2007-2016

Standen en beroep op de kapitaalmarkt Perioden Vastgoedfondsen Totaal vastgoedfondsen (mln euro) Vastgoedfondsen Directe vastgoedfondsen (mln euro) Vastgoedfondsen Indirecte vastgoedfondsen (mln euro)
Totaal brutoberoep 2015 september 1 0 1
Totaal brutoberoep 2015 oktober 39 0 39
Totaal brutoberoep 2015 november 5 0 5
Totaal brutoberoep 2015 december 27 26 2
Totaal brutoberoep 2016 januari 1 0 1
Totaal brutoberoep 2016 februari 4 0 4
Totaal brutoberoep 2016 maart 19 0 19
Totaal brutoberoep 2016 april 149 0 149
Totaal brutoberoep 2016 mei 25 0 25
Totaal brutoberoep 2016 juni 0 0 0
Totaal brutoberoep 2016 juli 1 0 1
Totaal brutoberoep 2016 augustus* 1 0 1
Brutoberoep emissie 2015 september 0 0 0
Brutoberoep emissie 2015 oktober 0 0 0
Brutoberoep emissie 2015 november 0 0 0
Brutoberoep emissie 2015 december 0 0 0
Brutoberoep emissie 2016 januari 0 0 0
Brutoberoep emissie 2016 februari 0 0 0
Brutoberoep emissie 2016 maart 0 0 0
Brutoberoep emissie 2016 april 0 0 0
Brutoberoep emissie 2016 mei 20 0 20
Brutoberoep emissie 2016 juni 0 0 0
Brutoberoep emissie 2016 juli 0 0 0
Brutoberoep emissie 2016 augustus* 0 0 0
Brutoberoep verdere plaatsing 2015 september 1 0 1
Brutoberoep verdere plaatsing 2015 oktober 39 0 39
Brutoberoep verdere plaatsing 2015 november 5 0 5
Brutoberoep verdere plaatsing 2015 december 2 0 2
Brutoberoep verdere plaatsing 2016 januari 1 0 1
Brutoberoep verdere plaatsing 2016 februari 4 0 4
Brutoberoep verdere plaatsing 2016 maart 19 0 19
Brutoberoep verdere plaatsing 2016 april 149 0 149
Brutoberoep verdere plaatsing 2016 mei 5 0 5
Brutoberoep verdere plaatsing 2016 juni 0 0 0
Brutoberoep verdere plaatsing 2016 juli 1 0 1
Brutoberoep verdere plaatsing 2016 augustus* 1 0 1
Brutoberoep uitoefening stockdividend 2015 september 0 0 0
Brutoberoep uitoefening stockdividend 2015 oktober 0 0 0
Brutoberoep uitoefening stockdividend 2015 november 0 0 0
Brutoberoep uitoefening stockdividend 2015 december 25 25 0
Brutoberoep uitoefening stockdividend 2016 januari 0 0 0
Brutoberoep uitoefening stockdividend 2016 februari 0 0 0
Brutoberoep uitoefening stockdividend 2016 maart 0 0 0
Brutoberoep uitoefening stockdividend 2016 april 0 0 0
Brutoberoep uitoefening stockdividend 2016 mei 0 0 0
Brutoberoep uitoefening stockdividend 2016 juni 0 0 0
Brutoberoep uitoefening stockdividend 2016 juli 0 0 0
Brutoberoep uitoefening stockdividend 2016 augustus* 0 0 0
Totaal terugbetalingen 2015 september 3 0 3
Totaal terugbetalingen 2015 oktober 2 0 2
Totaal terugbetalingen 2015 november 44 0 44
Totaal terugbetalingen 2015 december 5 0 5
Totaal terugbetalingen 2016 januari 7 0 7
Totaal terugbetalingen 2016 februari 5 0 5
Totaal terugbetalingen 2016 maart 6 0 6
Totaal terugbetalingen 2016 april 3 0 3
Totaal terugbetalingen 2016 mei 3 0 3
Totaal terugbetalingen 2016 juni 76 75 1
Totaal terugbetalingen 2016 juli 185 0 185
Totaal terugbetalingen 2016 augustus* 18 0 18
Terugbetalingen inkoop van aandelen 2015 september 3 0 3
Terugbetalingen inkoop van aandelen 2015 oktober 2 0 2
Terugbetalingen inkoop van aandelen 2015 november 44 0 44
Terugbetalingen inkoop van aandelen 2015 december 5 0 5
Terugbetalingen inkoop van aandelen 2016 januari 7 0 7
Terugbetalingen inkoop van aandelen 2016 februari 5 0 5
Terugbetalingen inkoop van aandelen 2016 maart 6 0 6
Terugbetalingen inkoop van aandelen 2016 april 3 0 3
Terugbetalingen inkoop van aandelen 2016 mei 3 0 3
Terugbetalingen inkoop van aandelen 2016 juni 76 75 1
Terugbetalingen inkoop van aandelen 2016 juli 185 0 185
Terugbetalingen inkoop van aandelen 2016 augustus* 18 0 18
Terugbetalingen vervallen beursnotering 2015 september 0 0 0
Terugbetalingen vervallen beursnotering 2015 oktober 0 0 0
Terugbetalingen vervallen beursnotering 2015 november 0 0 0
Terugbetalingen vervallen beursnotering 2015 december 0 0 0
Terugbetalingen vervallen beursnotering 2016 januari 0 0 0
Terugbetalingen vervallen beursnotering 2016 februari 0 0 0
Terugbetalingen vervallen beursnotering 2016 maart 0 0 0
Terugbetalingen vervallen beursnotering 2016 april 0 0 0
Terugbetalingen vervallen beursnotering 2016 mei 0 0 0
Terugbetalingen vervallen beursnotering 2016 juni 0 0 0
Terugbetalingen vervallen beursnotering 2016 juli 0 0 0
Terugbetalingen vervallen beursnotering 2016 augustus* 0 0 0
Terugbetalingen overig 2015 september 0 0 0
Terugbetalingen overig 2015 oktober 0 0 0
Terugbetalingen overig 2015 november 0 0 0
Terugbetalingen overig 2015 december 0 0 0
Terugbetalingen overig 2016 januari 0 0 0
Terugbetalingen overig 2016 februari 0 0 0
Terugbetalingen overig 2016 maart 0 0 0
Terugbetalingen overig 2016 april 0 0 0
Terugbetalingen overig 2016 mei 0 0 0
Terugbetalingen overig 2016 juni 0 0 0
Terugbetalingen overig 2016 juli 0 0 0
Terugbetalingen overig 2016 augustus* 0 0 0
Overige waardemutatie 2015 september -223 -213 -10
Overige waardemutatie 2015 oktober 669 602 67
Overige waardemutatie 2015 november -392 -397 4
Overige waardemutatie 2015 december -131 -112 -19
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u cijfers over gegevens over beleggings- en vastgoedfondsen.
Deze tabel bevat de getotaliseerde waarde van de door beleggings- en vastgoedfondsen uitgegeven aandelen op de laatste dag van de maand. Deze waarde wordt voor verschillende soorten fondsen weergegeven. Hoe de waarde van de aandelen wijzigt ten opzichte van de voorgaande maand als gevolg van het brutoberoep, terugbetalingen en overige waardemutaties, is ook zichtbaar in de tabel.

Gegevens beschikbaar van januari 2007 tot en met augustus 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer wordt vastgesteld aan het einde van de eerstvolgende maand.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Vastgoedfondsen
Instellingen die kapitaal verzamelen om te beleggen in onroerend goed. Vastgoedfondsen onderverdeeld in directe vastgoedfondsen en indirecte vastgoedfondsen.
Totaal vastgoedfondsen
Directe vastgoedfondsen
Directe vastgoedfondsen beleggen in kantoren, winkels of woningen.
Indirecte vastgoedfondsen
Indirecte vastgoedfondsen beleggen in aandelen van directe vastgoedfondsen.